Chat with us, powered by LiveChat
AUTORYZOWANY ORYGINALNY PRODUKT
WYSYŁKA W CIĄGU 24 GODZIN
CZAT, E-MAIL I WSPARCIE TELEFONICZNE
BEZPŁATNA INFOLINIA +48 22 1530637
 
MICROSOFT EXCEL MAC 2021

MICROSOFT EXCEL MAC 2021

862,00 zł *

zVAT

Plik dostępny do natychmiastowego pobrania


Jesteś klientem biznesowym lub masz pytania prawne?

Jestem tu dla ciebie.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

Microsoft Excel 2021 dla Mac jako praktyczna licencja jednostanowiskowa Microsoft Excel...więcej
Informacje o produkcie "MICROSOFT EXCEL MAC 2021"

Microsoft Excel 2021 dla Mac jako praktyczna licencja jednostanowiskowa

Microsoft Excel to niezrównane oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego do wykonywania złożonych obliczeń matematycznych i handlowych. Aktualna wersja 2021 for Mac posiada również szereg nowych funkcji: Oprócz licznych usprawnień, program został uzupełniony o dużą liczbę nowych funkcji do wykonywania analiz logicznych i matematyczno-biznesowych obok analiz statystycznych, wspomaganych również przez zastosowanie tabel przestawnych. Szeroki wybór typów wykresów, skalowalnych grafik i modeli pozwala również na przedstawienie wyników w znaczący i przejrzysty sposób przy tworzeniu raportów. Excel 2021 jest obsługiwany przez PowerBI, potężną usługę analizy biznesowej firmy Microsoft, która umożliwia również bezpośredni eksport danych do innych środowisk systemowych.

Różne nowe narzędzia graficzne pozwalają na wyróżnienie ważnych danych kolorem lub tworzenie własnych formuł i wykresów ad hoc i natychmiastowe ich wykorzystanie. Excel 2021 dla komputerów Mac oferuje również ulepszoną obsługę dotykową na tabletach, co ułatwia korzystanie z niego na tabletach lub smartfonach. Dzięki temu nowe narzędzie do rysowania z wolnej ręki jest jeszcze bardziej praktyczne i łatwiejsze w użyciu. Ponadto dostępne są ulepszone opcje tworzenia dostępnych tabel i skoroszytów.

W sklepie internetowym firmy Wiresoft można znaleźć aktualny program Excel wersja 2021 dla Mac w wyjątkowo niskiej cenie w wersji jednostanowiskowej, czyli bez subskrypcji oprogramowania, a także jego poprzednika i wszystkie inne programy pakietu Office. Poniżej znajduje się przegląd wszystkich ważnych nowych funkcji programu Excel 2021 dla komputerów Mac.

Przegląd najważniejszych nowych funkcji programu Excel 2021 dla komputerów Mac

Nowy Excel 2021 for Mac zawiera wiele ulepszeń w stosunku do poprzedniej wersji, a także wiele nowych narzędzi i funkcji, z których część była wcześniej dostępna tylko w modelu subskrypcji pakietu Office. Są to zarówno typowe funkcje Excela, jak i ogólne funkcje MS Office.

Specyficzne funkcje tabel programu Excel w wersji 2021

Łączenie tabel dla zaawansowanych zapytań zostało zoptymalizowane w Excel 2021 for Mac zapomocą następujących przydatnych funkcji:

 • Funkcja IF upraszcza wprowadzanie skomplikowanych funkcji IF: Warunki, o których mowa, są zatem badane we wcześniej określonej kolejności. Funkcja MAXWENNS określa największą liczbę dla określonego zakresu, która spełnia przynajmniej jeden z podanych warunków; dla najmniejszej liczby dostępna jest w ten sam sposób funkcja MINWENNS.
 • W programie Excel 2021 dla komputerów Mac można teraz również wykluczyć lub wyłączyć z zaznaczenia takie pojedyncze komórki, wiersze lub kolumny, które zostały zaznaczone zbyt mocno lub nawet przez pomyłkę, co wcześniej nie było możliwe.
 • Funkcja WARTOŚĆ PIERWSZA porównuje wartość początkową z pewną liczbą innych wartości na liście. Gdy tylko wystąpi dopasowanie, zwracany jest wynik określony przez funkcję; jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie, zwracana jest wartość dla "else".
 • Nowa funkcja TEXT CHAIN ma tę przewagę nad poprzednią funkcją CHAIN, że jest krótsza i łatwiejsza do wprowadzenia. Obecnie obsługuje również odwołania do zakresu, podczas gdy wcześniej możliwe były tylko odwołania do pojedynczych komórek, dzięki czemu można teraz uwzględnić również wiersz komórek lub całe kolumny.
 • Funkcja ŁĄCZENIE TEKSTÓW umożliwia łączenie tekstów z kilku zakresów, przy czym każdy element oddzielony jest separatorem określonym przez użytkownika. TEXT CHAINING może być również użyty do łączenia pojedynczych słów rozmieszczonych w komórkach w zdania.

Optymalizacja tabel przestawnych w programie Excel 2021 dla komputerów Mac

PivotTable, wydajne narzędzie Excela, za pomocą którego można analizować duże ilości danych i oceniać je m.in. za pomocą mierników i wskaźników KPI, a także w przejrzysty sposób prezentować ich wyniki - zostało uzupełnione w wersji 2021 o kilka praktycznych funkcji oraz poprawione pod względem łatwości obsługi:

 • Opóźniona aktualizacja pozwala teraz na wprowadzanie kilku zmian jednocześnie w Power Pivot bez konieczności czekania, aż każda pojedyncza zmiana zostanie rozprowadzona po całym skoroszycie. Po zamknięciu okna Power Pivot wszystkie zmiany są dystrybuowane jednocześnie.
 • Personalizacja tabel przestawnych w układzie standardowym: Ta praktyczna funkcja programu Excel 2021 dla komputerów Mac umożliwia nie tylko indywidualną konfigurację tabeli przestawnej według własnego pomysłu, ale także zapisanie tych ustawień w układzie standardowym, łącznie z preferowanym sposobem wyświetlania wyników częściowych lub całościowych oraz układem raportu, tak aby przy następnym użyciu były one natychmiast dostępne.
 • Automatyczne rozpoznawanie relacji: Na podstawie często używanych kroków podczas analizy, funkcja ta automatycznie tworzy relacje pomiędzy takimi tabelami, które były wcześniej używane w skoroszycie. Program Excel dla komputerów Mac rozpoznaje i wyświetla również, kiedy podczas analizy należy połączyć co najmniej dwie tabele. Wystarczy jedno kliknięcie, aby natychmiast uzyskać dostęp do odpowiednich relacji.
 • W programie Excel 2021 dla komputerów Mac miary niestandardowe można teraz tworzyć bezpośrednio na liście pól tabeli przestawnej i natychmiast edytować.
 • Jeśli serwery OLAP (Online Analytical Processing) są używane do obliczeń za pomocą tabel przestawnych, ich zapytania są teraz jeszcze szybsze, dzięki czemu te tabele przestawne OLAP są dostępne jeszcze szybciej. Można wykorzystać nie tylko tabele przestawne podłączone do Microsoft SQL Server Analysis Services, ale również dane z serwerów OLAP innych firm.
 • Inteligentna zmiana nazwy: Podczas zmiany nazw tabel i kolumn modelu danych w skoroszycie program Excel 2021 dla komputerów Mac automatycznie aktualizuje również wszystkie odpowiadające im tabele i obliczenia, w tym arkusze i formuły DAX.

Rozszerzenie biblioteki dla wykresów i modeli 3D

Aby analizy i raporty były bardziej opisowe, Excel 2021 for Mac oferuje nowe typy wykresów oraz trójwymiarową grafikę modelową, którą użytkownicy mogą również wykorzystać do zilustrowania wyników i funkcji specjalnych obszarów.

 • Nowe wykresy map w programie Excel 2021 dla komputerów Mac są praktyczne do przejrzystego przedstawiania w szczególności wartości geograficznych. Dostępne są mapy kontynentów, krajów, ale także mniejszych obszarów, takich jak okręgi administracyjne i obszary kodów pocztowych, aby pokazać wartości statystyczne lub inne oraz ich rozmieszczenie.
 • Diagramy lejkowe szczególnie dobrze nadają się do przedstawiania rozkładu procesu w kilku fazach, na przykład w sprzedaży lub przejęciach.
 • Na przykład nowe modele 3D w Excelu 2021 szczególnie dobrze nadają się do przedstawiania złożonych relacji w trzech wymiarach, ponieważ można je obracać w zakresie 360°. Oprócz dużego wyboru dostępnych od razu reprezentacji 3D, mogą one być również tworzone przez użytkownika. modele 3D w Excelu 2021 dla komputerów Mac są obsługiwane od wersji MacOS 10.12, 10.13.4 i wyższych.
 • Skalowalna grafika wektorowa, taka jak pliki SVG (Scalable Vector Graphics), może być również powiększana lub zmniejszana, a także obracana - bez utraty jakości obrazu.
 • Bezpłatne korzystanie z biblioteki obrazów: Wszystkie ikony, piktogramy, symbole, a także obrazy 3D i pliki SVG zawarte w bibliotece programu Excel 2021 dla komputerów Mac, służące do ilustrowania prezentacji i arkuszy, można wykorzystywać bezpłatnie bez konieczności uiszczania opłat licencyjnych.

Więcej nowych funkcji w programie Excel i innych programach pakietu Office

Wiele praktycznych funkcji dostępnych jest również w klasycznych programach pakietu Office, takich jak Excel 2021, które wpływają nie tylko na projektowanie, ale również na wstawianie lub edycję grafiki, a także innych praktycznych narzędzi.

Nowe opcje widoku i funkcje pulpitu w programie Excel dla komputerów Mac

Excel zawiera również różne motywy tła i programu, których celem jest sprawienie, aby praca na ekranie Maca była jak najprzyjemniejsza i jednocześnie łatwa dla oczu.

 • I tak do wyboru są teraz motywy biały, ciemnoszary i czarny, przy czym ten ostatni oferuje najsilniejszy kontrast.
 • Nowy wstążkowy interfejs użytkownika: Poprzedni sposób wyświetlania wstążki został w Office 2021 połączony z typowym dla Windows wyglądem kafelków - jednak wygląd znany z poprzedniej wersji nadal jest dostępny do wyboru w opcjach widoku.
 • Często używane funkcje są umieszczone w nowym widoku w widocznym miejscu, aby można je było natychmiast odnaleźć.

Narzędzie Freehand w programie Excel dla komputerów Mac do pisania i szkicowania

 Excel 2021 for Mac posiada teraz także nowe funkcje swobodnego odręcznego pisania, które są uzupełnione o szeroki wybór efektów. Dzięki nowemu narzędziu Freehand Drawing użytkownicy mogą zaznaczać wybrane obszary, ale przede wszystkim spontanicznie rysować formuły, wykresy itp. i natychmiast importować je do skoroszytu. Użytkownicy mają do dyspozycji następujące opcje:

 • Pióra cyfrowe są dostępne w różnych wzorach, grubościach i kolorach: ołówek do rysowania, długopis do pisania i zakreślacz do podkreślania fragmentów tekstu.
 • Uderzające efekty graficzne, takie jak tęcza, galaktyka, lawa, ocean, złoto, srebro, ale także cienie, blaski, efekty 3D itp. tworzą przyciągające wzrok projekty, uzupełnione przez predefiniowane szablony, za pomocą których obrazy można przekształcić w rysunki liniowe lub na przykład zmienić kolor wypełnienia.
 • Złożone formuły matematyczne można natychmiast wstawiać do skoroszytu za pomocą funkcji "Freehand FormulaInsert". Można to również zrobić za pomocą myszy - wystarczy zacząć pisać, a Excel przekształci rysunek formuły na tekst. Użytkownicy korzystający z programu Excel dla komputerów Mac na urządzeniach z ekranem dotykowym mogą również rysować formuły palcem zamiast piórem.
 • Wybór Lasso: Aby zaznaczyć obszar rysunku odręcznego do dalszej edycji, pióro Surface Pen nie jest konieczne - można to zrobić również opuszkiem palca.

Dostępność teraz jeszcze bardziej praktyczna w użyciu

Praktyczna cecha dostępna również w Excel 2021 for Mac : nowe i zoptymalizowane funkcje wspierają przygotowanie treści dokumentów Excel w taki sposób, aby użytkownicy z ograniczonym zrozumieniem mogli je również łatwiej czytać i dalej edytować. Poprzez aktywację pomocniczej korekty błędów, poprawki są wyświetlane bezpośrednio w odpowiednich miejscach dokumentu; w tym celu wykorzystywane są następujące narzędzia:

 • Wykaz norm dostępności mających zastosowanie w skali międzynarodowej.
 • Sugestie są wyświetlane po kliknięciu na "Sprawdź" pod "Sprawdź dostępność" i mogą być natychmiast wdrożone za pomocą jednego kliknięcia.
 • Klikając na opcję "Kontynuuj sprawdzanie dostępności", problemy z dostępnością w dokumencie są również natychmiast wyświetlane podczas pracy.

Inne przydatne funkcje programu Excel wersja 2021 dla komputerów Mac

Wymienione poniżej nowe funkcje są dostępne w programie Excel oraz w innych programach pakietu Office 2021 i jeszcze bardziej usprawniają pracę:

 • Tłumacz: Pojedyncze obce słowa, fragmenty lub całe teksty w obcym języku można teraz jeszcze łatwiej tłumaczyć w programie Excel. Zamiast, jak dotychczas, wywoływać odpowiednią stronę internetową przez przeglądarkę w celu ich wprowadzenia, teraz jest to możliwe bezpośrednio w Excelu. Nowo zintegrowana funkcja tłumaczenia z automatycznym rozpoznawaniem języka za pomocą programu Microsoft Translator zawiera słownictwo ponad 60 języków.
 • Ochrona przed utratą danych: Integracja sprawdzonej funkcji DLP firmy Microsoft w programie Excel umożliwia przeszukiwanie treści zgodnie ze zdefiniowanymi wytycznymi w czasie rzeczywistym, na przykład w celu znalezienia poufnych danych, takich jak numery kont i kart kredytowych; ułatwia to również przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych.

Wymagania systemowe dla programu Excel 2021 dla macOS

Aby użytkownicy mogli zainstalować i uruchomić Excel 2021 for Mac na urządzeniu Apple, musi ono spełniać następujące minimalne wymagania:

 • System operacyjny: ważna wersja jednego z trzech ostatnich aktualnych systemów operacyjnych macOS
 • Procesor: Intel lub Apple Silicon (M1)
 • Pamięć: co najmniej 4 GB
 • Dysk twardy: co najmniej 10 GB dostępnego miejsca
 • Karta graficzna: 1,280 x 800 pikseli

Kup Excel 2021 dla Mac jako samodzielny program biurowy od Wiresoft

MS Excel 2021 dla Mac jest domyślnie częścią pakietu biurowego Microsoft Office 2021 dla macOS, ale w przeciwieństwie do wielu innych dostawców oprogramowania Microsoft, w sklepie internetowym Wiresoft można kupić Excel 2021 dla Mac jako samodzielny program, bez pozostałych składników pakietu Office 2021. Oferowany przez nas program Excel dla macOS jest pełnoprawną wersją zakupową. Dla użytkownika oznacza to, że nie jest objęty obowiązkiem subskrypcji z płatnymi aktualizacjami. Oznacza to również, że z tą wersją Mac dla programu Excel 2021 nie musisz przestrzegać żadnych ograniczeń czasowych, jeśli chodzi o okres użytkowania. Ta licencja dla jednego użytkownika jest identyczna z programem Excel wchodzącym w skład pakietu Office Suite 2021 dla komputerów Mac.

Zakup   programu Excel 2021 for Mac firmy Wiresoft pozwala więc zaoszczędzić pieniądze, co jest korzystne nie tylko dla freelancerów, ale także dla mniejszych firm zatrudniających kilku pracowników, którzy chcą korzystać z tego klasycznego oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych tylko zawodowo lub w domu i nie potrzebują całego pakietu biurowego.

Czy to Excel, Word czy inne programy - wszystkie licencje oprogramowania oferowane w Wiresoft Software Shop są oryginalnymi produktami firmy Microsoft. Z reguły są to licencje jednostanowiskowe, które pochodzą z licencji wolumenowej lub zostały zakupione przez firmę i mogą być ponownie swobodnie wykorzystywane poprzez odsprzedanie ich firmie Wiresoft. Oznacza to, że nie ogranicza to ich użyteczności pod względem funkcji lub czasu trwania, ani nie oznacza, że jako kupujący wkraczasz w szarą strefę prawną. Jako poważny dystrybutor oprogramowania, Wiresoft oferuje naszym klientom wyłącznie pełne wersje programów firmy Microsoft, które są w 100% użyteczne.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące programu Excel dla Mac lub jakiegokolwiek innego programu Office dla Mac, lub jeśli chciałbyś skorzystać z porad naszych ekspertów, po prostu skontaktuj się z nami przez e-mail, telefon lub tutaj na czacie.

Czytaj, pisz oceny i prowadź dyskusje...więcej
Oceny klientów dla "MICROSOFT EXCEL MAC 2021"
Napisz ocenę
Oceny zostaną aktywowane po ich weryfikacji.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Zwróciłem uwagę na privacy policy".

Ostatnio oglądany