Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
Trustmask
Nie znaleziono wyników filtrowania!
MICROSOFT SQL SERVER 2016 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2016 USER CAL
Kup User CAL dla Microsoft SQL Server 2016 jako używaną licencję W przypadku licencjonowania edycji Standard Microsoft SQL Server 2016, oprócz licencji serwerowej dla każdego użytkownika, wymagana jest również licencja dostępowa dla...
441,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2016 DEVICE CAL
Device CALs dla MS SQL Server 2016 jako oprogramowania używanego Oprócz licencjonowania Microsoft SQL Server 2016 w edycji Standard, do użytkowania wymagane są dodatkowe licencje dostępowe dla klientów, np. w postaci SQL Server 2016...
441,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL
5x Device CALs dla MS SQL Server 2016 jako oprogramowania używanego Oprócz licencjonowania Microsoft SQL Server 2016 w edycji Standard wymagane są dodatkowe licencje dostępowe dla klientów, np. w postaci SQL Server 2016 Device CALs; daje...
2 123,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL
5x Device CALs dla MS SQL Server 2016 jako oprogramowania używanego Oprócz licencjonowania Microsoft SQL Server 2016 w edycji Standard wymagane są dodatkowe licencje dostępowe dla klientów, np. w postaci SQL Server 2016 Device CALs; daje...
4 279,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL
25x Device CALs dla MS SQL Server 2016 jako oprogramowania używanego Oprócz licencjonowania Microsoft SQL Server 2016 w edycji Standard, do użytkowania wymagane są dodatkowe licencje dostępowe dla klientów, np. w postaci SQL Server 2016...
10 786,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 5 PACK USER CAL
Kup 5x User CAL dla Microsoft SQL Server 2016 jako licencja używana W przypadku licencjonowania edycji Standard Microsoft SQL Server 2016, oprócz licencji serwerowej dla każdego użytkownika, wymagana jest również licencja dostępowa dla...
2 123,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 10 PACK USER CAL
Kup 10x User CAL dla Microsoft SQL Server 2016 jako licencja używana W przypadku licencjonowania edycji Standard Microsoft SQL Server 2016, oprócz licencji serwerowej dla każdego użytkownika, wymagana jest również licencja dostępowa dla...
4 279,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 PACK USER CAL
Kup 25x User CAL dla Microsoft SQL Server 2016 jako licencja używana W przypadku licencjonowania edycji Standard Microsoft SQL Server 2016, oprócz licencji serwerowej dla każdego użytkownika, wymagana jest również licencja dostępowa dla...
10 786,90 zł *

Nowe możliwości i funkcje SQL Server w wersji 2016

Windows SQL Server 2016 zapewnia organizacjom podstawowe zarządzanie danymi i bazę danych business intelligence, która pozwala wszystkim pracownikom posiadającym odpowiednie CAL na uruchamianie wszystkich aplikacji biznesowych. SQL Server 2016 obsługuje również wiele narzędzi programistycznych - zarówno lokalnych, jak i w chmurze - a administratorzy korzystają z efektywnego zarządzania bazami danych, które wymaga minimalnych zasobów informatycznych.

Wyższa wydajność serwera SQL 2016

Wersja 2016 Microsoft SQL Server zdobywa punkty nie tylko za swoje elastyczne możliwości aplikacyjne, ale także za zoptymalizowaną wydajność, z której korzystają użytkownicy z CAL. Zintegrowane funkcje pamięci masowej dostępne dla wszystkich obciążeń roboczych zapewniają wzrost wydajności przy prędkościach porównywalnych z OLTP w pamięci masowej. Funkcje takie jak Temporal Tables (Tabele czasowe) do historyzowania danych oraz In-Memory Column Store i Query Store również poprawiają wydajność SQL Server 2016.

Usługi Microsoft SQL Server R

Nowe usługi SQL Server R Services firmy Microsoft sprawiają, że język statystyk R może być teraz używany w SQL Server 2016. Podczas gdy wcześniej dane musiały być eksportowane z bazy danych SQL i importowane do R w celu analizy, użytkownicy z licencją dostępu klienta mogą teraz wykonywać wszystkie skrypty R bezpośrednio na serwerze SQL. Nie tylko skraca to czas, ale również zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ przesyłanie danych wrażliwych nie jest już konieczne.

Usługi w zakresie danych podstawowych do zarządzania danymi podstawowymi

Master Data Services w SQL Server pozwala użytkownikom na efektywne zarządzanie zestawem głównym danych swojej organizacji. MDS może być używany do porządkowania tych danych w modele, tworzenia reguł ich aktualizacji, a także określania, kto może aktualizować te dane. Główny zestaw danych może być udostępniony innym za pomocą programu Excel.

Usługi sprawozdawcze (SSRS) dla reporterów

Z licencją dostępu klienta, SQL Server Reporting Services dostarcza zestaw narzędzi i usług do tworzenia, zarządzania i dostarczania mobilnych i stronicowych raportów, które pracownicy mogą odczytywać przez przeglądarkę w portalu internetowym lub przez e-mail w urządzeniu mobilnym.

Usługi analityczne są narzędziem służącym do dostarczania danych analitycznych - na potrzeby raportów z usług biznesowych i sprawozdawczych, a także dla aplikacji klientów zewnętrznych lub narzędzi wywiadu gospodarczego. Z kolei usługi raportowania w SQL Server 2016 udostępniają użytkownikowi różne funkcje do generowania raportów z różnych źródeł danych i publikowania ich w różnych formatach.

Zwiększone bezpieczeństwo

Microsoft SQL Server 2016 posiada również pewne istotne usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa: Dzięki Row-Level Security (RLS), właściciele telefonów CAL mogą wprowadzić pewne ograniczenia w dostępie do wierszy danych. Można to wykorzystać na przykład w celu zapewnienia, że niektórzy pracownicy mają dostęp tylko do tych wierszy danych, które są dla nich istotne. Obejmuje to, na przykład, ograniczenie dostępu klientów korporacyjnych do danych, które są dla nich istotne.

Zawsze szyfrowane chroni poufne dane, takie jak numery kart kredytowych lub ID, przechowywane w bazie danych Azure SQL lub SQL Server. Always Encrypted rozróżnia tych licencjonowanych użytkowników, którzy są upoważnieni do przeglądania danych oraz tych, którzy powinni mieć możliwość zarządzania tymi danymi, ale nie mają do nich dostępu.

Dynamiczne maskowanie danych upraszcza kodowanie bezpieczeństwa w aplikacjach: DDM działa poprzez uniemożliwienie dostępu do poufnych danych poprzez maskowanie ich dla nieautoryzowanych użytkowników.

Wszystkie ważne nowe funkcje SQL Server 2016 w skrócie:

 • Zwiększona obsługa chmury poprzez zintegrowanie rozciągających się baz danych w celu połączenia pomiędzy środowiskami w lokalu a chmurą
 • Wsparcie dla konwencjonalnych rozwiązań OLAP (Online Analytical Processing)
 • Integracja języka programowania R dla analiz statystycznych z Advanced Analytics
 • Row-Level Security (RLS), Always Encrypted Feature i Dynamic Data Masking zwiększają bezpieczeństwo.
 • T-SQL (Transact-SQL) maksymalizuje wydajność serwera SQL
 • End-to-End Mobile Business Intelligence jest dostępny dla wszystkich urządzeń mobilnych, zarówno Windows, Android jak i smartfonów z systemem iOS, do publikowania raportów z Excel 2016 lub BI-Power.
 • PolyBase do przetwarzania zapytań Transact-SQL z zewnętrznych źródeł danych oraz rozszerzenie Business Intelligence o SQL Server Reporting Services (SSRS)

Wymagania sprzętowe dla instalacji Microsoft SQL Server 2016

Aby zapewnić sprawną instalację i działanie Microsoft SQL Server Version 2016, należy spełnić następujące minimalne wymagania:

 • Dysk twardy: minimum 32 GB, SQL Server 2016 wymaga minimum 6 GB miejsca na dysku
 • Pamięć: minimum 512 MB, minimum 2 GB dla opcji instalacji z pulpitem
 • Prezentacja
 • Procesor: 64-bitowy o częstotliwości 1,4 GHz (lub dwurdzeniowy procesor o częstotliwości co najmniej 1,3 GHz lub czterordzeniowy)
 • Karta graficzna: Super VGA o minimalnej rozdzielczości 800x600
 • Napęd optyczny do instalacji z płyty DVD

Dodatkowe wymagania sprzętowe zależą od odpowiedniej konfiguracji systemu i preinstalowanych aplikacji.

Model licencjonowania z licencjami dostępu klienta (CAL) dla Microsoft SQL Server 2016

Wraz z wersją SQL Server 2016, Microsoft wprowadził również nowe warunki licencyjne. Dla niektórych edycji SQL Server 2016 można wybrać między licencją per-core a licencją z Client Access Licenses (CALs) - dla użytkowników lub urządzeń. To zróżnicowanie czyni licencjonowanie serwerów bardziej elastycznym i ekonomicznym. Eliminuje to konieczność stosowania płatnych dodatków, ponieważ CAL integruje wszystkie funkcje serwera dostępne dla danej edycji.

Licencjonowanie z CAL-ami jest zazwyczaj bardziej opłacalną opcją, szczególnie dla małych i średnich firm lub organizacji, których serwer oferuje niższy poziom wydajności w zależności od potrzeb, bez konieczności poświęcania funkcji i wydajności SQL Server 2016. Ten model licencjonowania jest więc najlepszy, gdy znana jest liczba klientów łączących się z systemem SQL Server. Nawet w przypadku Device or User CAL można spełnić indywidualne wymagania każdej firmy dotyczące systemu informatycznego.

Licencjonowanie SQL Server 2016 poprzez CAL

Podczas licencjonowania za pomocą CAL, korzystanie z usług SQL Server 2016 przez użytkowników jest oddzielone od implementacji oprogramowania serwerowego. Licencja na serwer pozwala tylko administratorom na dostęp do systemu zarządzania bazą danych. Pracownicy muszą posiadać własną licencję dostępu do klienta - albo w postaci CAL-u Użytkownika, albo CAL-u Urządzenia. Bez żadnej z tych licencji nie można uzyskać dostępu do funkcji i danych serwera.

CAL użytkownika lub CAL urządzenia dla SQL Server 2016?

Rozróżnienie między User CAL a Device CAL dla Windows SQL Server pozwala na szczególnie elastyczne licencjonowanie - jest to licencja oparta na użytkowniku i urządzeniu. Microsoft opisuje więc dwa typowe sposoby wykorzystania Windows SQL Server 2016. Licencja na urządzenie uwzględnia inne sposoby dostępu do Windows niż licencja użytkownika:

Za pomocą wywołania Device CAL dla Microsoft SQL Server 2016 można uzyskać licencję na jedno konkretne urządzenie końcowe, którym może być komputer stacjonarny, notebook, telefon komórkowy lub tablet. Każdy użytkownik, który posiada uprawnienia do korzystania z tego urządzenia, może go użyć do uzyskania dostępu do SQL Server 2016. Ta koncepcja licencjonowania jest więc idealna dla stanowisk pracy, które są wykorzystywane przez zmieniających się pracowników.

W przypadku CAL użytkownika, z drugiej strony, serwer SQL jest licencjonowany dla bardzo konkretnego użytkownika. W ten sposób użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych i usług z dowolnego miejsca i za pomocą dowolnego urządzenia końcowego z Windows - zarówno komputera stacjonarnego, notebooka, jak i urządzenia przenośnego. User CAL jest więc idealnym rozwiązaniem dla pracowników, którzy pracują na różnych stanowiskach pracy - np. w terenie lub w różnych lokalizacjach firmy - lub którzy regularnie korzystają z domowego biura lub pracują w trasie.

W przypadku obu rodzajów dostępu do klienta, licencja nie może być przeniesiona na inne urządzenie lub użytkownika. Podobnie, nie można używać CAL-a użytkownika jako Device CAL lub odwrotnie.

Z drugiej strony możliwe jest wykorzystanie zarówno CAL-ów użytkowników, jak i Device CAL-ów dla SQL Server 2016 w firmie, tzn. dowolne łączenie obu typów. Jest to szczególnie użyteczne, jeśli te dwa rodzaje zastosowania są tam równie powszechne.

Drogie wywołania urządzeń i użytkowników dla SQL Server 2016 w Wiresoft

Jeśli masz pytania dotyczące indywidualnego licencjonowania Windows SQL Server 2016 z licencją dostępu klienta - indywidualnie doradzimy Ci najkorzystniejszą dla Ciebie kombinację licencji. Dzięki dostępnym w Wiresoft licencjom dostępowym do serwera możesz łatwo pokryć lub nawet rozszerzyć swoje indywidualne potrzeby.

Wiresoft oferuje zarówno CAL-y urządzeń, jak i CAL-y użytkowników dla Microsoft SQL Server w wersji 2016 w bardzo przystępnej cenie. Są to oryginalne licencje Microsoft od firm z obszaru europejskiego, które zostały przez nas sprawdzone pod kątem autentyczności i absolutnie doskonałej użyteczności. Jako klient korzystasz z zalet cenowych niewykorzystanych licencji na oprogramowanie, które zakupiliśmy całkowicie legalnie od godnych zaufania firm. Wielu naszych klientów korzysta już z tej zalety. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących licencji na Microsoft SQL-Server 2016 prosimy o kontakt z nami: