Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Przy każdym zakupie w firmie Wiresoft wspierasz Kinderschutzbund..

MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL

Gotowy do natychmiastowej wysyłki, czas dostawy 24h

 • SW10395
 • 359-06320
 • Stale Obowiązuje
 • Wszystkie języki
 • EU
P Otrzymujesz Punkty bonusowe
OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA + LICENCJA
1 912,90 zł * 2 123,90 zł * (9,93% oszczędzasz)

zVAT

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Przy każdym zakupie w firmie Wiresoft wspierasz Kinderschutzbund..


Jesteś klientem biznesowym lub masz pytania prawne?

Jestem tu dla ciebie.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

SZCZEGÓŁY  
Ilość 5x Device CAL
System  SQL Server 
CAL Device CAL
Zakres dostawy Identyfikator licencji + Kod uwierzytelniający 
Czas działania Bez ograniczeń
Języki Wszystkie języki


Oprócz licencjonowania Microsoft SQL Server 2016 w edycji Standard, do użytku wymagane są dodatkowe licencje dostępu klienta, np. w postaci SQL Server 2016 Device CAL; daje to pojedynczemu, zarejestrowanemu urządzeniu końcowemu prawa dostępu do SQL Server. Wynika to z faktu, że licencjonowanie Server/CAL dla SQL 2016 Server w wersji Standard, licencja serwerowa nie zawiera żadnych dodatkowych praw użytkownika; muszą one zostać nabyte oddzielnie, np. dla urządzenia końcowego, w formie Device CAL. Do każdego urządzenia końcowego przypisana jest pojedyncza licencja Device CAL, która uprawnia do dostępu do serwera tylko komputer, na którym jest zainstalowana.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące produktu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Informacje o produkcie "MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL"

5x Device CALs dla MS SQL Server 2016 jako oprogramowania używanego

Oprócz licencjonowania Microsoft SQL Server 2016 w edycji Standard wymagane są dodatkowe licencje dostępowe dla klientów, np. w postaci SQL Server 2016 Device CALs; daje to pięciu indywidualnym, zarejestrowanym urządzeniom końcowym prawa dostępu do SQL Server. Wynika to z faktu, że przy licencjonowaniu Server/CAL dla SQL 2016 Server w edycji Standard licencja na serwer nie zawiera żadnych dalszych uprawnień dla użytkowników, te muszą być zakupione oddzielnie, np. dla urządzenia końcowego w postaci Device CAL. Dla każdego urządzenia końcowego wydawany jest pojedynczy Device CAL, który nadaje wyposażonemu w niego komputerowi jedynie uprawnienia dostępu do serwera.

SQL Server 2016 Device CALs jako używane oprogramowanie od Wiresoft nie tylko mają dużą przewagę cenową nad porównywalnymi ofertami z handlu oprogramowaniem, ale również są dostępne pojedynczo. Jednocześnie posiadają one takie same funkcjonalności jak licencje Device Client Access Licenses for SQL Server 2016 dostępne w oficjalnym programie Microsoft Volume Licensing Program.

Korzystaj z wszystkich zalet MS SQL Server 2016 nawet z używanym Device CAL

Edycja SQL Server 2016 Standard zapewnia funkcje zarówno do projektowania, jak i zarządzania hybrydowymi, skalowalnymi platformami bazodanowymi. Funkcje zawarte w tej wersji wspierają również m.in. wykonywanie inteligentnych aplikacji o znaczeniu krytycznym. Użytkownicy posiadający Device CAL będą mogli korzystać z integracji z Hadoop i chmurą, analityki R i zaawansowanych możliwości zapytań, a udoskonalone zabezpieczenia SQL Server 2016 wspierają wydajne i bezpieczne operacje korporacyjne. Inne nowe funkcje i ulepszenia obejmują:

 • Zoptymalizowana wydajność serwera, w tym możliwości in-memory, Temporal Tables do historyzacji danych, in-memory columnstore i query store
 • Usługi SQL Server R Services zawierające język statystyczny R do przyspieszonego wykonywania skryptów R bezpośrednio na serwerze SQL
 • Usługi Master Data Services do efektywnego zarządzania i udostępniania zbiorów danych podstawowych
 • Usługi raportowania SQL Server do tworzenia raportów mobilnych lub z podziałem na strony
 • Usługi analityczne w celu zapewnienia danych analitycznych dla raportów biznesowych i raportów usług sprawozdawczych
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki funkcjom Row-Level Security (RLS), Always Encrypted i Dynamic Data Masking (dynamiczne maskowanie danych)
 • Zwiększona obsługa chmury dzięki integracji z bazami danych Stretch
 • Wsparcie dla konwencjonalnych rozwiązań OLAP (Online Analytical Processing)
 • Transact-SQL dla maksymalnej wydajności serwera SQL
 • PolyBase do przetwarzania zapytań Transact-SQL z zewnętrznych źródeł danych

Device CALs dla SQL Server Standard-Edycja 2016

Używany Device CAL firmy Wiresoft posiada te same funkcjonalności, co wcześniej nieużywany, aby móc korzystać z usług SQL Server 2016 Standard-Edition: Oznacza to, że szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają z licencjonowania według Server/CAL, które, jak już wspomniano, wymaga oprócz licencji serwerowej określonej liczby licencji Client Access Licenses for Devices.

Licencjonowanie SQL Server 2016 z licencjami serwerowymi i CALs

Alternatywna opcja licencjonowania SQL Server 2016 z licencją serwerową plus Device CALs jest zdefiniowana przez Microsoft w regulaminie licencjonowania: ten model licencjonowania jest tam określany jako Server/CAL licensing. W zarządzaniu licencjami Microsoft rozróżnia licencjonowanie podstawowe serwera SQL oraz licencjonowanie dodatkowe poszczególnych urządzeń końcowych lub użytkowników. W przypadku licencjonowania Server/CAL każdy serwer, na którym uruchomiona jest instancja SQL Server wymaga licencji Standard Server License 2016, a dla dostępu do tak licencjonowanego SQL Servera wymagana jest oddzielna licencja dostępowa(Device CAL) dla każdego dedykowanego urządzenia końcowego, które przeznaczone jest dla identycznej lub wyższej wersji serwera.

Tylko Device CAL uprawnia komputer PC, laptop itp. do korzystania z funkcji SQL Server w wersji 2016; CAL dołączone do licencji serwerowej dają tylko uprawnienia administratora! Ta licencja dostępu do klienta dla urządzeń końcowych nie zawiera żadnego oprogramowania, które należy zainstalować, składa się jedynie z praw dostępu w środowisku klient/serwer dla SQL Server 2016.

Należy przestrzegać zgodności wersji SQL Server 2016 i Device CALs

Dzięki Device CAL dla SQL Server 2016, urządzenie końcowe otrzymuje nie tylko prawa dostępu do SQL Server 2016, ale również do starszych wersji SQL Server, np. 2014 (downgrade). Jednak Device CAL dla SQL Server 2016 nie może być użyty do uzyskania dostępu do wyższej wersji SQL Server, takiej jak 2019 (upgrade). Dlatego przy zakupie Device CALs dla SQL Server 2016 należy upewnić się, że licencja serwera i licencja dostępowa są kompatybilne.

Dlaczego istnieje alternatywne licencjonowanie dla SQL Server 2016 Standard edition with CALs?

Dla Standard-Editions of SQL Server w wersji 2016, Microsoft oprócz licencjonowania podstawowego oferuje licencjonowanie urządzeń (endpoints) lub użytkowników w oparciu o CAL. Ten typ licencjonowania dostępu do serwera jest przeznaczony przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, których SQL Server często ma niższą wydajność, ale jest wystarczający dla ich potrzeb. Zakup licencji na dostęp do wielu urządzeń klienckich jest wtedy zwykle tańszy niż licencjonowanie serwera według rdzeni.

Oprócz licencji na serwer, model licencjonowania Microsoft oferuje dwa rodzaje CAL-ów dla dostępu do SQL Server 2016:

 • SQL Server 2016 Device CAL: nadaje dedykowanemu urządzeniu końcowemu (PC, laptop, tablet, telefon) prawa dostępu do serwera
 • SQL Server 2016 User CAL: nadaje prawa dostępu do serwera dedykowanemu użytkownikowi

Na co należy zwrócić uwagę przy licencjonowaniu za pomocą Device CALs dla SQL Server 2016?

Dzięki Device CAL, określone urządzenie końcowe(Device) otrzymuje prawa dostępu do SQL Server 2016. Po zakończeniu rejestracji nie można już tego zmienić w późniejszym terminie. W zasadzie nie jest możliwa zmiana typu CAL - z Device na User CAL lub odwrotnie. Ograniczenia te mają na celu zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu CAL-i, a ten system licencjonowania oferuje również większe bezpieczeństwo, ponieważ uniemożliwia dostęp do serwera firmy nieupoważnionym użytkownikom lub osobom trzecim.

Jakie są korzyści z Device CAL dla SQL Server 2016?

Funkcjonalność Device CAL nie różni się zasadniczo od licencji na dostęp klienta opartej na użytkowniku. Odpowiednie zalety można jednak dostrzec w rodzaju typowych lub najczęstszych dostępów do serwera SQL: przedsiębiorstwa, w których wykorzystywany jest serwer SQL, mogą różnić się zarówno pod względem liczby zaangażowanych stacji roboczych, jak i typowych przepływów pracy, w których wykorzystywany jest serwer SQL: Zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach pracownicy współdzielą jeden komputer do realizacji różnych projektów lub używają go w pracy zmianowej, podczas gdy użytkownicy w innych środowiskach pracy regularnie uzyskują dostęp do serwera SQL za pomocą zupełnie innych urządzeń końcowych.

Ponieważ licencja Device License for SQL Server 2016 jest związana z jednym urządzeniem końcowym Windows, a nie z konkretnym użytkownikiem, aby uzyskać dostęp do SQL Server, oferuje różne możliwości wykorzystania: Jeśli licencjonowane urządzenie końcowe jest np. laptopem lub tabletem, który jest używany w podróży, jego użytkownik może uzyskać dostęp do SQL Server nie tylko w miejscu pracy w firmie, ale także lokalnie niezależnie - np. w drodze lub w domuOffice. W przypadku korzystania z Device CAL za pośrednictwem komputera PC, dostęp do serwera SQL odbywa się naturalnie tylko w siedzibie firmy.

Wniosek

O tym, który typ CAL dla SQL Server 2016 umożliwia bardziej wszechstronne opcje wdrożenia, decyduje zatem typowy scenariusz zastosowań w firmie. Wiedza na ten temat jest o tyle istotna, że decyzja o odpowiednim typie licencjonowania dostępu klienckiego dla SQL Server 2016 musi być podjęta wraz z zakupem, gdyż system licencjonowania Microsoft nie przewiduje możliwości późniejszej zmiany Device CAL na User CAL lub odwrotnie i tym samym wyklucza taką możliwość.

Należy wziąć pod uwagę główne zastosowanie licencjonowanych urządzeń końcowych, jak również liczbę pracowników: Jeśli jeden i ten sam komputer jest używany na zmianę przez różnych pracowników do dostępu do SQL Server, to licencjonowanie Device CAL oferuje więcej korzyści, niezależnie od tego, czy urządzenie końcowe jest używane wewnętrznie, zewnętrznie czy mobilnie.

Kupuj Device CALs dla Microsoft SQL Server 2016 już od jednej licencji w Sklepie Internetowym Wiresoft

Device CALs dla MS SQL Server 2016 są również dostępne w Sklepie Internetowym Wiresoft jako licencje dla pojedynczego użytkownika - w przypadku używanego oprogramowania nie obowiązują zwykłe zasady licencjonowania ilościowego, przy czym "używane" nie oznacza wad w użyteczności Device CALs, ponieważ oprogramowanie nie może się zużywać.

Co to są używane Device CALs dla SQL Server 2016?

Device CALs for SQL Server 2016 firmy Wiresoft są licencjami dostępowymi dla urządzeń końcowych, ponieważ są one również dostępne w ramach programu licencyjnego Microsoft; różnią się od nich tym, że były one kiedyś częścią licencji wolumenowej dla urządzeń końcowych dla SQL Server 2016, która została wcześniej zakupiona przez firmę, a poszczególne licencje dostępowe dla urządzeń, które nie były wymagane przez tę firmę lub kompletna licencja wolumenowa, zostały odsprzedane firmie Wiresoft. W przypadku firmy Wiresoft licencja wolumenowa została rozbita i przekonwertowana na licencje indywidualne, oznaczając Device CALs jako oprogramowanie używane lub Used Software. Jak już wspomniano, używane Device CALs są w pełni użyteczne pomimo tego oznakowania, ponieważ nie występuje zużycie oprogramowania ani żadne inne ograniczenie funkcjonalności lub okresu użytkowania.

Jakie bezpieczeństwo oferują nabywcom używane urządzenia Device CALs dla SQL Server 2016?

Kupowanie używanego oprogramowania, takiego jak Device CALs for SQL Server od Wiresoft, nie tylko oferuje klientom niedrogą alternatywę, ale jest równie bezpieczne! Tak więc otrzymujesz nawet pojedynczy Device CAL dla Microsoft SQL Server 2016 nie tylko w tańszej cenie niż porównywalne "nowe" oprogramowanie, ale masz również zwykłe bezpieczeństwo kupującego po zakończonym procesie płatności poprzez natychmiastowe pobranie, jak również natychmiastową aktywację licencji za pomocą dołączonego klucza licencji wolumenowej.

Skąd się biorą CAL-i dla SQL Server 2016? Licencje Device Access dla SQL Server 2016 dostępne w Wiresoft pochodzą z zapasów licencyjnych różnych organizacji i firm. Dlatego zastosowanie ma tutaj zwykła jurysdykcja, która wyraźnie zezwala na handel używanym oprogramowaniem, co zostało również wyraźnie potwierdzone w kilku orzeczeniach sądowych.

Dla Ciebie jako klienta firmy Wiresoft zakup używanych Device CALs dla SQL Server 2016, jak również każdej innej oferowanej przez nas licencji dostępowej dla klienta, jak również ich użytkowanie oznacza bezpieczeństwo prawne, ponieważ ani my, ani Ty nie naruszamy żadnych przepisów prawa. Dzięki pełnej kontroli wszystkich kupujących ze strony firmy Wiresoft, używane CAL są również odporne na audyt!

Twoje korzyści przy zakupie używanych CAL dla SQL Server 2016

Używane oprogramowanie od Wiresoft dla Device CALs dla SQL Server 2016 lub innych licencji dostępowych oferuje więc naszym klientom naprawdę tanią alternatywę w stosunku do ofert wielu innych dostawców, ale przede wszystkim również brak ograniczeń co do dokładnej liczby wymaganych Device CALs, dzięki czemu można dokładnie licencjonować rzeczywiste wykorzystanie usług SQL Server - w przeciwieństwie do nieelastycznego rozłożenia CALs - co obniża koszty licencjonowania serwerów.

Sklep internetowy Wiresoft oferuje w Used Software licencje dostępowe nie tylko Device CALs, ale również User CALs dla SQL Server 2016 - jak również inne wersje licencji dostępowych dla MS SQL Server, w tym odpowiadające im licencje serwerowe. W ten sposób unikniesz kosztów zakupu nowszego sprzętu lub ewentualnych problemów z kompatybilnością ze względu na różne wersje oprogramowania.

Oprócz Device i innych CAL-ów dla SQL Server 2016, w Wiresoft Software Shop znajdziesz również licencje na inne oprogramowanie Microsoft Server wraz z odpowiednimi wymaganymi CAL-ami - ze wszystkimi korzyściami Wiresoft dla używanego oprogramowania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Device CALs for SQL Server 2016 lub dowolnego innego produktu Microsoft, prosimy o kontakt poprzez czat, email lub telefonicznie.

Linki przekierowujące do "MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL"
Oceny klientów dla "MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL"
Napisz ocenę
Oceny zostaną aktywowane po ich weryfikacji.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Zwróciłem uwagę na privacy policy".

Kategorie