Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
Trustmask
Nie znaleziono wyników filtrowania!
MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL
Visio 2021 Professional - najnowsza wersja wszechstronnego oprogramowania do wizualizacji firmy Microsoft Microsoft Visio 2021 to najnowsza wersja profesjonalnego oprogramowania do wizualizacji szerokiej gamy procesów i diagramów -...
1 402,90 zł *
MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD
Visio 2021 Standard - najnowsza wersja praktycznej aplikacji firmy Microsoft do tworzenia diagramów i projektów technicznych Microsoft Visio 2021 to najnowsza wersja wszechstronnego oprogramowania do wizualizacji, które może być używane...
728,90 zł *

Program Visio 2021 Standard Edition spełnia już wszystkie wymagania małych i średnich firm w zakresie tworzenia profesjonalnych wizualizacji o dużej zawartości informacji w typowych obszarach działalności - czy to do opisywania struktur firmy, przebiegu procesów, czy też do planowania pomieszczeń i obiektów.

Zwłaszcza wersja Professional Edition programu Visio 2021 oferuje większym organizacjom jeszcze więcej możliwości tworzenia diagramów, w tym wykorzystywanie obszernych danych. Ponadto poszczególne elementy można łączyć z zewnętrznymi bazami danych w celu automatycznego aktualizowania zawartych w nich informacji. Za pomocą licznych szablonów - w tym diagramów UML i schematów strukturalnych - program Visio Professional może być również wykorzystywany do przedstawiania systemów informatycznych i struktur aplikacji.

Edycje Visio 2021 Standard i Professional można kupić w sklepie Wiresoft Software Shop bezpośrednio po oficjalnej premierze jako oprogramowanie używane - dzięki temu można skorzystać z ich niższej ceny w porównaniu z dostępnym nowym oprogramowaniem.

W poniższym przeglądzie przedstawiono najważniejsze nowe funkcje i cechy programu Visio 2021, a także różnice edycyjne między wersją Standard a wersją Professional. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z jednym z naszych pracowników.

Nowe funkcje w programie Visio 2021 znane do tej pory

MS Visio 2021 to przede wszystkim zmodernizowany widok pulpitu, np. z uaktualnionymi kartami na wstążce. W szczególności program Visio 2021 charakteryzuje się jeszcze lepszą obsługą współpracy, dzięki czemu kilka osób w zespole może jednocześnie pracować nad diagramem, oraz rozbudowanymi opcjami zarządzania prawami do informacji, co zapewnia bezpieczeństwo wykorzystywanych danych i zapobiega ich nieuprawnionemu ujawnieniu.

W szczególności w programie Visio 2021 Professional Edition użytkownicy będą mieli do dyspozycji następujące funkcje:

 • Nowe szablony do tworzenia topologii sieci i konfigurowania komputerów wirtualnych
 • Kształtowanie infrastruktury w oparciu o usługi Amazon Web Services (AWS)
 • Nowe, bogate treści multimedialne z biblioteką obrazów, ikon itp.
 • Nowe kształty planowania stanowisk pracy, w tym uwzględnienie aktualnych wytycznych dotyczących odległości przestrzennych, a także wizualizacji miejsc zbrodni
 • Diagramy szkieletowe dla aplikacji mobilnych

Aby uzyskać więcej informacji na temat MS Visio 2021, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Wiresoft.

Kształty, szablony i diagramy - jak łatwo odnaleźć się w programie Visio 2021

Nowa wersja programu Visio 2021 ponownie udostępnia użytkownikom bogaty zbiór typów diagramów do wizualizacji różnorodnych modeli strukturalnych i procesów, a także planów itp. Wiele kształtów dostępnych w programie Visio 2021 jest zgodnych ze standardami branżowymi - tzn. zawierają one informacje wiążące, które umożliwiają dalsze wykorzystanie diagramów do konkretnego wdrożenia zawartych w nich informacji.

Schematy i szablony

Dla każdego typu diagramu zawartego w programie Visio 2021 dostępne są różne szablony, które użytkownik może dostosować do swoich specyficznych wymagań. Program Visio 2021 oferuje także wstępny wybór ogólnych, często używanych diagramów początkowych, takich jak schematy organizacyjne, aby umożliwić nawet niedoświadczonym użytkownikom szybkie rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem. Umożliwia to szybkie tworzenie typowych diagramów, takich jak diagramy przepływu, przepływy pracy i linie czasowe, zgodnie ze standardem języka specyfikacji i opisu (SDL).

Kształty i szablony

W celu dalszej edycji szablonów dostępne są tzw. kształty - pojedyncze elementy, którymi można uzupełnić diagram zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Zbiór kształtów dla danego szablonu jest nazywany w programie Microsoft Visio szablonem. Sam szablon nie jest kształtem samym w sobie.

Ściśle rzecz biorąc, szablon zawiera tylko kształty wzorcowe, tzn. są one kopiowane tylko wtedy, gdy są wstawiane do diagramu; oryginał pozostaje integralną częścią szablonu. Ten proces kopiowania można powtarzać dowolną ilość razy.

Skopiowany kształt może być następnie edytowany przez użytkownika w konkretnym diagramie. Istnieją kształty jednowymiarowe, dwuwymiarowe i trójwymiarowe. Typ kształtu można rozpoznać po uchwytach kształtu, za pomocą których można zmienić jego kształt i rozmiar. Niektóre kształty są również "inteligentne", tzn. automatycznie łączą się ze sobą. Tak jest w przypadku diagramów do planowania przestrzennego: poszczególne kształty ścian łączą się natychmiast, a granice między nimi nie muszą być ręcznie usuwane przez użytkownika.

Edycja kształtów

Aby utworzyć lub wyjaśnić relacje między kształtami, można je po prostu połączyć liniami. Dla podkreślenia lub wyjaśnienia linie można zaznaczać różnymi kolorami, a także ustawić typ linii - np. gruba, cienka lub przerywana.

Kształty zawarte w programie Visio 2021 Standard, jak również całe diagramy, można poddawać dalszej obróbce graficznej za pomocą różnych narzędzi projektowych. Typowe opcje projektowania obejmują dostosowanie stylu, grubości i koloru obszarów kształtu i linii - dostępnych jest wiele kolorów wypełnienia, a także gradienty kolorów, przezroczystości i wzory; aby wyróżnić kształt, można także zastosować efekty cienia, światła, lustra i 3D.

To samo dotyczy tekstu, który można dodać do kształtu: Kształty można tworzyć bezpośrednio ręcznie lub za pomocą myszy. Kształty można zapisywać bezpośrednio ręcznie lub importować tekst, np. z arkusza kalkulacyjnego Excel lub zewnętrznej bazy danych, takiej jak serwer Exchange. Szczególnie Visio 2021 Professional Edition oferuje rozszerzone możliwości w tym zakresie - także dzięki wykorzystaniu serwera Microsoft SharePoint Server - co zapewnia także automatyczną aktualizację danych lub tekstu na diagramie - dzięki czemu nie jest już konieczna czasochłonna ponowna edycja lub dodawanie złożonych diagramów, zwłaszcza w celu ich aktualizacji.

Tworzenie własnych kształtów wzorcowych

Kształtów wzorcowych zawartych w szablonie nie można edytować, a jedynie kopiować; można jednak zapisać na stałe taką edytowaną kopię jako nowy kształt wzorcowy w "Ulubionych", aby była natychmiast dostępna do dalszych diagramów.

Wyszukiwanie kształtów

Oczywiście użytkownicy programu Visio 2021 mogą również tworzyć zupełnie nowe diagramy lub typy z dostępnych pojedynczych kształtów według własnych pomysłów. Funkcji wyszukiwania można użyć do wyszukania odpowiednich kształtów podstawowych. Wyniki znalezione dla określonego terminu wyszukiwania są następnie wyświetlane wraz z nazwą kształtu, pod którą się znajdują, tak aby były szybko dostępne.

Ekskluzywne funkcje programu Visio 2021 Professional Edition do edycji diagramów

Jedynie wersja Professional Edition programu Visio 2021 ma szereg szczególnych udoskonaleń funkcji, w tym opcje łączenia kształtów z danymi zewnętrznymi lub źródłami danych:

 • Dynamiczne łączenie kształtów z zewnętrznymi źródłami, takimi jak skoroszyty programu Excel, bazy danych programu Access lub katalogi serwera Exchange, a także ze źródłami danych Microsoft SQL Server, OLEDB lub ODBC - automatyczne aktualizowanie danych powiązanych z kształtami
 • Korzystanie z obrazów zewnętrznych, rysunków CAD i ClipArts lub narzędzi tekstowych i rysunkowych
 • Indywidualna opcja dodawania dodatkowych informacji do kształtów
 • Dodatkowe szablony dla projektów BPMN, SharePoint workflow i Six Sigma

Przegląd typów diagramów - Kup MS Visio 2021

Wśród różnorodnych typów diagramów zawartych w programie Visio 2021, które w nowej wersji zostały uzupełnione o inne, najczęściej reprezentowane są te, które służą do opisywania procesów. Obejmują one jednak także wiele innych obszarów zastosowań.

Schematy blokowe

Schematy przepływu odgrywają obecnie główną rolę w wizualizacji nowoczesnych opisów procesów. Używa się ich głównie do oznaczania poszczególnych faz; dotyczy to nie tylko projektów, ale także konkretnych procesów biznesowych, jak również technicznych czy procedur. W przypadku diagramów międzyprocesowych program Visio 2021 udostępnia diagramy przepływów międzyfunkcjonalnych, które zawierają także specjalne formy, takie jak diagramy procesów biznesowych do wizualizacji procesów operacyjnych, a także diagramy IDEF0 i diagramy BPMN jako formy specjalne, stosowane w szczególności w informatyce biznesowej. Kategoria ta obejmuje również diagramy osi czasu, które można wykorzystać np. do przedstawienia przebiegu procesów biznesowych. Ponadto diagramy przepływu procesów są stosowane głównie do przedstawiania procesów chemicznych i przemysłowych, w tym wykorzystywanych urządzeń.

Inne często używane typy diagramów - Kup program Visio 2021

W organizacjach i firmach często stosuje się także organigramy do ilustrowania struktur i hierarchii, a także diagramy sekwencji, diagramy komunikacji i diagramy aktywności, w których uczestnicy i interakcje są rejestrowane pod określonymi aspektami. W tym celu diagramy stanów reprezentują takie fazy, jak cykl życia produktu, natomiast diagramy przypadków lub przypadków użycia ilustrują te procesy w projektach rozwojowych.

Szczególnie w przypadku planowania struktur architektonicznych - czy to planowania przestrzeni, czy też procesów informacyjnych - program Visio 2021 udostępnia plany pięter oraz plany budynków, które mogą być również wykorzystywane do planowania infrastruktury, np. obwodów elektrycznych (zgodnych ze standardem IEEE), rurociągów itp. diagramy informatyczne służą do ilustrowania funkcji i ról aktywnych katalogów, ale także baz danych itp.

Wykresy dostępne wyłącznie w programie Visio 2021 Professional Edition

Program Visio 2021 Professional Edition zawiera w szczególności dwa dodatkowe typy diagramów, które są szczególnie ważne przy planowaniu komunikacji informatycznej:

 • Diagramy UML wizualizują relacje i komponenty w portach, a w szczególności interfejsy. Podstawowy graficzny język modelowania UML (Unified Modelling Language) jest używany do przedstawiania i dokumentowania komponentów oprogramowania, a także specyfikacji i projektów. Diagram klas UML może być zatem używany do tworzenia statycznego widoku systemu, w tym relacji między poszczególnymi obiektami, w przeciwieństwie do diagramu komponentów UML, który ilustruje relacje między komponentami oraz strukturę kodu. Diagramy rozmieszczenia UML z kolei przedstawiają konfiguracje elementów sprzętu i oprogramowania, a diagramy sekwencji UML mogą ilustrować interakcje między uczestnikami i zaangażowanymi obiektami.
 • Z koleidiagramy notacji bazy danych , jako odrębny typ, mogą być używane do tworzenia graficznego modelu bazy danych (Entity Relationship Model lub ERM).

Kup Visio 2021 Editions Standard i Professional od Wiresoft jako używane oprogramowanie Microsoft

Nowe edycje Standard i Professional programu Visio 2021 są już dostępne w firmie Wiresoft jako oprogramowanie używane. Użytkownik korzysta z tych zalet:

 • Handel i korzystanie z oprogramowania używanego przez firmę Microsoft, takiego jak Visio 2021 Edition, jest legalne, ponieważ jest dozwolone przez prawo.
 • Kupując program Visio 2021 Edition firmy Wiresoft, nabywasz oryginalne, w pełni funkcjonalne oprogramowanie firmy Microsoft - a nie wersję testową, która może być używana tylko przez określony czas lub w ograniczonym okresie czasu.
 • Opisanie programu Microsoft Visio 2021 Edition firmy Wiresoft jako "oprogramowanie używane" nie oznacza żadnych ograniczeń funkcjonalności tego oprogramowania Visio.
 • Używane oprogramowanie w wersji Visio 2021 Edition - kup standardową lub profesjonalną - zostało również przetestowane przez firmę Wiresoft pod kątem pełnej użyteczności przed odsprzedażą.
 • Kupując używane oprogramowanie w firmie Wiresoft, zawsze kupujesz legalny i oryginalny produkt Microsoft Visio 2021.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące edycji Microsoft Visio 2021 lub innego używanego oprogramowania firmy Microsoft, po prostu skontaktuj się z nami za pomocą czatu, telefonu lub poczty e-mail.