Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
Trustmask
Nie znaleziono wyników filtrowania!
MICROSOFT SQL SERVER 2012 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2012 DEVICE CAL
Microsoft SQL Server 2012 Device CAL Standard SQL Server 2012 jest idealnym systemem zarządzania bazą danych, który pozwala na niezawodne i bezpieczne zarządzanie wszystkimi danymi w firmie. Aby uzyskać dostęp do Windows SQL Server 2012...
275,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2012 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2012 USER CAL
Microsoft SQL Server 2012 User CAL Standard SQL Server 2012 jest idealnym systemem zarządzania bazą danych, który pozwala na niezawodne i bezpieczne zarządzanie wszystkimi danymi w firmie. Aby uzyskać dostęp do Windows SQL Server 2012...
275,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL
10x Device CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać z funkcji oferowanych przez Microsoft SQL Server 2019, użytkownik bezwzględnie potrzebuje odpowiedniej licencji dostępu klienckiego - np. SQL Server 2019...
4 859,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL
User CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowania używanego Aby móc korzystać ze wszystkich usług i funkcji SQL serwera Microsoft SQL Server 2019, użytkownik musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - SQL Server 2019 User...
490,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL
Device CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać z funkcji oferowanych przez Microsoft SQL Server 2019, użytkownik bezwzględnie musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - np. SQL Server 2019...
490,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL
5x Device CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać z funkcji oferowanych przez Microsoft SQL Server 2019, użytkownik bezwzględnie musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - np. SQL Server 2019...
2 420,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
25x Device CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać z funkcji oferowanych przez Microsoft SQL Server 2019, użytkownik bezwzględnie musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - np. SQL Server 2019...
12 238,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL
5x User CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać ze wszystkich usług i funkcji SQL serwera Microsoft SQL Server 2019, użytkownik musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - SQL Server 2019 User...
2 420,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL
10x User CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać ze wszystkich usług i funkcji SQL serwera Microsoft SQL Server 2019, użytkownik musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - SQL Server 2019 User...
4 859,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL
25x User CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać ze wszystkich usług i funkcji SQL serwera Microsoft SQL Server 2019, użytkownik musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - SQL Server 2019 User...
12 238,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL
User CAL dla Microsoft SQL Server 2022 Aby uzyskać dostęp do nowej wersji SQL Server 2022, użytkownicy posiadający określone edycje lub formy licencji potrzebują licencji Client Access , np. w formie User CAL . Tylko z taką licencją...
679,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2022 DEVICE CAL
Microsoft SQL Server 2022 Device CAL Dzięki Device CAL użytkownicy mają dostęp do funkcji i Services niezawodnej platformy danych relacyjnych z Microsoft udostępnionej w nowym oprogramowaniu SQL Server 2022 dla niektórych edycji - takich...
679,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL
User CALs for Remote Desktop to Services Windows Server 2012 / R2 kup używane Aby móc uzyskać dostęp do Windows Server 2012 lub R2 poprzez REMOTE DESKTOP SERVICES, każdy użytkownik wymaga oddzielnej licencji dostępu klienta, RDS User...
123,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK USER CAL
10x REMOTE DESKTOP SERVICES User CALs dla Windows Server 2019 jako używane oprogramowanie Użytkownicy potrzebują licencji Client Access License (CAL), aby korzystać z usług Remote Desktop Services z serwerów Windows, co pozwala im na...
1 843,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK USER CAL
5x REMOTE DESKTOP SERVICES User CALs dla Windows Server 2019 jako oprogramowanie używane Użytkownicy potrzebują licencji Client Access License (CAL), aby korzystać z usług Remote Desktop Services z serwerów Windows, co pozwala im na...
946,90 zł *
1 z 8

System licencjonowania Microsoft

Wraz z wydaniem produktów serwerowych Windows Server 2012 R2, System Center 2012/2012 R2 i SQL Server 2012/2014, Microsoft zmienił również swój model licencjonowania. Od tego czasu Microsoft rozróżnia licencjonowanie według rdzeni (które nie wymaga żadnych dodatkowych licencji dostępowych) oraz licencjonowanie według licencji serwerowej plus licencje dostępowe dla tego i innego oprogramowania serwerowego. Ich potrzeba i rodzaj - lub User CAL lub Device CAL - jest określona przez liczbę użytkowników lub urządzeń końcowych, które mają być upoważnione do dostępu. Odpowiednia forma licencjonowania jest powiązana z zakresem funkcji i ich skalowaniem, które są dostępne w danej wersji systemu Windows Server.

Wersje Microsoft Server są zwykle dostępne w różnych edycjach, aby zaspokoić różne potrzeby firm i organizacji pod względem wydajności i zakresu. Przy zakupie edycji Standard oprogramowania serwerowego, Microsoft oferuje również opcję licencjonowania serwerowego/CAL oprócz licencjonowania podstawowego (wyjątkiem są licencje CAL dla wersji Windows Server od 2016 roku, gdzie licencjonowanie za pomocą licencji CAL jest również dostępne w edycji Datacenter).

Ten rodzaj licencjonowania z licencjami opartymi na dostępie jest znacznie korzystniejszy, zwłaszcza dla mniejszych firm, które zazwyczaj korzystają tylko z Standard/ podstawowych funkcji wersji serwerowej, niż licencjonowanie według rdzeni, które wykorzystuje wyższą moc obliczeniową maszyn jako podstawę do obliczania wymagań licencyjnych.

Korzystanie z programów Microsoft Server z licencją User CAL lub Device CAL

Licencja CAL to pojedyncza licencja, która przyznaje autoryzowanemu użytkownikowi ( User CAL) lub urządzeniu (Device CAL) dostęp do serwera z licencją Windows. Licencja dostępu nie może zostać przeniesiona na innego użytkownika lub inne urządzenie końcowe. Oznacza to, że wszystkie inne urządzenia lub użytkownicy, którzy nie mają odpowiedniej licencji dostępu, nie mogą korzystać z usług serwera. Ograniczenie to oznacza większe bezpieczeństwo dla firmy, ponieważ zapobiega niewłaściwemu wykorzystaniu licencji CAL i chroni krytyczne dane zarówno przed nieupoważnionymi pracownikami, jak i nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

Z licencją Client Access License dla konkretnej wersji serwerowej programu, urządzenie lub użytkownik posiadający licencję może uzyskać dostęp nie tylko do niej, ale także do starszych wersji tego samego programu. Z drugiej strony nie jest możliwy dostęp do wyższej wersji. Tak więc, na przykład, pracownik z licencją dostępu do Windows Server 2016 może również korzystać z funkcji wersji Server 2012 i niższych, ale nie z wersji Server 2019. W tym celu należy zakupić odpowiednią dodatkową licencję CAL.

Różnica między licencjami CAL użytkownika a licencjami CAL urządzenia

Model Microsoft Client Access License rozróżnia dwa rodzaje licencji CAL: licencję dla konkretnego użytkownika (User CAL) oraz licencję dla konkretnego urządzenia końcowego (Device CAL). Nie jest możliwe użycie licencji User CAL jako Device CAL i odwrotnie. Z drugiej strony, możliwe jest połączenie obu typów licencji dostępowych, jeśli oba typy użytkowania istnieją w firmie.

Rozróżnienie między licencjonowaniem według urządzenia końcowego i użytkownika oferuje różne korzyści. W końcu nie każda firma ma te same stacje robocze lub przepływy pracy: W przypadku niektórych projektów pracownicy współdzielą jeden i ten sam komputer, np. w pracy zmianowej, w przypadku innych przepływów pracy pojedynczy pracownik regularnie korzysta z różnych urządzeń końcowych w celu uzyskania dostępu do serwera.

W związku z tym rozróżnienie między licencjami CAL dla urządzeń końcowych i dla użytkowników oferuje indywidualne, elastyczne i oparte na potrzebach zarządzanie prawami dostępu do serwera w firmie.

Decyzja o zastosowaniu jednego lub obu rodzajów licencji dostępowych może być uzależniona od czynników opisanych bardziej szczegółowo poniżej. Jak już wspomniano, połączenie licencji Device CAL i User CAL może również najlepiej odzwierciedlać potrzeby licencyjne w firmie.

Microsoft User CAL

Każda User CAL dla odpowiednio licencjonowanego programu Windows Server zawsze upoważnia tylko jednego konkretnego użytkownika do dostępu do serwera i korzystania z powiązanych funkcji. Licencja użytkownika nie jest powiązana z konkretnym urządzeniem końcowym, co oznacza, że użytkownik jest uprawniony do korzystania z funkcji serwera dostępnych zgodnie z edycją z różnych urządzeń obsługujących system Windows za pomocą swojej licencji CAL - ale zawsze naprzemiennie tylko z jednego urządzenia. Licencja dostępu użytkownika nie może zostać przeniesiona na innego użytkownika.

A User CAL ma tę przewagę nad CAL zależną od urządzenia, że nie jest powiązana lokalnie. Oznacza to, że może być używana, na przykład, raz przez stacjonarny komputer w firmie w celu uzyskania dostępu do serwera, LUB alternatywnie również przez inne urządzenie końcowe (na przykład laptop lub tablet, który używa systemu Windows jako systemu operacyjnego). Autoryzowany użytkownik może również korzystać z tego urządzenia w drodze lub w biurze domowym, o ile ma dostęp do Internetu. W ten sposób User CAL umożliwia szczególnie elastyczne i mobilne korzystanie z usług serwera.

Microsoft Device CAL

Microsoft Device CAL, z drugiej strony, to licencjonowanie związane wyłącznie z urządzeniem. Precyzyjnie zdefiniowane indywidualne urządzenie końcowe otrzymuje prawa dostępu do serwera z licencją Windows. Typ urządzenia zależy całkowicie od użytkownika, o ile spełnia ono wymagania dotyczące wykonywania funkcji systemu Windows. Może to więc być stacjonarny komputer PC LUB laptop lub tablet, niezależnie od tego, czy jest używany na stanowisku pracy w firmie lub organizacji, czy też jest mobilny. Licencja CAL na urządzenie nie może być przenoszona z jednego urządzenia końcowego na drugie.

Licencja dostępu do urządzenia jest szczególnie praktyczna, jeśli jeden komputer jest używany na stanowisku pracy przez różnych pracowników, na przykład w ramach projektu lub w pracy zmianowej. Oznacza to, że nie każdy, kto może uzyskać dostęp do usług serwera i danych za pośrednictwem tego komputera, potrzebuje własnej licencji dostępu.

Device CAL lub User CAL - które rozwiązanie jest lepsze?

Który formularz licencji - Device CAL czy User CAL - jest korzystniejsza dla firmy, zależy od sposobu, w jaki usługi serwerowe są w niej wykorzystywane. Jeśli większość pracowników głównie współdzieli stację roboczą i rotacyjnie uzyskuje dostęp do serwera Windows, lepszą alternatywą jest Device CAL.

Jeśli natomiast poszczególni pracownicy stale uzyskują dostęp do serwera z licencją Microsoft i robią to naprzemiennie z różnych urządzeń lub lokalizacji - zarówno w miejscu pracy w firmie, jak i w podróży, w innej lokalizacji lub w biurze domowym - wówczas licencja dostępu użytkownika jest korzystniejsza.

W pewnych okolicznościach warto więc połączyć oba typy licencji dostępowych, aby jak najefektywniej wykorzystać usługi Windows Server w firmie. Wynika to z faktu, że jak już wspomniano, nie jest dozwolone ani możliwe korzystanie z User CAL jako Device CAL i odwrotnie. Podobnie nie jest możliwe podzielenie licencji między kilka serwerów, na przykład między dwa serwery z indywidualnymi procesorami.

Zalety zakupu licencji dostępowych Microsoft w Wiresoft

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące potrzeb związanych z licencjonowaniem dostępu, skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub przez czat. Chętnie doradzimy, która forma licencjonowania lub kombinacja licencji Device CAL iUser CAL jest najlepsza dla Twojej firmy. Wiresoft oferuje obie formy licencjonowania Client Access dla wszystkich poniższych programów Microsoft Server w aktualnych i wcześniejszych wersjach, które są również dostępne:

Zwiększ wydajność i produktywność swojej firmy dzięki licencjom CAL

Optymalnie wyposażając się w licencje dostępowe, nie tylko redukujesz odpowiednie koszty, ale także zwiększasz produktywność w swojej firmie: Oprócz zakupu pojedynczych licencji CAL, masz również możliwość zakupu licencji w pakiecie i łączenia edycji serwerowych, na przykład wariantu Standard- lub Enterprise-.

Zalety używanych licencji CAL od Wiresoft

Kupując używane licencje Microsoft Access od Wiresoft, decydujesz się na wysokiej jakości oprogramowanie, które kosztuje znacznie mniej niż równoważne nowe licencje CAL. Legalność korzystania z używanych licencji CAL od Wiresoft jest gwarantowana! Wszystkie dostępne u naslicencje Microsoft pochodzą od europejskich firm, są oryginalnymi produktami Microsoft i oferują pełen zakres funkcji. Dlatego też uprawniają one również do downgrade'u, jeśli używasz poprzednich wersji danego oprogramowania w swojej firmie.

Dzięki licencjom CAL od eksperta w dziedzinie licencjonowania, firmy Wiresoft, korzystasz ze wszystkich zalet bezpiecznego i legalnego oprogramowania, ponieważ Wiresoft jest certyfikowanym sprzedawcą i postawił sobie za cel spełnienie najwyższych standardów zapewnienia jakości. Oprócz licencji dostępowych dla Windows Server, możesz również uzyskać od nas licencje CAL dla SQL Server do zarządzania danymi  i analizy informacji w analityce biznesowej. Dostępne są również licencje CAL dla Windows Exchange Server, a także dla Remote Desktop Services - najnowocześniejszego oprogramowania do bezpiecznej komunikacji użytkowników zdalnych i połączeń z pulpitami opartymi na komputerach wirtualnych. Znajdziesz tu również duży wybór innego oprogramowania Microsoft w różnych wersjach i edycjach - używane oprogramowanie wysokiej jakości w korzystnych cenach.

Skorzystaj z kompleksowego, profesjonalnego i osobistego doradztwa Wiresoft.