Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
Trustmask
Nie znaleziono wyników filtrowania!
MICROSOFT SQL SERVER 2012 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2012 DEVICE CAL
Microsoft SQL Server 2012 Device CAL Standard SQL Server 2012 jest idealnym systemem zarządzania bazą danych, który pozwala na niezawodne i bezpieczne zarządzanie wszystkimi danymi w firmie. Aby uzyskać dostęp do Windows SQL Server 2012...
305,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2012 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2012 USER CAL
Microsoft SQL Server 2012 User CAL Standard SQL Server 2012 jest idealnym systemem zarządzania bazą danych, który pozwala na niezawodne i bezpieczne zarządzanie wszystkimi danymi w firmie. Aby uzyskać dostęp do Windows SQL Server 2012...
305,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL
User CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowania używanego Aby móc korzystać ze wszystkich usług i funkcji SQL serwera Microsoft SQL Server 2019, użytkownik musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - SQL Server 2019 User...
543,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL
Device CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać z funkcji oferowanych przez Microsoft SQL Server 2019, użytkownik bezwzględnie musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - np. SQL Server 2019...
543,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL
5x Device CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać z funkcji oferowanych przez Microsoft SQL Server 2019, użytkownik bezwzględnie musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - np. SQL Server 2019...
2 688,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
25x Device CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać z funkcji oferowanych przez Microsoft SQL Server 2019, użytkownik bezwzględnie musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - np. SQL Server 2019...
13 597,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL
5x User CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać ze wszystkich usług i funkcji SQL serwera Microsoft SQL Server 2019, użytkownik musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - SQL Server 2019 User...
2 688,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL
10x User CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać ze wszystkich usług i funkcji SQL serwera Microsoft SQL Server 2019, użytkownik musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - SQL Server 2019 User...
5 398,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL
25x User CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać ze wszystkich usług i funkcji SQL serwera Microsoft SQL Server 2019, użytkownik musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - SQL Server 2019 User...
13 597,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL
User CAL dla Microsoft SQL Server 2022 Aby uzyskać dostęp do nowej wersji SQL Server 2022, użytkownicy posiadający określone edycje lub formy licencji potrzebują licencji Client Access , np. w formie User CAL . Tylko z taką licencją...
836,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2022 DEVICE CAL
Microsoft SQL Server 2022 Device CAL Dzięki Device CAL użytkownicy mają dostęp do funkcji i Services niezawodnej platformy danych relacyjnych z Microsoft udostępnionej w nowym oprogramowaniu SQL Server 2022 dla niektórych edycji - takich...
836,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL
10x Device CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać z funkcji oferowanych przez Microsoft SQL Server 2019, użytkownik bezwzględnie potrzebuje odpowiedniej licencji dostępu klienckiego - np. SQL Server 2019...
5 398,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL
User CALs for Remote Desktop to Services Windows Server 2012 / R2 kup używane Aby móc uzyskać dostęp do Windows Server 2012 lub R2 poprzez REMOTE DESKTOP SERVICES, każdy użytkownik wymaga oddzielnej licencji dostępu klienta, RDS User...
136,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK USER CAL
25x najnowsza wersja User CAL dla Remote Desktop Services for Windows Server 2022 Usługi pulpitu zdalnego (RDS) dla Windows Server 2022 umożliwiają centralne udostępnianie dostarczonych aplikacji autoryzowanym użytkownikom. Aby mogli oni...
9 696,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 DEVICE CAL
Najnowszy certyfikat Device CAL dla Usług pulpitu zdalnego dla systemu Windows Server 2022 Usługi pulpitu zdalnego (RDS) dla systemu Windows Server 2022 umożliwiają centralne udostępnianie użytkownikom odpowiednich aplikacji. Aby...
407,90 zł *
1 z 8

System licencyjny Microsoft

Wraz z premierą produktów serwerowych Windows Server 2012 R2, System Center 2012/2012 R2 oraz SQL Server 2012/2014, Microsoft zmienił również swój model licencjonowania. Od tego czasu firma Microsoft rozróżnia te i inne produkty oprogramowania serwerowego między licencjonowaniem na rdzenie (które nie wymaga dodatkowych licencji dostępu) a licencjonowaniem na podstawie licencji na serwer i licencji dostępu. Ich zapotrzebowanie i rodzaj - User CAL lub Device CAL - jest definiowane przez liczbę użytkowników lub urządzeń końcowych, które mają być uprawnione do dostępu. Odpowiedni formularz licencyjny jest powiązany z zakresem funkcji i ich skalowaniem, które są dostępne w odpowiedniej wersji Windows Server.

Wersje Microsoft Server są zazwyczaj dostępne w różnych wydaniach, aby sprostać różnym potrzebom firm i organizacji pod względem wydajności i zakresu. Przy zakupie Standard wersji oprogramowania serwerowego Microsoft oprócz licencji głównej oferuje również możliwość licencjonowania serwerów/CAL (wyjątkiem są CAL-y dla wersji Windows Server od 2016 r., gdzie licencjonowanie z CAL-ami jest również dostępne w wersji dla centrów danych).

Ten rodzaj licencjonowania z licencjami opartymi na dostępie jest szczególnie przeznaczony dla mniejszych firm, które zazwyczaj korzystają tylko ze standardowych/podstawowych funkcji wersji serwerowej, znacznie taniej niż licencjonowanie rdzeniowe, które wykorzystuje większą moc obliczeniową maszyn jako podstawę do obliczenia wymagań licencyjnych.

Używanie programów serwerowych firmy Microsoft z wywołaniem użytkownika CAL lub Device CAL

CAL jest pojedynczą licencją, która daje autoryzowanemu użytkownikowi (User CAL) lub urządzeniu końcowemu (Device CAL) dostęp do serwera z Windows. Licencja dostępu nie może być przeniesiona na innego użytkownika lub urządzenie. W ten sposób wszystkie inne urządzenia lub użytkownicy, którzy nie posiadają odpowiedniej licencji dostępu, są pozbawiani możliwości korzystania z usług serwera. Ograniczenie to oznacza większe bezpieczeństwo dla firmy, ponieważ zapobiega niewłaściwemu wykorzystywaniu połączeń CAL i chroni krytyczne dane zarówno przed nieautoryzowanymi pracownikami, jak i nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

Z Client Access License dla konkretnej wersji programu na serwerze, urządzenie lub użytkownik posiadający licencję na niego może uzyskać dostęp nie tylko do tej wersji, ale także do starszych wersji tego samego programu. W przeciwieństwie do tego, nie jest możliwe uzyskanie dostępu do wyższej wersji. Na przykład, pracownik posiadający licencję dostępu do może korzystać z funkcji serwera w wersji 2012 i niżej, ale nie z funkcji serwera w wersji 2019. W tym celu należy zakupić dodatkowy CAL.

Różnica pomiędzy połączeniami telefonicznymi użytkowników i połączeniami telefonicznymi urządzeń

W Client Access License Microsoft's Client Access License rozróżnia się dwa rodzaje połączeń CAL: licencja dla konkretnego użytkownika (User CAL) i licencja dla konkretnego urządzenia końcowego (Device CAL). Nie jest możliwe użycie CAL-a użytkownika jako Device CAL i vice versa. Z drugiej strony, możliwe jest łączenie obu rodzajów licencji dostępu, jeśli oba rodzaje użytkowania są dostępne w firmie.

Rozróżnienie między licencją na urządzenie końcowe a licencją użytkownika oferuje kilka korzyści. Ponieważ nie każda firma ma takie same stanowiska pracy lub przepływy pracy: W niektórych projektach pracownicy korzystają z jednego i tego samego komputera, np. w systemie zmianowym, podczas gdy w innych projektach jeden pracownik regularnie korzysta z różnych terminali, aby uzyskać dostęp do serwera.

W ten sposób rozróżnienie pomiędzy CAL-ami dla urządzeń końcowych i dla użytkowników zapewnia indywidualne, elastyczne i oparte na potrzebach zarządzanie prawami dostępu do serwera w przedsiębiorstwie.

Decyzja dotycząca jednego lub obu rodzajów licencji dostępu może zostać podjęta na podstawie czynników opisanych bardziej szczegółowo poniżej. Jak już wspomniano, najlepszym sposobem na zaspokojenie potrzeb licencyjnych organizacji może być połączenie CAL-ów urządzeń i CAL-ów użytkowników.

Microsoft User CAL

Każde CAL użytkownika dla odpowiednio licencjonowanego programu serwera Windows upoważnia tylko jednego konkretnego użytkownika do dostępu do serwera i korzystania z powiązanych funkcji. Licencja użytkownika nie jest związana z konkretnym urządzeniem, tzn. użytkownik jest uprawniony do korzystania ze swoich CAL z różnych urządzeń Windows w celu korzystania z funkcji serwera dostępnych w edycji - ale zawsze na przemian tylko z jednego urządzenia. Ta licencja dostępu użytkownika nie może być przeniesiona na innego użytkownika.

CAL użytkownika ma tę przewagę nad CAL-em zależnym od urządzenia, że nie jest on związany lokalnie. Oznacza to, że może on być np. raz użyty przez stacjonarny komputer w firmie do uzyskania dostępu do serwera, LUB na przemian przez inne urządzenie końcowe (np. laptop lub tablet, który używa systemu operacyjnego Windows). Użytkownik z prawami dostępu może z nich korzystać także w drodze lub w biurze domowym, o ile ma dostęp do Internetu. Użytkownik CAL umożliwia zatem szczególnie elastyczne i mobilne korzystanie z usług serwera.

Microsoft Device CAL

Natomiast Microsoft Device CAL jest licencją związaną wyłącznie z urządzeniami. W ten sposób precyzyjnie zdefiniowane indywidualne urządzenie końcowe otrzymuje prawa dostępu do serwera Windows. Typ urządzenia można wybrać dowolnie, o ile spełnia ono warunki niezbędne do realizacji Windows. Może to być więc stacjonarny komputer PC lub laptop albo tablet, niezależnie od tego, czy jest używany na stacji roboczej w firmie lub organizacji, czy też mobilny. Urządzenie CAL nie może być przenoszone z jednego urządzenia przenośnego na drugie.

Licencja na dostęp do urządzenia jest szczególnie praktyczna, gdy jeden komputer na stanowisku pracy jest używany przez różnych pracowników, na przykład do konkretnego projektu lub pracy zmianowej. Oznacza to, że nie każdy, kto ma dostęp do usług i danych serwera za pośrednictwem tego komputera, potrzebuje osobnej licencji dostępu.

Device CAL czy User CAL - które rozwiązanie jest lepsze?

Która forma licencji - Device CAL lub User CAL - jest najkorzystniejsza dla firmy, zależy od dominującego sposobu korzystania z usług serwera. Jeśli większość pracowników korzysta głównie z jednej stacji roboczej i ma naprzemiennie dostęp do serwera Windows, lepszą alternatywą jest CAL urządzenia.

Jeżeli natomiast poszczególni pracownicy mają stały dostęp do serwera z licencją Microsoft, na przemian z różnych urządzeń lub lokalizacji - w miejscu pracy w firmie i w drodze, w innym miejscu lub w biurze domowym - to licencja dostępu użytkownika jest korzystniejsza.

Dlatego może warto połączyć oba rodzaje licencji dostępu, aby jak najefektywniej wykorzystać usługi Windows Server w organizacji. Jak już wspomniano, nie jest dozwolone lub możliwe użycie CAL-a użytkownika jako Device CAL, lub odwrotnie. Nie jest również możliwe rozdzielenie licencji na kilka serwerów, na przykład na dwa serwery z jednym procesorem.

Korzyści z zakupu licencji dostępu firmy Microsoft z firmą Wiresoft

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących potrzeb w zakresie licencji dostępu, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub czat. Chętnie doradzimy, który z formularzy licencyjnych lub kombinacji CAL-ów Urządzenia i CAL-ów Użytkownika jest najbardziej opłacalny dla Twojej firmy. Wiresoft oferuje oba formularze licencyjne Client Access dla wszystkich kolejnych programów Microsoft Server, dostępne również w bieżącej i wcześniejszych wersjach:

Zwiększenie wydajności i produktywności w Twojej firmie dzięki CALs

Optymalnie wyposażając swoją firmę w licencje dostępowe, nie tylko obniżasz odpowiednie koszty, ale także zwiększasz wydajność w firmie: Oprócz zakupu poszczególnych CAL-ów można również zakupić licencje w pakietach oraz łączyć edycje serwerowe, np. wersję standardową lub korporacyjną.

Zalety używanych CAL firmy Wiresoft

Kupując używane licencje dostępu Microsoft od firmy Wiresoft, wybierasz wysokiej jakości oprogramowanie, które kosztuje znacznie mniej niż równoważne nowe CAL. Legalność używania używanych CAL-ów firmy Wiresoft jest gwarantowana! Wszystkie dostępne u nas licencje Microsoft pochodzą z firm europejskich, są oryginalnymi produktami Microsoftu i oferują pełen zakres funkcji, dlatego upoważniają również do obniżenia stopnia zaawansowania w przypadku korzystania z wcześniejszych wersji danego oprogramowania w firmie.

Dzięki CAL od eksperta ds. licencjonowania Wiresoft możesz korzystać ze wszystkich zalet bezpiecznych i legalnych produktów programowych, ponieważ Wiresoft jest certyfikowanym sprzedawcą i postawił sobie za cel spełnianie najwyższych standardów w zakresie zapewniania jakości. Oprócz licencji dostępu do serwerów Windows, oferujemy również CAL dla serwerów SQL do zarządzania  danymi i analizy informacji w wywiadzie biznesowym. Dostępne są również CAL-y dla Windows Exchange Server, jak również dla Remote Desktop Services - najnowocześniejsze oprogramowanie do bezpiecznej komunikacji pomiędzy zdalnymi użytkownikami i połączeń z komputerami stacjonarnymi opartymi na komputerach wirtualnych. Znajdziesz tu również duży wybór innych produktów firmy Microsoft w różnych wersjach i wydaniach - używane oprogramowanie wysokiej jakości w rozsądnych cenach.

Skorzystaj z kompleksowej, profesjonalnej i osobistej konsultacji z firmą Wiresoft.