Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
Trustmask
Nie znaleziono wyników filtrowania!
MICROSOFT SQL SERVER 2012 BUSINESS INTELLIGENCE MICROSOFT SQL SERVER 2012 BUSINESS INTELLIGENCE
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence Kup serwer: Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence Aby stale śledzić procesy biznesowe i móc je optymalizować, potrzebny jest dobry system zarządzania bazą danych. Jeśli pracujesz...
13 665,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2012 ENTERPRISE MICROSOFT SQL SERVER 2012 ENTERPRISE
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise SQL Server 2012 to główne wydanie produktu z wieloma nowymi funkcjami: Niezawodność dla aplikacji o krytycznym znaczeniu dla biznesu z większą dostępnością, błyskawicznym wyszukiwaniem i...
19 289,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2012 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2012 STANDARD
Serwer SQL 2012 Standard Nasze szczególne atuty to inteligencja biznesowa i krytyczne aplikacje biznesowe, a także integracja chmury obliczeniowej zgodnie z Państwa życzeniami i potrzebami. Wirtualizacja opisuje proces, w którym...
1 351,90 zł *

Kolejną nowością, o której warto wspomnieć w przypadku SQL Server 2012, jest silniejsza integracja rozwiązania SQL Azure w chmurze: oznacza to, że bazy danych mogą być również dostarczane przez Internet i lokalne bazy danych mogą być synchronizowane. SQL Azure jest zarządzany w SQL Server Management Studio. Nowa funkcja Contained Databases znacznie ułatwia przenoszenie baz danych i zależnych od nich obiektów.

Columnstore Index (Transact-SQL) wprowadza Standard dla przechowywania i zapytań do dużych tabel magazynu danych. Columnstore-Index korzysta z przechowywania i przetwarzania danych opartych na kolumnach, aby osiągnąć do dziesięciu razy lepszą wydajność zapytań niż tradycyjne przechowywanie danych w wierszach.

Wreszcie, nowe usługi SQL Server Data Quality Services (DQS) pozwalają na stworzenie bazy wiedzy, która może być wykorzystana do wykonywania kluczowych zadań związanych z jakością danych, takich jak standaryzacja, korekcja, rozszerzanie i deduplikacja danych.

Model licencyjny Microsoft został również dostosowany do obecnej wydajności nowoczesnych systemów serwerowych. Nawet Standardcja SQL Server 2012, która jest dostępna zarówno w wersji 32- jak i 64-bitowej, ma połączenie z chmurą. Można go zakupić albo z licencją na rdzeń albo z licencją na serwer plus CALs. Każda edycja SQL Server 2012 posiada inne zasady dotyczące właściwego licencjonowania. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

SQL Server 2012 jest również kompatybilny ze starszymi Windows 7 i 8. Dzięki licencji SQL Server 2012 otrzymujesz niezwykle wydajne oprogramowanie serwerowe, które może być wykorzystywane w wielu scenariuszach.

Microsoft SQL Server 2012 jest dostępny od Wiresoft w następujących edycjach i w bezkonkurencyjnej cenie

 • Serwer SQL 2012 Standard
 • SQL Server 2012 Business Intelligence
 • SQL Server 2012 Enterprise

Edycja SQL Server Standard zawiera już wiele funkcji do wykorzystania w codziennej działalności biznesowej, a także kompleksowe narzędzia administracyjne spełniające wymagania mniejszych firm i organizacji, m.in.

Wirtualizacja i bezpieczeństwo danych.

Business Intelligence Edition dodaje kolejnego członka do wielu edycji serwerowych dostępnych dla SQL 2012, z Premium Edition, SQL Server 2012 Enterprise, zapewniając użytkownikom końcowym najszerszy wachlarz funkcji i usług umożliwiających tworzenie skalowalnych, a zarazem wysoce dostępnych aplikacji SQL Server.

Chętnie doradzimy Ci przy zakupie edycji SQL Server najlepiej dostosowanej do Twoich potrzeb i przygotujemy dla Ciebie pakiet licencji serwerowej dopasowany do Twoich potrzeb.

Krótki przegląd edycji SQL Server 2012

Oprócz edycji Standard - dla małych i średnich przedsiębiorstw - oraz Enterprise, z pełnym zakresem funkcji - opracowanych na potrzeby średnich i dużych przedsiębiorstw i organizacji, nowa edycja Business Intelligence Edition jest nowym członkiem obszernej rodziny serwerów SQL, do której należą kolejne wydania. Jak sama nazwa wskazuje, BI Edition został zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb organizacji, które chcą wdrożyć potężne narzędzia do typowych zadań biznesowych.

SQL Server 2012 jest dostępny w wersji 32-bitowej jako dodatek do wersji 64-bitowej, ale zalecane jest zainstalowanie wersji 64-bitowej. Dla edycji Standard, Business Intelligence i Enterprise maksymalna wielkość baz danych jest ograniczona do 524 PByte (Petabyte).

Kluczowe funkcje Business Intelligence SQL Server 2012 Edition

Wdrożenie w pełni funkcjonalnej platformy BI z kompleksowymi możliwościami SQL Server BI w wersji 2012. Obejmuje to rozbudowane funkcje raportowania i analizy. Najważniejsze cechy BI to m.in:

 • Model semantyczny BI (BISM): Dzięki modelowi semantycznemu BI, SQL Server 2012 dostarcza narzędzie do tworzenia modeli w usługach analitycznych SQL Server Analysis Services (SSAS) oraz Powerpivot dla Excela - ten ostatni pozwala administratorom na tworzenie czysto tabelarycznych modeli.
 • Wyszukiwanie semantyczne dla Business Intelligence: Wyszukiwanie semantyczne rozszerza istniejącą już funkcję wyszukiwania pełnotekstowego w serwerze SQL o nowe scenariusze, które wykraczają poza wyszukiwanie słów kluczowych: Wyszukiwanie semantyczne pozwala na wyszukiwanie podobieństw pomiędzy dokumentami, analizując ich odpowiednie znaczenia.
 • SQL Server PowerPivot dla SharePoint'a: Dzięki SQL Server PowerPivot, SharePoint Server jest podłączony do SQL Server 2012 w celu korzystania z odpowiednich funkcji. Dzięki PowerPivot dane przechowywane lokalnie w arkuszach kalkulacyjnych Excel lub bazach danych Access mogą być udostępniane innym użytkownikom i szybko analizowane.
 • Usługi analityczne w SQL Server 2012: Systemy SSAS zapewniają rozwiązania do tworzenia i wdrażania analitycznych baz danych, które mogą być wykorzystywane w aplikacjach BI takich jak Excel, Performance Point, Reporting Services i innych. Przykład Usług analitycznych jest przeznaczony dla różnych typów rozwiązań: Administratorzy mogą wybrać pomiędzy rozwiązaniem wielowymiarowym lub tabelarycznym.
 • Narzędzia SQL Server Data Tools (SSDT): SSDT jest następcą Business Intelligence Development Studio w wersji 2008 R2 SQL Server, które umożliwia tworzenie hurtowni danych i zarządzanie Analysis Services w SQL Server 2012.
 • Indeksy sklepów z kolumnami: Indeksy sklepów z kolumnami w SQL Server 2012 są wydajnym narzędziem dla typowych aplikacji magazynu danych. Umożliwiają one grupowanie danych, zarządzanie nimi i pobieranie ich w formacie danych opartych na kolumnach. Wszystkie kolumny są połączone razem, aby utworzyć ogólny indeks.
 • Usługi w zakresie jakości danych (DQS): Usługi w zakresie jakości danych (DQS) usprawniają procedury takie jak czyszczenie i dopasowywanie danych w SQL Server 2012. DQS czyści i optymalizuje rekordy danych poprzez wyszukiwanie i usuwanie duplikatów lub niespójnych danych, zanim zostaną one wykorzystane w raportach w Służbie Raportowania lub hurtowniach danych.
 • Power View: Kolejną funkcją BI jest Power View, dodatek dla serwera SharePoint. Power View to internetowe narzędzie do analizy danych i tworzenia raportów ad-hoc, które umożliwia szybką wizualizację danych.

Obecny model licencjonowania SQL Server 2012 od firmy Microsoft

Dla wersji SQL Server 2012 obowiązuje zmieniona metryka licencji. Microsoft definiuje typ i zapotrzebowanie na licencje dostępne dla każdej edycji serwera. Oznacza to, że istnieją różne opcje licencjonowania oprogramowania SQL.

Licencja procesora znana z wcześniejszych wersji nie jest już dostępna. Został on zastąpiony przez licencjonowanie rdzeni, gdzie każdy rdzeń musi być licencjonowany przez wszystkie procesory serwera. W przeszłości wydajność serwera oparta na rdzeniach nie była czynnikiem wpływającym na licencjonowanie starszych wersji Microsoft Server, ale w przypadku wersji SQL Server Enterprise liczba rdzeni jest punktem wyjścia do obliczenia wymagań licencyjnych. Tak więc rosnąca wydajność serwerów, które mogą obsługiwać większe obciążenia i która jest możliwa dzięki liczbie rdzeni, staje się podstawą do licencjonowania.

Serwery wirtualne mogą być również wyposażone w licencje serwerowe/CAL. Podobnie jak w przypadku Standard, oprócz licencji na serwer wymagane są dodatkowe licencje dostępu klienta (CAL). W przypadku licencji rdzeniowych nie są jednak potrzebne żadne CAL-y, aby uzyskać dostęp do serwera.

Przegląd opcji licencjonowania dla SQL Server 2012

Ten przegląd pokazuje różne typy licencji dla wersji SQL Server 2012 dostępnych w firmie Wiresoft:

 • Standard Edition (SE) - tutaj możesz wybrać pomiędzy licencją z rdzeniami lub na serwer plus CALs
 • Business Intelligence Edition (BI) - może być licencjonowany tylko na jeden serwer plus CALs
 • Enterprise Edition (EE) - możliwe jest jedynie licencje podstawowe

Licencjonowanie Standard

Standardcja SQL Server Version 2012 jest jedyną, która oferuje wybór pomiędzy licencją 2-rdzeniową a licencją serwerową/CAL. Wynika to z faktu, że Microsoft rozróżnia różne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw w porównaniu z większymi i większymi przedsiębiorstwami, co sprawia, że

wydajność i skalowalność funkcji SQL. Bardziej przystępna cenowo alternatywa licencyjna Server & CALs pozwala również organizacjom na wykorzystanie mocy i bogatych możliwości chmury SQL Server 2012, przy jednoczesnym dostosowaniu się do niższej, ale zazwyczaj wystarczającej dla ich potrzeb wydajności serwera.

Ale nawet organizacje i firmy o mniejszych rozmiarach czasami potrzebują pełnej mocy SQL, która może być objęta tylko licencją rdzeniową. Aby zakupić odpowiedni formularz licencyjny dla SQL Server Standard od początku, należy

Zacznij od przyjrzenia się typowemu obciążeniu pracą i liczbie pracowników korzystających z usług SQL Server. W pewnych okolicznościach korzystny może być zatem zakup licencji podstawowych.

Poniższy rozdział ilustruje różnice pomiędzy dwiema opcjami licencjonowania dla SQL Server 2012. Aby dowiedzieć się, która z licencji Standard jest najlepsza dla Twojej firmy, po prostu skontaktuj się z nami w celu konsultacji, również za pośrednictwem czatu.

Licencjonowanie SQL Server Standard i Enterprise Edition z pakietami 2-rdzeniowymi

Licencja rdzeniowa na SQL Server 2012 podlega następującym wymogom w oparciu o kryteria ustalone przez Microsoft:

 • Każda licencja rdzeniowa jest ważna na dokładnie dwa rdzenie - nie liczy się czysta liczba rdzeni na procesor, ale również
 • Minimalna liczba rdzeni wynosi zawsze 16 - niezależnie od tego, czy silnik rzeczywiście ma mniej rdzeni.
 • Serwer z mniejszą liczbą rdzeni niż 16 nie może być zatem licencjonowany po niższej cenie.
 • Licencje podstawowe są dostępne tylko w pakietach po 2.

Oznacza to, że należy zakupić co najmniej 16 licencji podstawowych = 8 pakietów licencji 2-rdzeniowych. Dodatkowa licencja na połączenia telefoniczne z użytkownikiem lub urządzeniem nie jest konieczna.

Licencje serwerowe/CAL dla SQL Server 2012 Standard i Business Intelligence

Licencjonowanie SQL Server 2012 Standard lub Business Intelligence z licencją serwerową oraz dodatkowymi licencjami dostępu do klienta (CAL) składa się z następujących dwóch komponentów

 • Każdy serwer wymaga oddzielnej licencji. Niniejsza licencja zawiera prawa dostępu administratora, które są przeznaczone wyłącznie do celów administracyjnych.
 • Każdy pracownik, który ma korzystać z usług i funkcji serwera wymaga licencji dostępu do klienta (CAL).
 • Te CAL są dostępne w dwóch wariantach: jako CAL użytkownika i jako CAL urządzenia.
 • Licencja dostępu klienta nie może być przekazywana lub wykorzystywana w inny sposób niż określony po jej udzieleniu.

Licencjonowanie Microsoft SQL Server 2012 z Wiresoft w specjalnej cenie

Wiresoft oferuje wersję SQL Server 2012 w edycjach Standard, Business Intelligence i Enterprise jako oryginalne licencje Microsoft w bardzo rozsądnej cenie. Powodem, dla którego ceny oprogramowania Wiresoft są tak niskie jest fakt, że oferowane licencje są niewykorzystane, prawa do wolnego użytkowania, które pochodzą od firm europejskich i zostały przez nas nabyte całkowicie legalnie. Zakup i odsprzedaż oprogramowania, takiego jak licencje na serwer, został wyraźnie dopuszczony w europejskim orzecznictwie.

Możesz więc być pewien, że kupujesz w pełni działający pakiet licencyjny od Wiresoft, który jest w 100% użyteczny i został dokładnie sprawdzony pod kątem autentyczności.

Wielu klientów już teraz polega na niezwykłej ofercie licencyjnej Wiresoft, aby zaoszczędzić na kosztach - w tym na poradach ekspertów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące najkorzystniejszej licencji z Microsoft SQL Server 2012 Editions, skontaktuj się z nami.