Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
Trustmask
Nie znaleziono wyników filtrowania!
MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL
Microsoft Project 2021 Professional - nowa, profesjonalna wersja sprawdzonego oprogramowania do zarządzania projektami W programie Project 2021 Professional firma Microsoft udostępniła aktualną wersję wszechstronnego oprogramowania,...
2 217,90 zł *
MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD
MS Project 2021 Standard - najnowsza wersja oprogramowania do zarządzania projektami w wersji do zakupu Project 2021 Standard to najnowsza wersja wszechstronnego oprogramowania do zarządzania projektami firmy Microsoft, które jest...
1 524,90 zł *

Project 2021 Standard i Professional Editions jako używane oprogramowanie możesz znaleźć w Wiresoft Software Shop zaraz po oficjalnej premierze - skorzystasz z ich niższej ceny w porównaniu z odpowiednim nowym produktem. Poniżej znajdują się wszystkie znane dotychczas nowe funkcjonalności i cechy Projektu 2021 oraz informacje o różnicach między wersjami Standard i Professional.

Aby uzyskać najnowsze informacje na temat MS Project 2021, wystarczy skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Dowiesz się również, które inne aplikacje firmy Microsoft dostępne w Wiresoft są kompatybilne z programem Project 2021 i są dostępne jako oprogramowanie używane.

Dla jakich grup docelowych przeznaczony jest MS Project 2021?

Microsoft Project 2021 został opracowany zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami, którzy w zależności od poziomu wiedzy albo używają własnych szablonów przy planowaniu nowych projektów, albo tworzą nowe plany projektów od podstaw na podstawie neutralnego, pustego wykresu Gantta, albo korzystają z dużego wyboru szablonów dla typów projektów, które zawierają już wszystkie typowe elementy. Dane zawarte w plikach programów Excel, Word, Outlook lub PowerPoint, a także listy zadań można importować do programu Project, zachowując ich formatowanie i kontury, co zmniejsza nakład pracy potrzebny do edycji.

W zależności od edycji MS Project 2021 - zakup Standard lub Professional - użytkownicy mają dodatkowe opcje korzystania z zewnętrznych źródeł danych lub ich synchronizacji.

Pod względem wizualnym MS Project 2021 Buy prezentuje się, w przeciwieństwie do poprzedniej wersji, z jeszcze bardziej przejrzystym interfejsem pulpitu, ułatwiającym dostęp do często używanych funkcji. Ulepszoną przyjazność dla użytkownika uzupełniają znane z pakietu MS Office wzory "ciemnoszary" i "biały", które umożliwiają bardziej skoncentrowaną pracę na ekranie dzięki zmniejszeniu liczby kolorów.

Maksymalizacja sukcesu projektu dzięki - Kup MS Project 2021

Niezależnie od tego, czy chodzi o firmy rozpoczynające działalność, małe i średnie przedsiębiorstwa czy duże firmy - profesjonalne zarządzanie projektami ułatwia planowanie sukcesów i minimalizowanie ryzyka - zakres zadań zawsze obejmuje zasadniczo następujące elementy, które mogą być dalej różnicowane lub uzupełniane w zależności od stopnia złożoności:

 • Stworzenie planu projektu wraz z mapą drogową
 • Definicja zasobów i uczestników
 • Wyznaczanie kolejnych etapów aż do osiągnięcia celu
 • Monitorowanie i kontrolowanie postępów w realizacji projektu oraz dostępności potencjału
 • Raportowanie, zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, w celach dokumentacyjnych

Do typowych zadań, które można łatwiej wykonać za pomocą MS Project 2021, należą:

 • Dynamiczne planowanie projektu: plany projektu MS Project mogą być wykorzystywane do dynamicznego, a więc elastycznego planowania nakładów na projekt, czasu trwania projektu oraz rozmieszczenia uczestników. Widoki osi czasu ułatwiają dotrzymywanie terminów w poszczególnych branżach.
 • Wykorzystanie analityki biznesowej do realizacji złożonych projektów: W zależności od zainstalowanej wersji MS Project, Power BI może być również wykorzystywany do tworzenia interaktywnych pulpitów, które nie tylko pokazują ogólny stan projektu, ale również dostarczają szczegółowych informacji na temat poszczególnych obszarów projektu. Dzięki temu można lepiej ocenić ryzyko i w razie potrzeby na wczesnym etapie zaplanować środki awaryjne.
 • Opracowywanie innowacyjnych rozwiązań: Za pomocą MS Project 2021 można zautomatyzować przepływy pracy, a także tworzyć indywidualne rozwiązania, np. dla urządzeń mobilnych, które mogą być również wykorzystywane w chmurze.
 • Planowanie budżetu: dzięki kompleksowej kontroli zasobów i zdolności produkcyjnych można wcześnie rozpoznać wąskie gardła i wzrost kosztów, a tym samym lepiej ich unikać.
 • Informacjezwrotne dotyczące projektu: dzięki zintegrowanym narzędziom do przekazywania informacji zwrotnych osoby zaangażowane w projekt mogą wykorzystać swoją wiedzę specjalistyczną do opracowania propozycji rozwiązań i koordynowania działań w celu wspólnego zapewnienia planowego zakończenia i powodzenia projektu. Przyczynić się do tego mogą również szybko generowane raporty z postępu prac oraz raporty z poprzednich projektów.

Do wszystkich tych zadań program Project 2021 udostępnia wszechstronne narzędzia, zarówno w wersji Standard, jak i Professional, umożliwiające rejestrowanie i kompleksowe odwzorowywanie oraz kontrolowanie wszystkich procesów i elementów związanych z zarządzaniem projektami. Obecna wersja MS Project oferuje zatem użytkownikom następujące podstawowe korzyści:

 • Szybkie i łatwe tworzenie projektów: Dzięki praktycznym szablonom programu MS Project 2021 nawet początkujący użytkownicy mogą z powodzeniem planować i koordynować zadania. W tym celu mogą oni wybierać spośród licznych szablonów, które są oparte na najlepszych praktykach branżowych i mogą być indywidualnie dostosowywane, zamiast tworzyć plan zarządzania projektem od podstaw. Oprócz sprawdzonych standardowych szablonów, takich jak wykresy Gantta, w programie Project 2021 dostępnych jest wiele innych typów, takich jak diagramy sieciowe czy schematy blokowe.
 • Bardziej przejrzyste zarządzanie projektami: Wydajne narzędzia do zarządzania projektami oferują wszystkie warunki niezbędne do szczegółowego zarządzania nawet wymagającymi projektami we wszystkich podobszarach i branżach, a także do kontrolowania ich we wszystkich poszczególnych fazach, przy jednoczesnym zachowaniu przeglądu wszystkich wzajemnych powiązań. W tym celu MS Project 2021 udostępnia różne opcje wyświetlania, np. widoki w postaci formularzy, arkuszy kalkulacyjnych lub kolumn w celu wyróżnienia określonych aspektów projektu, uzupełnione różnymi filtrami, za pomocą których można wyraźnie wyświetlać poszczególne zadania i zasoby - w tym ich powiązania i przypisania do innych etapów lub projektów.
 • Łatwiejsza współpraca w zespole: Nawet w przypadku lokalnie rozproszonych członków projektu wszyscy uczestnicy korzystają z tej samej wersji planu wraz z MS Project 2021, dzięki czemu mają stały przegląd wszystkich bieżących wydarzeń i zakresów odpowiedzialności. Wspólna wymiana doświadczeń zwiększa także efektywność realizacji bieżących i przyszłych zadań. Członkowie zespołu mogą również uzyskać dostęp do informacji w formie raportów.

Ważne funkcje w MS Project 2021

Poza wymienionymi podstawowymi funkcjami MS Project 2021 Standard i Professional posiada inne sprawdzone funkcje, które albo je uzupełniają, np. w zakresie zarządzania zasobami i generowania raportów, albo zapewniają dodatkowe funkcjonalności, np. w zakresie zarządzania portfelem:

Zarządzanie portfelem

Zarządzanie portfelem projektów jest jednym z najważniejszych elementów MS Project 2021, ponieważ umożliwia rejestrowanie nie tylko pojedynczego projektu, ale wszystkich projektów i monitorowanie ich postępów. Dzięki temu kierownicy projektów mają w każdej chwili wgląd we wszystkie bieżące statusy - jeśli projekt nie jest realizowany zgodnie z harmonogramem, mogą natychmiast zareagować i podjąć środki zaradcze. Najczęstsze przypadki to zadania, które nie zostały jeszcze ukończone zgodnie z harmonogramem, oraz koszty, które wykraczają poza budżet. Zwłaszcza gdy te niepożądane zjawiska mają wpływ na inne projekty, ponieważ zaplanowane zasoby stają się niewystarczające lub niedostępne, aktualny stan można natychmiast uwidocznić w MS Project 2021 dzięki niezależnej aktualizacji jednym kliknięciem i rozpoznać sytuacje krytyczne.

Dzięki połączeniu MS Project 2021 buy z Power BI dostępne są również szczegółowe opcje wyświetlania na potrzeby zarządzania budżetem w zakresie analizy oraz sugestii dotyczących ulepszeń.

Strukturyzacja i łączenie poszczególnych zadań projektowych

MS Project 2021 rozróżnia cztery rodzaje działań lub typów działań we wprowadzaniu i kontroli projektu, które są oparte na formule planowania, w której trzy wartości: praca, czas trwania i jednostki alokacji są ze sobą powiązane:

 • Jednostki stałe
 • Praca stała
 • Stały czas trwania
 • Kontrola działalności

MS Project 2021 udostępnia do tego celu maskę, za pomocą której można kontrolować poszczególne zadania:

 • Zadania można importować do wykresu słupkowego, łącznie z jednoczesnym dodawaniem kilku zadań, a także przypisywaniem odpowiednich zasobów i relacji.
 • Wszystkie zadania można łączyć ze sobą za pomocą menu rozwijanego lub w tabeli zadań w polu "zbiorcza nazwa zadania".
 • Dla każdej osi czasu można ustawić osobne daty rozpoczęcia i zakończenia, a paski osi czasu mogą być specjalnie oznaczane, co zapewnia większą przejrzystość powiązanych zadań.
 • Poszczególne zadania w ramach projektu można sortować hierarchicznie według ważności - funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku bardziej złożonych harmonogramów projektów, ponieważ indywidualne zmiany są automatycznie stosowane do wszystkich powiązanych zadań.
 • Podobnie można łączyć ze sobą poszczególne zadania, aby zobrazować ich wzajemne relacje.

Zarządzanie zasobami

W zarządzaniu zasobami w MS Project 2021 zasadniczo rozróżnia się trzy rodzaje zasobów: "praca", "materiał" i "koszty". Pozwala to na szczegółowe, bardziej przejrzyste, a tym samym bardziej efektywne planowanie i zarządzanie wszystkimi zasobami zaplanowanymi dla danego projektu. Dzięki puli zasobów można nimi centralnie zarządzać na potrzeby planowania międzyprojektowego i jednoznacznie przypisać je do poszczególnych działań; w ten sposób można uniknąć ograniczeń związanych z ich dostępnością pod względem czasu oraz ewentualnego ryzyka w przypadku przeciążenia pracą personelu, a także w przypadku przekroczenia limitów kosztów.

Tworzenie raportów - Kup MS Project 2021

MS Project oferuje wiele opcji wizualizacji danych projektowych w sposób informacyjny, w zależności od przeznaczenia. Dotyczy to nie tylko status quo trwającego projektu, ale także raportów z zakończonych zadań. Zdobytą wiedzą i najlepszymi praktykami można dzielić się z innymi członkami zespołu lub partnerami. Program Project 2021 udostępnia szeroki wybór szablonów raportów dla najbardziej popularnych typów projektów, które można dodatkowo wzbogacić o obrazy, grafiki itp. Raporty można tworzyć w różnych formatach. Utworzone raporty można udostępniać innym osobom w formatach .PDF, .XPS, .CSV, .XML.

Wyjątkowe cechy programu MS Project 2021 Professional Edition

Oprócz funkcji wymienionych powyżej, MS Project 2021 Professional Edition posiada również następujące wyjątkowe funkcje, które są szczególnie ważne dla zarządzania projektami w dużych organizacjach i firmach:

 • Zwiększona przejrzystość w programie Teamplanner
 • Dodatkowe szablony i narzędzia do planowania zwiększające produktywność
 • Opcjonalna współpraca z MS SharePoint i MS Project Server
 • Opcjonalne korzystanie z usługi Project Online

Aby uzyskać najnowsze informacje na temat MS Project 2021 Professional Edition, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Wiresoft.

Kup MS Project 2021 w wersjach Edition i Professional od firmy Wiresoft jako używane oprogramowanie firmy Microsoft

Wersje Editions i Professional programu Microsoft Project 2021 są dostępne w firmie Wiresoft jako oprogramowanie używane w korzystnych cenach od momentu oficjalnego wydania. Użytkownik korzysta z tych zalet:

 • Handel i korzystanie z oprogramowania używanego przez firmę Microsoft, np. zakup MS Project 2021, jest legalne, a zatem dozwolone przez prawo.
 • Określenie przez firmę Wiresoft oprogramowania Microsoft Project 2021 Edition - Standard lub Professional - jako "oprogramowania używanego" nie oznacza żadnych ograniczeń funkcjonalności tego oprogramowania MS Project.
 • Kupując program Project 2021 Edition firmy Wiresoft, kupujesz oryginalne, w pełni funkcjonalne oprogramowanie firmy Microsoft - a nie wersję próbną z ograniczonym użytkowaniem lub ograniczoną czasowo.
 • Używane oprogramowanie, takie jak jedna z wersji Project 2021 Editions - Standard lub Professional - zostało również przetestowane przez firmę Wiresoft pod kątem pełnej użyteczności przed odsprzedażą.
 • Kupując używane oprogramowanie od firmy Wiresoft, zawsze nabywasz legalny i oryginalny produkt Microsoft Project 2021.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące edycji Microsoft Project 2021 lub innego używanego oprogramowania firmy Microsoft, po prostu skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, telefonu lub poczty e-mail.