Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
Trustmask
Nie znaleziono wyników filtrowania!
VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5 VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5
W miarę jak świat staje się coraz bardziej zależny od technologii, firmy muszą znaleźć innowacyjne sposoby na dotrzymanie kroku konkurencji. Jednym ze sposobów jest zastosowanie oprogramowania do wirtualizacji, które umożliwia...
145,90 zł *

Najważniejsze zalety strony ThinApp w skrócie

 • Optymalizacja zarządzania aplikacjami
 • Redukcja kosztów wsparcia informatycznego i pomocy technicznej
 • Uproszczona migracja do Windows 7, 8 i 10
 • Zapobieganie konfliktom wersji aplikacji
 • Wsparcie dla wirtualizacji przeglądarek i wtyczek
 • Ulepszone bezpieczeństwo punktów końcowych
 • Zwiększona mobilność pracowników

Jak działa ThinApp?

VMware ThinApp to rozwiązanie bez agentów, które służy do wirtualizacji wielu aplikacji działających na różnych wersjach systemów operacyjnych i dostarczania ich użytkownikom w ujednoliconym środowisku. W tym celu ThinApp stosuje różne strategie, które można wykorzystać na przykład do bezproblemowej migracji starszych aplikacji.

Prosta wirtualizacja aplikacji

VMware ThinApp wirtualizuje aplikację, najpierw zamykając pliki aplikacji i wpisy w rejestrze w jednym pakiecie ThinApp. Można je dostarczać, zarządzać nimi i aktualizować niezależnie od podstawowego systemu operacyjnego. Zwirtualizowane w ten sposób aplikacje nie powodują żadnych zmian w podstawowym systemie operacyjnym, a ponadto mogą być uruchamiane w różnych konfiguracjach. Korzyści obejmują lepszą kompatybilność z innymi aplikacjami i łatwiejsze zarządzanie, a także spójne doświadczenie użytkownika, co przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy.

Uproszczona migracja systemów operacyjnych

VMware ThinApp umożliwia między innymi szybką migrację starszych aplikacji na stronę Windows 7 lub Windows 10 bez konieczności ponownego kodowania, testowania i certyfikacji. Zainstalowane aplikacje są w tle automatycznie konwertowane na pakiety ThinApp. Pakiety aplikacji już utworzone do użytku z ThinApp na Windows XP lub starszych wersjach mogą być wygodnie przekonwertowane na format ThinApp Windows przy użyciu funkcji relink.

Izolowanie aplikacji w celu uniknięcia konfliktów

Dzięki ThinApp można uniknąć konfliktów między poszczególnymi aplikacjami lub między aplikacjami a systemami operacyjnymi, pakując 32- lub 64-bitowe aplikacje wraz z ustawieniami w pojedynczy plik MSI lub EXE; można je następnie wdrażać w różnych środowiskach operacyjnych Windows.

W ten sposób aplikacje wirtualne są od siebie odizolowane i mogą być uruchamiane niezależnie od siebie bez konieczności wprowadzania zmian w systemie operacyjnym. Aby zarządzać całym cyklem życia, pakiety ThinApp można również wdrażać i zarządzać nimi za pomocą App Volumes.

Wysokie bezpieczeństwo

Dzięki stronie ThinApp aplikacje można uruchamiać także na kontach User i "zablokowanych" lub zastrzeżonych komputerach bez konieczności wprowadzania wcześniejszych zmian w systemie lub obniżania poziomu odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Pakiety aplikacji są wykonywane tylko w trybie użytkownika.

Ponieważ strona ThinApp nie używa kodu trybu jądra, nie narusza zasad grup komputerowych istniejących dla strony User. Dzięki temu rozwiązaniu można również uniknąć niezamierzonego naruszenia zasad, ponieważ do urządzeń podłączonych do danego komputera nie są przypisywane żadne rozszerzone uprawnienia aplikacji.

Mobilny dostęp z różnych urządzeń

Dzięki ThinApp niezawodny i elastyczny dostęp mobilny jest możliwy również w biurze lub w drodze na wszystkich urządzeniach, ponieważ nie jest konieczna instalacja oprogramowania, sterowników ani przyznanie praw administratora. ThinApp obsługuje również urządzenia BYO (Your Own Device), dzięki czemu użytkownicy mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do oferowanych aplikacji z prywatnych urządzeń końcowych, nawet jeśli zainstalowana jest niekompatybilna wersja systemu operacyjnego.

Aplikacje dostarczane za pośrednictwem tego rozwiązania mogą być również wykonywane bezpośrednio przez użytkowników za pomocą przenośnych urządzeń pamięci masowej (np. pendrive'ów) i terminali typu cienki klient. Administratorzy mogą również dostarczać, utrzymywać i aktualizować aplikacje.

Dalsze zalety strony ThinApp:

 • ThinApp obsługa Windows 10 - umożliwia to również łatwą migrację starszych aplikacji, takich jak Office 2003, do obrazów Windows 10. Dzięki temu można uniknąć kosztownego przekodowania, testów regresyjnych oraz kosztów obsługi starszych aplikacji przeglądarkowych.
 • ThinApp umożliwia tworzenie różnorodnych powiązań między aplikacjami - w tym konfigurowanie relacji między zwirtualizowanymi aplikacjami, wtyczkami, pakietami serwisowymi oraz środowiskami uruchomieniowymi, takimi jak Java i .NET.
 • Gwarantowana kompatybilność strony ThinApp z innymi aplikacjami, w tym migracja starszych aplikacji do obecnych środowisk Desktop, eliminuje potrzebę rozległego przekodowania oprogramowania - umożliwiając firmom zaoszczędzenie  cennych zasobów, a tym samym kosztów zarządzania aplikacjami.
 • Natychmiastowy, łatwy dostęp do aplikacji bez wcześniejszego procesu instalacji z różnych urządzeń końcowych - zarówno prywatnych, jak i firmowych - zwiększa wydajność pracowników - mogą oni kontynuować pracę natychmiast i bez opóźnień.
 • Strumieniowanie aplikacji z ThinApp oraz personalizacja dla użytkowników odbywa się na poziomie przetwarzania danych za pomocą skonsolidowanej, opartej na sesji strony Server, działającej na serwerach Microsoft RDSH lub Citrix XenApp.
 • Dzięki integracji strony ThinApp z VMware Horizon Workspace można również łatwo zarządzać aplikacjami i bezpiecznie udostępniać je w katalogach aplikacji opartych na Cloud. Dodatkowo, dzięki AppSense możliwe są automatyczne aktualizacje przez internet.