Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Przy każdym zakupie w firmie Wiresoft wspierasz Kinderschutzbund..

MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE

Gotowy do natychmiastowej wysyłki, czas dostawy 24h

 • SW10103
 • 7JQ-01275
 • Stale Obowiązuje
 • Wszystkie języki
 • EU
P Otrzymujesz Punkty bonusowe
OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA + LICENCJA
31 538,90 zł * 35 041,90 zł * (10% oszczędzasz)

zVAT

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Przy każdym zakupie w firmie Wiresoft wspierasz Kinderschutzbund..


Jesteś klientem biznesowym lub masz pytania prawne?

Jestem tu dla ciebie.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

SZCZEGÓŁY  
Core 2 Core 
Minimalna licencja 4 Core Pro Server
CAL Nie wymagane
Średnia Pobierz
Runtime Nieograniczona
Języki Wszystkie języki
Zakres dostawy Pobierz + Licencja


Dzięki edycji SQL Server 2017 Enterprise  większe firmy mają do dyspozycji potężną, nowszą wersję sprawdzonej platformy danych relacyjnych z Microsoft, która łączy w sobie wszystkie najważniejsze funkcje bazodanowe, raportowe i analityczne oraz zapewnia ich maksymalną wydajność. Wersja SQL Server Enterprise   Edition oferuje również nowe, wszechstronne funkcje, praktycznie nieograniczoną wirtualizację i wszechstronną Business inteligencję - na wysokim poziomie usług - dla obciążeń o znaczeniu krytycznym i ważnych analiz danych.

W przypadku pytań dotyczących produktu, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Informacje o produkcie "MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE"

Microsoft SQL Server 2017 Enterprise 2-Core

SQL Server 2017 Enterprise Edition zapewnia większym organizacjom potężną, nowszą wersję sprawdzonej platformy danych relacyjnych firmy Microsoft, która łączy w sobie wszystkie najważniejsze funkcje bazy danych, raportowania i analizy z maksymalną wydajnością. SQL Server Enterprise Edition oferuje także nowe, wszechstronne funkcje, praktycznie nieograniczoną wirtualizację i wszechstronną inteligencję biznesową - na wysokim poziomie usług - dla obciążeń o znaczeniu krytycznym i ważnych analiz danych.

Ten SQL Server Enterprise Edition idealnie spełnia wszystkie wymagania nowoczesnego, wysokowydajnego systemu zarządzania relacyjną bazą danych - takiego, jaki jest typowy dla systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa, oprogramowania ERP i systemów CRM. Udostępnia wszystkie ważne funkcje, dzięki którym Microsoft SQL Server staje się wszechstronną, bezpieczną platformą danych w wielu środowiskach korporacyjnych, z różnymi możliwościami wykorzystania: można wybierać między różnymi językami programowania i typami danych oraz systemami operacyjnymi, aby udostępnić SQL Server nie tylko dla systemu Windows, ale także dla systemu Linux i kontenerów Docker opartych na systemie Linux - a także między opcjami wykonania lokalnego lub w chmurze. Możliwość uzyskania nowych informacji dzięki zaawansowanym analizom w bazie danych z wykorzystaniem Pythona lub R oraz interaktywnym wizualizacjom, a także wiele ulepszeń wydajności w usługach Master Data Services i Reporting Services.

W firmie Wiresoft znajdziesz SQL Server 2017 Enterprise 2-Core Edition jako legalnie używane oprogramowanie w znacznie niższej cenie w porównaniu z nowym oprogramowaniem - ze wszystkimi zaletami tej edycji pod względem wydajności i bezpieczeństwa. Licencjonowanie SQL Server 2017 Enterprise Edition jest również oparte wyłącznie na rdzeniu dla używanego oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat obszarów funkcjonalnych SQL Server 2017 Enterprise 2-Core oraz odpowiadające im warunki licencjonowania Microsoft  można znaleźć poniżej.

Co nowego w SQL Server 2017 Enterprise 2-Core? Najważniejsze cechy SQL Server 2017 Enterprise 2-Core w skrócie

Edycja Enterprise programu SQL Server 2017 oferuje maksymalne funkcje i skalowalność dostępne dla tej wersji. Oprócz nieograniczonej wirtualizacji zapewnia także zaawansowaną wysoką dostępność z grupami dostępności Always On, przełączanie awaryjne wielu baz danych i czytelne repliki wtórne, a także transparentne szyfrowanie danych i raportowanie zgodności za pomocą funkcji Audyt SQL Server oraz zaawansowaną integrację danych z grupowaniem rozmytym, w tym odszukiwaniem, a także tworzenie mobilnych raportów i wskaźników KPI.

Dodatkowe funkcje Business Intelligence obejmują ulepszenia modeli wielowymiarowych, modeli tabelarycznych i eksploracji danych, a także tryb przechowywania DirectQuery i dostęp do serwera raportów Power BI. Dzięki szerokiej integracji funkcji uczenia maszynowego, SQL Server 2017 Enterprise 2-Core oferuje pełną równoległość dla analityki R i Pythona, w tym możliwość uruchamiania obu na procesorach graficznych.

W obszarach opisanych bezpośrednio poniżej odpowiednie specyfikacje dotyczą edycji SQL Server 2017 Enterprise 2-Core w odniesieniu do funkcjonalności, a także m.in. ich skalowalności, wydajności i wysokiej dostępności:

Nowe funkcje silnika bazy danych

SQL Server 2017 Enterprise zawiera trzy nowe ulepszenia w zakresie adaptacyjnego przetwarzania zapytań: Adaptacyjne złączenia, sprzężenie zwrotne przydziału pamięci w trybie wsadowym oraz nakładanie się wykonywania funkcji wartości tablicowych z wieloma instrukcjami. Nowe dynamiczne listy zarządzania i automatyczna optymalizacja bazy danych - która zapewnia wgląd w problemy z wydajnością zapytań, sugeruje rozwiązania i automatycznie usuwa zidentyfikowane problemy - poprawiają wydajność.

Złożenia CLR można teraz dodawać do listy zaufanych złożeń; ponadto nowa funkcjonalność grup dostępności obejmuje obsługę skalowania odczytu bez klastrów, ustawianie minimalnej liczby replik dla grup dostępności typu "commit" oraz możliwość migracji z systemu Windows do systemu Linux w ramach różnych systemów operacyjnych.

Usługi analityczne SQL Server

Wśród ważnych nowych funkcji SQL Server Analysis Services (SSAS) należy wymienić edytor DAX dla SSDT oraz optymalizacje modeli tabelarycznych, z poprawionym bezpieczeństwem na poziomie obiektu podczas zapisywania metadanych; ponadto zaproponowano tryb tabelaryczny jako domyślną opcję instalacji Analysis Services. Dzięki funkcji Pobierz dane nowe źródła danych są dostępne w Power Query, a istniejące źródła danych są obsługiwane w M-kwerendach. Na podstawie pól daty można łatwo tworzyć relacje między datami.

Usługi integracyjne SQL Server

W SSIS zmieniono i dodano nowe funkcje w funkcji Scale Out, m.in. uproszczono wykonywanie SSIS na wielu komputerach. Scale Out-Master obsługuje teraz wysoką dostępność, a obsługa dzienników wykonania pracowników Scale Out w przypadku awarii została poprawiona. Funkcja ta zawiera także parametr Use32BitRuntime do wyzwalania wykonania, co znacznie ułatwia uruchamianie SSIS na wielu komputerach. Ponadto katalog SSIS ma inną właściwość globalną, która pozwala określić domyślny tryb podczas wdrażania pakietów SSIS, a także obsługuje SQL Server w systemie Linux: pakiety SSIS mogą być wykonywane w systemie Linux z wiersza poleceń.

Usługi raportowania SQL Server

W SSRS dostępne są komentarze do raportów, umożliwiające współpracę z innymi użytkownikami, a także możliwość zintegrowania załączników z komentarzami użytkowników.

W Generatorze raportów i Narzędziach danych SQL Server można tworzyć natywne zapytania DAX dla tabelarycznych modeli danych obsługiwanych przez SQL Server Analysis Services.

Usługi danych głównych serwera SQL

W MDS posortowaną listę encji, kolekcji i hierarchii można wyświetlić na stronie eksploratora  . Poprawiono także wydajność przy dostarczaniu milionów wierszy.

Usługi uczenia maszynowego SQL Server

W wersji SQL Server 2017 poprzednie usługi SQL Server R Services zostały przemianowane na SQL Server Machine Learning Services, ponieważ oprócz języka programowania R obsługiwany jest teraz Python. Usługi uczenia maszynowego mogą być zatem wykorzystywane do uruchamiania skryptów Pythona lub R, wdrażania modeli R i Pythona, które nie wymagają serwera SQL, a jednocześnie można zainstalować serwer uczenia maszynowego firmy Microsoft. Programiści mają również dostęp do bibliotek ML i AI dla Pythona w środowisku open source.

Korzystanie z systemu Linux

Podobnie jak w przypadku aplikacji w języku C++, połączenie z serwerem SQL 2017 jest realizowane za pomocą interfejsu Open Database Connectivity Interface. Aplikacje Java mogą być również używane za pośrednictwem sterownika Java Database Connectivity.

Specyfikacje techniczne dotyczące wydajności i funkcjonalności SQL Server 2017 Enterprise Edition

Poniżej znajduje się krótki przegląd wydajności i dołączonych funkcji SQL Server 2017 Enterprise dla wymienionych obszarów centralnych:

Możliwości lub wydajność obliczeniowa

Wymienione poniżej obszary programu SQL Server 2017 Enterprise zapewniają maksymalną wydajność systemu operacyjnego lub pamięci RAM:

 • Na instancję silnika bazy danych SQL Server
 • Na jedną instancję usług SQL Server Analysis Services lub Reporting Services
 • Na instancję serwera SQL pamięć dla puli buforowej
 • Dla każdej instancji pamięci podręcznej segmentu hurtowni kolumnowej
 • Na jedną instancję Analysis Services   
 • Na jedną instancję Reporting Services
 • Rozmiar relacyjnej bazy danych: 524 PB       

Informacje o wysokiej dostępności

Wysoką dostępność zapewniają między innymi następujące funkcje SQL Server 2017 Enterprise:

 • Obsługa rdzeni serwerów
 • Wysyłka dziennika
 • Tworzenie kopii lustrzanych baz danych i tworzenie migawek baz danych
 • Kompresja kopii zapasowych i szyfrowane tworzenie kopii zapasowych
 • Instancje i grupy dostępności klastra Always On Failover Cluster
 • Odzyskiwanie stron i plików w trybie online oraz tworzenie i odbudowa indeksu w trybie online lub odbudowa z możliwością wznowienia
 • Dodawanie pamięci masowej podczas pracy systemu i procesora
 • Grupy dostępności z funkcją skalowania odczytu

Specyfikacje skalowalności i wydajności

W przypadku następujących funkcji w SQL Server 2017 Enterprise:

 • Columnstore
 • Binaria dużych obiektów w zgrupowanych indeksach columnstore i odbudowa online dla niezgrupowanych indeksów columnstore
 • In-memory OLTP
 • Baza danych o rozciągnięciach
 • Trwała pamięć główna
 • Obsługa wielu instancji
 • Obsługa wielu kontenerów strumienia plików
 • Rozszerzenie puli buforowej
 • Partycjonowanie tabel i indeksów oraz równoległe przetwarzanie tabel podzielonych na partycje
 • Zagnieżdżone wykonywanie funkcji wartości tabeli
 • Adaptacyjne złącza i sprzężenie zwrotne przydziału pamięci w trybie wsadowym

Replikacja

 • Publikacje z Oracle
 • Replikacja transakcji peer-to-peer oraz replikacja migawkowa, w tym aktualizowana subskrypcja replikacji transakcji
 • Śledzenie zmian w SQL Server

Narzędzia programistyczne

 • Narzędzia do edycji, debugowania i projektowania MDX
 • IntelliSense z Transact-SQL i MDX
 • Narzędzia danych serwera SQL
 • Integracja z Microsoft Visual Studio   

Magazynowanie danych

 • Tworzenie kostek bez użycia bazy danych
 • Tylko do odczytu, skalowalna konfiguracja usług Analysis Services
 • Automatyczne generowanie schematów inscenizacji i hurtowni danych
 • Równoległe przetwarzanie zapytań dla tabel partycjonowanych i indeksów
 • Globalna agregacja partii

Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa

 • Bezpieczeństwo na poziomie wiersza
 • Zawsze zaszyfrowane
 • Dynamiczne maskowanie danych
 • Monitorowanie serwerów i baz danych
 • Przejrzyste szyfrowanie baz danych, szyfrowanie kopii zapasowych i rozszerzalne zarządzanie kluczami
 • Role zdefiniowane przez użytkownika

Narzędzia administracyjne

 • SQL Configuration Manager
 • Obiekty zarządzania SQL
 • POLECENIE SQL CMD
 • Odtwarzanie rozproszone: narzędzie administratora, klient i kontroler (do 16 klientów)
 • Profiler SQL i agent serwera

Licencjonowanie podstawowe SQL Server 2017 Enterprise

Do edycji SQL Server 2017 Enterprise stosuje się wyłącznie licencjonowanie podstawowe wprowadzone przez firmę Microsoft wraz z wersją serwera 2016. Licencjonowanie na serwer/CAL dostępne dla innych edycji nie jest zatem dostępne w tym miejscu. W przypadku licencjonowania opartego na rdzeniach stosuje się inną metodę licencjonowania w porównaniu ze starszymi wersjami SQL Server, w których nie miało znaczenia, ile rdzeni zawiera procesor: Obecnie liczba rdzeni jest podstawą do określenia zapotrzebowania na licencję. Ten model licencjonowania według rdzeni ma również zastosowanie do zastosowań hybrydowych i wdrożeń w chmurze.

W przypadku licencjonowania zgodnego z chmurą dla każdego z dwóch rdzeni wymagana jest jedna licencja na rdzeń. Całkowite zapotrzebowanie na licencje wynika zatem z maksymalnej liczby rdzeni na procesor. Wszystkie rdzenie fizyczne serwera wymagają własnej licencji na rdzeń. Minimalna liczba licencji na serwer wynosi zawsze osiem, dla których firma Microsoft określiła następujące warunki:

 • Dla każdego procesora wymagane jest co najmniej 8 licencji na rdzeń
 • Na każdy serwer wymagane jest co najmniej 16 licencji na rdzeń

Licencje podstawowe dla SQL Server 2017 Enterprise Edition są dostępne w pakietach po 2 sztuki.

Wymagania sprzętowe i programowe do instalacji SQL 2017 Enterprise 2-Core

Podczas instalowania edycji Enterprise 2-Core programu MS SQL Server 2017 należy zwrócić uwagę na poniższe informacje, aby zapewnić optymalne działanie.

Sprzęt:

 • Dysk twardy: 6 GB dostępnego miejsca na dysku twardym, zależnie od zainstalowanych komponentów SQL Server
 • Pamięć Minimalna: 4 GB, przy czym ilość pamięci należy zwiększać wraz ze wzrostem rozmiaru bazy danych, aby zapewnić optymalną wydajność serwera SQL
 • Typ procesora: procesor x64, np. AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon z obsługą Intel EM64T, Intel Pentium IV z obsługą EM64T - uwaga:
 • Szybkość procesora: co najmniej 1,4 GHz; zalecane jest 2,0 GHz lub szybsze
 • Instalacja: Zaleca się instalację na komputerze z formatem plików NTFS lub ReFS - instalacja programu SQL Server jest nadal obsługiwana tylko na procesorach x64, procesory x86 nie są już obsługiwane

H3: Oprogramowanie

 • Wersja SQL Server 2017 wymaga .NET Framework 4.6 (konfiguracja SQL Server automatycznie instaluje .NET Framework), Master Data Services lub replikacji
 • Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Server 2016 Datacenter, Standard, Essentials; Windows Server 2012 R2 Datacenter; Standard, Essentials, R2 Foundation; Windows Server 2012 Datacenter, Standard, Essentials, Foundation
 • Instalacja programu SQL Server 2017 w trybie Server Core jest obsługiwana przez następujące edycje systemu Windows Server: Windows Server 2019 Standard, Datacenter; Windows Server 2016 Standard, Datacenter; Windows Server 2012 R2 Standard, Datacenter; Windows Server 2012 Standard, Datacenter

Inne:

 • W 64-bitowych klienckich systemach operacyjnych obsługiwane są wszystkie funkcje programu SQL Server.
 • W 32-bitowych klienckich systemach operacyjnych SQL Server 2017 2-Core obsługuje te funkcje: SQL Client Connectivity SDK, Integration Services, Data Quality Client, Connectivity and backward compatibility of Client Tools and Client Tools SDK, Distributed Replay Components, Controller and Client oraz Documentation Components

Ważne informacje o używanym oprogramowaniu dla Microsoft SQL Server 2017 Enterprise 2-Core firmy Wiresoft

Oferowane używane oprogramowanie dla SQL Server 2017 Enterprise nie różni się pod względem użyteczności od nowej licencji SQL Server - również dlatego, że oprogramowanie nie może się zużywać. Charakteryzuje się ona następującymi cechami:

Pochodzenie używanych licencji SQL Server 2017 Enterprise 2-Core

Używane oprogramowanie licencyjne SQL Server 2017 Enterprise 2-Core oferowane przez firmę Wiresoft pochodzi od firmy zlokalizowanej w Europie, która zakupiła je, a następnie sprzedała firmie Wiresoft. Przy odsprzedaży licencja SQL Server jest oznaczana jako oprogramowanie używane i może być ponownie użyta jak nowa licencja.

Ochrona kupującego również dla używanych licencji SQL Server 2017 Enterprise 2-Core

Używane oprogramowanie Wiresoft dla SQL Server 2017 Enterprise 2-Core oferuje klientowi takie same korzyści jak zakup nowego oprogramowania serwerowego: bezpieczeństwo kupującego dzięki natychmiastowemu pobraniu po dokonaniu zakupu oraz natychmiastową aktywację licencji za pomocą dostarczonego ważnego klucza licencyjnego.

Zakup i użytkowanie używanego oprogramowania dla SQL Server 2017 Enterprise 2-Core jest legalne

Jako klient firmy Wiresoft możesz mieć pewność, że zarówno zakup, jak i faktyczne użytkowanie SQL Server 2017 Enterprise 2-Core jako oprogramowania używanego nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów prawa. Wynika to z faktu, że oprogramowanie SQL Server oferowane w sklepie Wiresoft Shop pochodzi z zapasów licencyjnych firmy. Ważna jurysdykcja nie tylko pozwala na handel używanym oprogramowaniem firmy Microsoft, ale także na jego faktyczne wykorzystanie; fakty te zostały już potwierdzone w kilku orzeczeniach sądowych.

Inne korzyści z używanego oprogramowania SQL Server 2017 Enterprise 2-Core od Wiresoft

Używane oprogramowanie firmy Wiresoft daje Ci ogromną korzyść w postaci możliwości aktualizacji starszego oprogramowania po korzystnej cenie, a także bycia zawsze na bieżąco z najnowszymi wersjami po cenie niższej niż zakup nowego sprzętu. Używane oprogramowanie firmy Wiresoft charakteryzuje się również pełnym dowodem własności wszystkich nabywców, dzięki czemu zapewnia bezpieczeństwo audytu!

W firmie Wiresoft znajdziesz nie tylko edycję SQL Server 2017 Enterprise 2-Core w korzystnej cenie jako używane oprogramowanie, ale także inne edycje dla SQL Server 2017, jak również do licencjonowania na podstawie licencji Server/CAL, a także nowsze wersje Microsoft SQL Server; ponadto w ofercie używanego oprogramowania firmy Wiresoft znajduje się również wiele innych programów firmy Microsoft - ze wszystkimi wymienionymi zaletami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące licencjonowania SQL Server 2017 Enterprise 2-Core, zachęcamy do skorzystania z naszych kompetentnych porad za pośrednictwem czatu lub poczty e-mail bądź telefonu.

Linki przekierowujące do "MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE"
Oceny klientów dla "MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE"
Napisz ocenę
Oceny zostaną aktywowane po ich weryfikacji.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Zwróciłem uwagę na privacy policy".

Kategorie