Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
Trustmask
Nie znaleziono wyników filtrowania!
MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL
User CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowania używanego Aby móc korzystać ze wszystkich usług i funkcji SQL serwera Microsoft SQL Server 2019, użytkownik musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - SQL Server 2019 User...
543,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL
Device CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać z funkcji oferowanych przez Microsoft SQL Server 2019, użytkownik bezwzględnie musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - np. SQL Server 2019...
543,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL
5x Device CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać z funkcji oferowanych przez Microsoft SQL Server 2019, użytkownik bezwzględnie musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - np. SQL Server 2019...
2 688,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
25x Device CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać z funkcji oferowanych przez Microsoft SQL Server 2019, użytkownik bezwzględnie musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - np. SQL Server 2019...
13 597,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL
5x User CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać ze wszystkich usług i funkcji SQL serwera Microsoft SQL Server 2019, użytkownik musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - SQL Server 2019 User...
2 688,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL
10x User CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać ze wszystkich usług i funkcji SQL serwera Microsoft SQL Server 2019, użytkownik musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - SQL Server 2019 User...
5 398,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL
25x User CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać ze wszystkich usług i funkcji SQL serwera Microsoft SQL Server 2019, użytkownik musi posiadać odpowiednią licencję dostępu klienckiego - SQL Server 2019 User...
13 597,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL
10x Device CALs dla SQL Server 2019 jako oprogramowanie używane Aby móc korzystać z funkcji oferowanych przez Microsoft SQL Server 2019, użytkownik bezwzględnie potrzebuje odpowiedniej licencji dostępu klienckiego - np. SQL Server 2019...
5 398,90 zł *

Co oferuje SQL Server 2019?

Nowy SQL Server 2019 oferuje jeszcze większą dostępność danych poprzez zapytania w rekordowo krótkim czasie, a także szereg aplikacji, takich jak Managed Self-Service Business Intelligence oraz możliwość interaktywnych wizualizacji danych, które dodatkowo zwiększają efektywność oceny danych. Obejmuje to również dostarczanie rozwiązań opartych na chmurze.

Na szczególną uwagę zasługują tutaj Big Data Clusters, za pomocą których mogą być dostarczane skalowalne klastry kontenerów dla SQL Server, jak również Spark i HDFS. Rozwiązanie open source Kubernetes jest stosowane jako orkiestra kontenerowa, za pomocą której dostarczanie kontenerów może być skalowane i monitorowane w zależności od potrzeb.

Zapytanie o zewnętrzne źródła danych poprzez Big Data Clusters jest więc możliwe, jak również wykorzystanie danych do AI (sztucznej inteligencji), uczenia się maszynowego i różnych innych zadań analitycznych. Big Data może być również używany do łatwego łączenia lub analizowania dużych i jednocześnie wysokiej jakości danych relacyjnych.

Wersja 2019 Server Edition może być również wykorzystywana do przetwarzania nie tylko ustrukturyzowanych, ale i nieustrukturyzowanych zbiorów danych, a także do obsługi interfejsów do baz danych zgodnych z SQL Server, takich jak Oracle. Dodatkowo, SQL Server 2019 umożliwia po raz pierwszy integrację z Javą. Standard zawiera również takie funkcje, jak Transparent Data Encryption (TDE), które szyfrują różne dane i pliki dziennika systemowego w czasie rzeczywistym oraz Accelerated Database Recovery (ADR).

Dodaj Wiresoft! do swoich potrzeb CAL dla SQL Server 2019. Za pomocą wywołania Device or User CAL firmy Microsoft uzyskują Państwo dostęp do kompleksowych funkcji i usług aktualnych edycji SQL Server Standard 2019 i 2016. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają z korzystnych licencji z CAL w porównaniu z licencjami podstawowymi. Obecnie można znaleźć zarówno licencje na urządzenia firmy Microsoft, jak i użytkowników SQL 2019 Standard Edition.

Nowa edycja SQL Server Edition 2019 w skrócie

Dzięki SQL Server Edition 2019 otrzymujesz wszechstronne funkcje i usługi do przetwarzania i ochrony dużych ilości danych, dostosowane do dzisiejszych wymagań, a jednocześnie szybko dostępne, zwłaszcza jeśli dane są przechowywane lokalnie w różnych systemach baz danych.

Pozwala to pracownikom na realizację złożonych zapytań i ocen w najkrótszym możliwym czasie, do czego są specjalnie upoważnieni. Licencjonowanie z odpowiednim CAL-em chroni dane wrażliwe przed nieautoryzowanym dostępem, zarówno ze źródeł wewnętrznych jak i zewnętrznych, co jest szczególnie ważne w czasach złożonych ataków na bazy danych.

Dodatkowe funkcje w serwerze SQL 2019

W porównaniu do SQL Server 2016, Standard Version 2019 oferuje dodatkowe funkcje i funkcje do przetwarzania, wirtualizacji i ochrony krytycznych i złożonych ilości danych.

Teraz możesz zapytać o obszerne zbiory danych zawarte w silosach danych bez konieczności wcześniejszego przenoszenia lub replikowania odpowiednich danych. Inteligentne funkcje bazy danych pomagają w aktualizacji bazy danych SQL Server, zarówno w miejscu instalacji, jak i w chmurze. Ryzyko niezgodności aplikacji jest minimalizowane, jeśli nie eliminowane, poprzez certyfikację zgodności bazy danych.

SQL Server 2019 oferuje również wbudowane możliwości klasyfikowania i ochrony danych, monitorowania, identyfikacji i ostrzegania o podejrzanych działaniach. Ponadto można nie tylko szyfrować poufne dane, ale także wykonywać na nich obszerne obliczenia. Administratorzy mają możliwość aktywowania dostępu do danych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą ról.

Najważniejsze nowe funkcje SQL Server Version 2019

Następujące innowacje sprawiają, że przetwarzanie, wirtualizacja i ochrona danych wrażliwych w Państwa firmie jest jeszcze bardziej kompleksowa niż dotychczas. Skorzystają Państwo również ze szczególnych zalet stosowania technologii AI (sztucznej inteligencji). Na przykład zadania związane z uczeniem się gry komputerowej i uczenia się maszynowego mogą być wykorzystywane do pobierania danych.

Big Data Cluster

Duże klastry danych umożliwiają teraz łączenie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych za pomocą Apache Spark Framework i HDFS (Hadoop Distributed File System) w celu uzyskania nowych informacji.

Pozwala to użytkownikom na zapewnienie skalowalnych klastrów kontenerów SQL Server, HDFS i Spark dostępnych w kubertach.

Klastry SQL Server Big Data Clusters pozwalają na wykonywanie zadań z zakresu AI i uczenia maszynowego na danych przechowywanych w pulach pamięci masowych HDFS i pulach danych.

Wdrożenie aplikacji pozwala na udostępnianie aplikacji jako kontenerów. Aplikacje te mogą być wykorzystywane jako usługi webowe, umożliwiające dostęp do danych przechowywanych w klastrze dużych danych.

Wirtualizacja baz danych na serwerze SQL 2019

Dane przechowywane w innych bazach danych, takich jak HDFS, Oracle lub różnych usługach Azure, mogą być teraz łatwo wyszukiwane za pomocą wirtualizacji baz danych bez konieczności ich powielania lub przenoszenia. SQL Server 2019 wprowadza nowe złącza do źródeł danych z tą edycją.

Inteligentne przetwarzanie zapytań (Intelligent Query Processing - IQP)

Inteligentne przetwarzanie zapytań (Intelligent Query Processing - IQP) zwiększa wydajność zapytań, przyspieszając procesy bez dodatkowych zmian w aplikacji.

In-Memory OLTP (Online Transactional Processing)

Dzięki przetwarzaniu transakcji online, baza danych w pamięci zapewnia kluczowe funkcje do konfigurowania pamięci trwałej i optymalizacji przechowywania metadanych temperatury, co również poprawia wydajność dla zadań krytycznych.

Zawsze szyfrowane za pomocą bezpiecznych enklaw

Zawsze szyfrowane chroni poufne dane klientów za pomocą bezpiecznych enklaw. Bazy danych na serwerze SQL mogą być teraz przechowywane całkowicie zaszyfrowane. Tylko klient i właściciel tych danych może mieć do nich dostęp.

Rozszerzenia językowe serwera SQL

Dzięki SQL Server 2019, Microsoft po raz pierwszy umożliwia wykorzystanie kodu Java w systemie zarządzania bazą danych.

ADR - przyspieszone odzyskiwanie bazy danych

Przyspieszone odzyskiwanie bazy danych - ADR (Accelerated Database Recovery) - również znacznie poprawia dostępność bazy danych, co jest szczególnie korzystne dla czasochłonnych transakcji.

Jakie CAL-y są dostępne dla SQL 2019? Informacje o systemie licencyjnym firmy Microsoft

System licencjonowania firmy Microsoft jest w większości oparty na licencji CALs - Client Access Licences. Oddziela to użytkowanie (licencję) oprogramowania od jego wdrożenia w firmie. Do korzystania z usług Microsoft SQL Server Standard 2019 potrzebna jest (oprócz dalszej możliwości licencjonowania rdzeni) odpowiednia liczba CAL-ów.

CAL daje dostęp do serwera SQL tylko uprawnionym użytkownikom. Osobom trzecim, które nie posiadają odpowiedniej licencji dostępu, odmawia się tym samym dostępu do serwera, co oznacza również dodatkowe zabezpieczenie i ochronę danych wrażliwych przed nieautoryzowanym dostępem.

Różnica pomiędzy CAL-ami użytkowników i CAL-ami urządzeń dla SQL Server Standard

Wiresoft oferuje następujące licencje dostępu do klienta dla SQL Server Standard 2019 dla małych i średnich firm: User CAL i Device CAL - licencja związana z użytkownikiem lub urządzeniem. Poniżej znajduje się podsumowanie głównych różnic pomiędzy obiema opcjami licencjonowania.

Użytkownik SQL Server CAL

Microsoft User CAL dla SQL uprawnia określonego użytkownika indywidualnego do dostępu do aktualnej wersji serwera SQL. Program CAL użytkownika nie jest zatem połączony z konkretnym urządzeniem, ale może być używany na przykład z komputera PC na stacji roboczej lub z laptopa lub innego urządzenia końcowego w czasie podróży lub w Office domowym. Licencjonowanie użytkowników czyni korzystanie z SQL Server szczególnie elastycznym.

Urządzenie serwera SQL CAL

Z drugiej strony Microsoft Device CAL jest licencją związaną z urządzeniem, co oznacza, że tylko jeden komputer jest uprawniony do dostępu do serwera SQL, na przykład komputer w firmie lub laptop lub inne urządzenie końcowe, takie jak tablet. Każdy uprawniony użytkownik może uzyskać dostęp do serwera SQL dla tego licencjonowanego urządzenia. Licencjonowanie poszczególnych użytkowników nie jest konieczne.

Która z dwóch wersji CAL jest najlepszym typem lub kombinacją dla Twojej firmy może oczywiście różnić się w zależności od przypadku. Ważną rolę odgrywa liczba pracowników oraz preferowany sposób użytkowania w Twojej firmie:

Jeśli Twoi pracownicy mają głównie dostęp do Serwera SQL Windows na własnych stacjach roboczych, najbardziej odpowiednim formularzem licencyjnym jest Device CAL. Jeśli pracownicy mają elastyczny dostęp do serwera SQL z różnych urządzeń lub stacji roboczych (mobilnych, stacjonarnych), wówczas najwięcej korzyści z CAL-ów użytkowników.

Kup SQL Server 2019 CALs tanio od Wiresoft

W Wiresoft znajdziesz Device or User CALs dla Microsoft SQL Server w wersji 2019 w bardzo przystępnej cenie. Dzięki temu możesz pokryć lub rozszerzyć swoje zapotrzebowanie na odpowiednie licencje SQL Server. Jeśli masz pytania dotyczące licencji na Microsoft SQL Server Standard, skontaktuj się z nami. Stworzymy dla Ciebie indywidualną i niedrogą kombinację CAL.

Niezależnie od tego, czy jest to urządzenie SQL, czy licencja użytkownika: wszystkie nasze produkty na licencji Microsoft są oryginalne i pochodzą z Europy. W Wiresoft zyskujesz kupując niewykorzystane licencje na oprogramowanie, które zakupiliśmy od innych firm i sprawdziliśmy pod kątem autentyczności dla Ciebie - wielu naszych klientów potwierdziło to. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty CALs serwera SQL, prosimy o kontakt: