Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
Trustmask
Nie znaleziono wyników filtrowania!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL
25 pakiet - Device CALs for Remote Desktop Services for Windows Server 2016 kup używany Aby móc korzystać z Usług pulpitu zdalnego (RDS) systemu Windows Server 2016, dla każdego użytkownika wymagana jest odpowiednia licencja RDS Client...
4 298,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK DEVICE CAL
10 pakietów - Device CALs for Remote Desktop Services for Windows Server 2016 kup używane Aby móc korzystać z Usług pulpitu zdalnego (RDS) systemu Windows Server 2016, dla każdego użytkownika wymagana jest odpowiednia licencja RDS Client...
1 743,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK DEVICE CAL
5 pakietów - Device CALs for Remote Desktop Services for Windows Server 2016 kup używane Aby móc korzystać z Usług pulpitu zdalnego (RDS) systemu Windows Server 2016, dla każdego użytkownika wymagana jest odpowiednia licencja RDS Client...
881,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK USER CAL
25 pakiet - usługi pulpitu zdalnego CAL dla Windows Server 2016 kup używane Aby móc korzystać z Usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server 2016 , każdy użytkownik musi posiadać licencję RDS Client Access Licence (w skrócie: RDS User...
4 298,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK USER CAL
10 pakiet - usługi pulpitu zdalnego CAL dla Windows Server 2016 kup używane Aby móc korzystać z Usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server 2016 , każdy użytkownik musi posiadać licencję RDS Client Access Licence (w skrócie: RDS User...
1 743,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK USER CAL
5 Pack - Remote Desktop Services User CALs for Windows Server 2016 kup używane Aby móc korzystać z Usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server 2016 , każdy użytkownik musi posiadać licencję RDS Client Access Licence (w skrócie: RDS...
881,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL
REMOTE DESKTOP SERVICES User CALs for Windows Server 2016 kup używane Aby korzystać z REMOTE DESKTOP SERVICES server Windows 2016 , każdy użytkownik potrzebuje licencji RDS Client Access License (w skrócie: RDS User CAL), dzięki której...
186,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL
Kup Device CALs na REMOTE DESKTOP SERVICES do Windows Server 2016 używane Aby móc korzystać z REMOTE DESKTOP SERVICES (RDS) serwera Windows Server 2016, wymagana jest odpowiednia licencja RDS Client Access License (RDS CAL) dla każdego...
186,90 zł *

Korzyści z Remote Desktop Services Microsoft Remote Desktop Services 2016

Remote Desktop Services 2016 firmy Microsoft mogą być udostępniane jako komputery stacjonarne oparte na sesjach lub jako infrastruktura desktopów wirtualnych (VDI), albo jako kombinacja obu tych rozwiązań. Dzięki wirtualizacji pulpitu w oparciu o sesję, użytkownicy współdzielą maszynę wirtualną, co jest szczególnie korzystne dla aplikacji zorientowanych na zadania. Z drugiej strony, VDI jest szczególnie odpowiednie dla projektów, w których bezpieczeństwo środowiska i danych odgrywa rolę.

Zalety Remote Desktop Services w roku 2016 w skrócie

  • Serwer terminalowy z licencją RDS 2016 może być używany z aktualnym użytkownikiem CAL lub urządzeniem CAL przez wiele urządzeń końcowych: np. komputery z Windows lub Apple, tablety i smartfony, a także cienkich klientów.
  • Starsze komputery korzystają z dużej mocy obliczeniowej serwera terminalowego i dlatego mogą również korzystać ze wszystkich usług RDS 2016.
  • Centralna konserwacja serwera terminali zmniejsza wysiłek informatyczny, co zwiększa dostępność i jednocześnie zmniejsza koszty.
  • Wymagania dotyczące licencji oprogramowania zostaną zoptymalizowane.
  • Zwiększa się również bezpieczeństwo danych przed nieautoryzowanym dostępem i złośliwym oprogramowaniem.
  • Za pośrednictwem RemoteApps użytkownicy mają dostęp tylko do tych aplikacji, do których są uprawnieni.
  • Poprzez VPN, RDS 2016 serwera terminalowego jest również dostępny do użytku mobilnego. W ten sposób po prostu tworzy się elastyczne stanowiska pracy.
  • Kontenery serweroweWindows są dostępne z Windows Server 2016.

Wysoka skalowalność i dostępność

RDS 2016 redukuje również wysiłek wymagany do administrowania serwerami terminalowymi w porównaniu do sieci klient-serwer. Administratorzy i użytkownicy z CAL korzystają ze skalowalności i indywidualnie definiowalnej automatyzacji z Windows Server 2016 RDS. Wiele serwerów może być podłączonych do jednego środowiska pracy, aby zwiększyć wydajność i niezawodność z Hyper-V oraz zapewnić komputery stacjonarne i aplikacje z dowolnej lokalizacji. Linux może być również używany z Hyper-V.

Narzędzia automatyzacji, takie jak Desired State Configuration i PowerShell, ułatwiają administrację administratorom, a tym samym oszczędzają czas. Hybrydowe rozwiązania chmury obliczeniowej Remote Desktop Services 2016 idealnie nadają się do przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych i scenariuszy maszyn wirtualnych. A zasady dotyczące jakości usług mogą być wykorzystane do określenia, które aplikacje powinny mieć pierwszeństwo.

Wysoka elastyczność i świadczenie Remote Desktop Services w 2016 r.

Środowisko wirtualizacyjne RDS 2016 oferuje wysoki stopień elastyczności w dostarczaniu aplikacji dla każdego indywidualnego użytkownika: pracownicy mogą również korzystać z programów zainstalowanych na serwerze terminalowym za pomocą cienkich klientów lub klientów zerowych po zalogowaniu się na serwer terminalowy. Poprzez RemoteApp poszczególne aplikacje są udostępniane na pulpicie użytkownika, co nie tylko umożliwia zdefiniowanie indywidualnego dostępu do poszczególnych usług, ale także oferuje szczególną korzyść w pracy w bezpiecznym środowisku zdalnym.

Remote Desktop Services 2016 mogą być również wykorzystywane w przypadku starszych komputerów poprzez CAL

Dzięki RDS 2016 moc obliczeniowa Windows jest jednakowo dostępna na wszystkich stacjach roboczych, niezależnie od prędkości poszczególnych urządzeń końcowych. Wirtualizacja aplikacji oznacza, że nawet starsze komputery z licencją dostępu klienta mogą w pełni korzystać z Remote Desktop Services.

Lepsza ochrona danych

Wysoki poziom bezpieczeństwa Remote Desktop Services 2016 zmniejsza również ryzyko, które może wynikać z nieprawidłowej obsługi przez użytkowników. Wielowarstwowy system bezpieczeństwa wykrywa i zapobiega atakom. Oprócz Windows Defender, Windows Server 2016 oferuje również czujniki, które zgłaszają włamania i minimalizują potencjalne uszkodzenia. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych wrażliwych, inne narzędzia przyczyniają się do szyfrowania maszyn wirtualnych. Należą do nich Credential Guard, który chroni dane do logowania, oraz funkcje takie jak Just Enough Administration i Just-In-Time Administration. Dzięki Hyper-V, technologii wirtualizacji opartej na hiperwizorze firmy Microsoft, szczególnie wrażliwe aplikacje mogą być izolowane.

UruchomienieWindows Server Container z Remote Desktop Services 2016

W Windows Server Version 2016 zintegrowane zostały również kontenery Windows Server. Opierają się one na open source'owej platformie Docker i są dostępne jako kontenery Windows Server lub Hyper-V. Kontenery pozwalają na izolowane działanie aplikacji na maszynach fizycznych i wirtualnych lub w Hyper-V. Są one zarządzane albo z klientem Docker albo w PowerShell.

Licencje dostępu klienta do Remote Desktop Services 2016

Aby móc korzystać ze wszystkich aplikacji dostarczonych z RDS 2016 jako użytkownik, konieczne jest posiadanie licencji CAL (Client Access License), albo jako użytkownik CAL, albo jako urządzenie CAL. Pozwala to na korzystanie z wszystkich usług, w tym z technologii VDI (Virtual Desktop Infrastructure), w dowolnym czasie i miejscu, w którym dostępny jest Internet.

System licencjonowania firmy Microsoft oparty jest na licencjach dostępu klienckiego dla użytkowników nie tylko Windows Server 2016, ale również Remote Desktop Services. Wykorzystanie (na jedną licencję) oprogramowania jest więc niezależne od jego wdrożenia. Domyślnie system operacyjny Windows Server przyznaje tylko dwa prawa dostępu zdalnego, które mogą być używane tylko do administracji serwera. Użytkownicy nie mogą z nich korzystać. Warunki licencji Microsoft określają, że RDS CAL jest wymagany dla użytkownika lub urządzenia końcowego, aby uzyskać dostęp do zdefiniowanych usług. Reguła ta obowiązuje również wtedy, gdy użytkownik chce uzyskać dostęp do serwera Windows za pomocą oprogramowania innych firm; wymagana jest również odpowiednia licencja RDS. Ograniczenia te oznaczają również dodatkowe bezpieczeństwo danych, ponieważ osobom trzecim lub intruzom odmawia się dostępu do nich.

Różnice między wywołaniami użytkowników i wywołaniami urządzeń dla RDS 2016

Jak zwykle, firma Microsoft oferuje również dwie różne formy licencji na Remote Desktop Services Windows Remote Desktop Services 2016 W zależności od tego, czy uwaga skupia się na użytkowniku, czy na urządzeniu, są to wywołania użytkowników lub wywołania urządzeń. W ten sposób, albo pojedynczy użytkownik, albo pojedyncze urządzenie jest uprawnione do dostępu do Remote Desktop Services. Nie ma możliwości przełączania pomiędzy tymi dwoma rodzajami licencji.

CAL użytkownika jest zawsze przeznaczony tylko dla jednego konkretnego użytkownika, niezależnie od wykorzystywanego w tym celu urządzenia. Użytkownik ten może więc uzyskać dostęp do usług serwerowych za pomocą User CAL z bardzo różnych urządzeń. Nie ma znaczenia, czy robi to ze swojego komputera stacjonarnego na stanowisku pracy w biurze, czy z innego komputera, np. w innym miejscu lub w biurze domowym, lub z notebooka, gdy jest w drodze.

Device CAL to licencja niezależna od urządzenia, związana z konkretnym pojedynczym urządzeniem, np. komputerem stacjonarnym w biurze lub notebookiem, niezależna od danego użytkownika. Oznacza to, że każdy użytkownik, który jest uprawniony do korzystania z tego licencjonowanego urządzenia, może również korzystać z Remote Desktop Services, które są dla niego przeznaczone.

Oczywiście, rodzaj CAL, który jest najbardziej odpowiedni dla danej firmy, może się różnić w zależności od przypadku. Z jednej strony rolę odgrywa liczba pracowników w firmie, którzy korzystają z systemu RDS, z drugiej zaś strony dominujący tryb pracy: Na przykład, jeśli różni pracownicy korzystają z aplikacji i usług Windows na stacjonarnym komputerze PC na swojej stacji roboczej LUB na przemian na laptopie, bardziej odpowiednią formą licencjonowania jest Device CAL.

RDS-CAL 2016 jest fizycznie przypisany do każdego urządzenia i śledzony przez serwer licencyjny niezależny od członkostwa w Active Directory. RDS-CAL nie może być przeciążony.

Jeżeli pracownik korzysta z aplikacji RDS 2016 regularnie, ale elastycznie, tzn. z różnych urządzeń i z różnych miejsc, tzn. także w Office lub w drodze, to CAL użytkownika jest bardziej praktycznym rodzajem licencji.

RDS-CAL jest przypisany do użytkownika w Active Directory i jest śledzony przez serwer licencji. RDS-CAL nie mogą być śledzone w ramach grupy roboczej. RDS-CAL-y dla użytkowników mogą być również przeciążone.

W pewnych okolicznościach zalecane jest połączenie połączeń telefonicznych użytkowników i połączeń telefonicznych urządzeń.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wymagań licencyjnych dla Remote Desktop Services Microsoft Remote Desktop Services 2016, po prostu skontaktuj się z nami - z przyjemnością przygotujemy dla Ciebie indywidualny pakiet licencyjny, zawierający korzystną ofertę.

Uzupełnij swoje zapotrzebowanie na CALS dla RDS 2016 o Wiresoft

Dzięki zakupowi Zapytań o użytkownika i urządzeń dla Microsoft Remote Desktop Services 2016 w Wiresoft oszczędzasz pieniądze! Masz możliwość albo uzupełnić istniejącą licencję o CALS dla RDS 2016 albo uaktualnić starszą wersję serwera Microsoft do wersji 2016. Użytkownicy lub urządzenia CAL korzystają z wszechstronnych możliwości wirtualizacji i skalowalności oferowanych przez firmę Microsoft - oraz z niskich cen, które Wiresoft oferuje w porównaniu z innymi dostawcami. Ponieważ wszystkie nasze produkty Microsoft są oryginalnymi prawami licencyjnymi, które pochodzą z obszaru europejskiego i zostały legalnie nabyte przez nas od firm jako niewykorzystane licencje na oprogramowanie. Zostały one sprawdzone przez Wiresoft pod kątem autentyczności i funkcjonalności - wielu z naszych entuzjastycznie nastawionych klientów potwierdza zalety zakupu od Wiresoft CALs for Remote Desktop Services 2016. Po prostu skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.