Chat with us, powered by LiveChat
AUTORYZOWANY ORYGINALNY PRODUKT
WYSYŁKA W CIĄGU 24 GODZIN
CZAT, E-MAIL I WSPARCIE TELEFONICZNE
BEZPŁATNA INFOLINIA +48 22 1530637
 

Formularz wycofania

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.

Do
 
 

 

Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*) /świadczenie następującej usługi (*)

 _______________________________________________
 _______________________________________________
 

Zamówione dnia _______________________ (*)/otrzymane dnia _______________________(*)

Nazwa konsumenta(-ów) ______________________________________________________________
 

Adres konsumenta(-ów)
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 

 __________________________________________________________________________

Data Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

 _____________________________________________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić. 

Ostatnio oglądany