Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, proszę wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.

Do

Wiresoft AG
Oberneuhofstrasse 5
6340 Baar
Szwajcaria
E-mail: [email protected]

Niniejszym odwołuję się ja/my (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy dotyczącej zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione dnia (*) ____________ / otrzymane dnia (*) __________________

________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów

________________________________________________________
Adres konsumenta/konsumentów

________________________________________________________
Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku przekazania na piśmie)

_________________________
Data

(*) Skreślić to, co nie dotyczy

Kategorie