Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
Trustmask
Nie znaleziono wyników filtrowania!
MICROSOFT SQL SERVER 2017 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 DEVICE CAL
Device CALs dla MS SQL Server 2017 jako oprogramowania używanego W przypadku licencjonowania Microsoft SQL Server 2017 w edycji Standard, do korzystania z powiązanych usług wymagana jest również licencja na dostęp klienta w postaci SQL...
501,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 USER CAL
User CAL dla MS SQL Server 2017 - taniej niż używane oprogramowanie W celu dostępu do edycji Microsoft SQL Server 2017 Standard oprócz licencji serwera dla licencjonowania Server/CAL wymagana jest licencja dostępu klienta, np. w formie...
501,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 5 PACK USER CAL
5x User CAL dla MS SQL Server 2017 - taniej niż używane oprogramowanie W celu dostępu do edycji Microsoft SQL Server 2017 Standard oprócz licencji serwera dla licencjonowania Server/CAL wymagana jest licencja dostępu klienta, np. w...
2 437,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 10 PACK USER CAL
10x User CAL dla MS SQL Server 2017 - taniej niż używane oprogramowanie W celu dostępu do edycji Microsoft SQL Server 2017 Standard oprócz licencji serwera dla licencjonowania Server/CAL wymagana jest licencja dostępu klienta, np. w...
5 179,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 25 PACK USER CAL
25x User CAL dla MS SQL Server 2017 - taniej niż używane oprogramowanie W celu dostępu do edycji Microsoft SQL Server 2017 Standard oprócz licencji serwera dla licencjonowania Server/CAL wymagana jest licencja dostępu klienta, np. w...
13 043,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 5 PACK DEVICE CAL
5x Device CALs dla MS SQL Server 2017 jako oprogramowania używanego W przypadku licencjonowania Microsoft SQL Server 2017 w edycji Standard do korzystania z powiązanych usług wymagana jest również licencja dostępu klienta w postaci SQL...
2 437,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 10 PACK DEVICE CAL
10x Device CALs dla MS SQL Server 2017 jako oprogramowanie używane W przypadku licencjonowania Microsoft SQL Server 2017 w edycji Standard do korzystania z powiązanych usług wymagana jest również licencja dostępu klienta w postaci SQL...
5 000,90 zł *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 25 PACK DEVICE CAL
25x Device CALs dla MS SQL Server 2017 jako oprogramowania używanego W przypadku licencjonowania Microsoft SQL Server 2017 w edycji Standard, do korzystania z usług powiązanych wymagana jest dodatkowo licencja dostępu klienta w postaci...
13 043,90 zł *

Nowe funkcje SQL Server 2017 Standard w skrócie

SQL Server 2017 jest potężną wersją sprawdzonej platformy danych Microsoft do wykonywania wszystkich ważnych funkcji raportowania i analizy itp. Standard umożliwia szczególnie małym, ale i średnim firmom efektywne zarządzanie ich indywidualnymi potrzebami w zakresie Relational Database Management System (RDMS) - dotyczy to zarówno systemów zarządzania towarami, jak i systemów CRM i ERP. Na przykład, użytkownik może używać go do tworzenia danych OLTP i OLAP lub wykonywać zapytania T-SQL w Hadoopie za pomocą PolyBase.

Wersja 2017 serwera SQL Server oferuje również większy wybór niż kiedykolwiek wcześniej, jeśli chodzi o języki: pozwala teraz m.in. na używanie dystrybucji Linuksa jako Standard dodatku do Windows. Pracownicy działu IT mogą teraz wybierać spośród różnych języków programowania podczas tworzenia aplikacji dla kontenerów z systemem Windows, Linux i Docker. Można również użyć sterownika łączności z bazą danych JDBC (Java Database Connectivity Driver).

Ponadto, użytkownicy Python i R korzystają z Insights poprzez In-Database Advanced Analytics i interaktywne wizualizacje. Możliwy jest nawet milion przewidywań na sekundę. Dzięki nowym bazom danych wykresów użytkownicy mogą teraz przekształcać surowe dane w przejrzyste raporty, a mobilny BI (Business Intelligence) pozwala na ich wyświetlanie na różnych urządzeniach.

Oprócz poprawy wydajności SQL Server 2017 oferuje również wiele ulepszeń i nowych funkcji w usługach danych podstawowych (MDS) i usługach raportowania (SSRS) dla SQL Server 2017. Poniżej znajduje się szczegółowy opis najważniejszych zmian i funkcji SQL Server 2017 Standard.

Nowe funkcje silnika bazy danych w serwerze SQL 2017

Moduł bazy danych w SQL Server 2017 jest w stanie obsłużyć nawet najbardziej wymagające aplikacje do przetwarzania danych. Oprócz zwiększonej wydajności, SQL Server 2017 oferuje wiele nowych funkcji silnika bazy danych dla złożonych analiz i ulepszonych przepływów pracy. W adaptacyjnym przetwarzaniu zapytań wprowadzono ulepszenia do Adaptive Joins, informacje zwrotne na temat alokacji pamięci w trybie wsadowym oraz nakładanie się na siebie wykonywania funkcji wartości tabel z wieloma poleceniami, co również oszczędza zasoby procesora. Wydajność jest dodatkowo zwiększona przez nowe dynamiczne listy zarządzania i automatyczną optymalizację bazy danych; problemy z wydajnością zapytań są wyświetlane, rozwiązania są sugerowane, a wykryte problemy są automatycznie rozwiązywane. Możliwe jest również dodanie zespołów CLR do listy pozytywnej.

Usługi analizy serwera SQL (SSAS)

SQL Server 2017 zawiera również wiele ważnych aktualizacji istniejących funkcji w usługach analitycznych SQL Server Analysis Services - SSAS. Na przykład, istnieje kilka ulepszeń w modelach tabelarycznych, w tym nowy tryb tabelaryczny jako domyślna opcja instalacji. Get Data in Power BI obsługuje istniejące źródła danych dla zapytań w języku formuły Power Query M.

Usługi integracji serwerów SQL (SSIS)

Funkcja Scale Out w SSIS w SQL Server 2017 zawiera również kilka ulepszeń i nowych funkcji, które ułatwiają uruchamianie SSIS na wielu komputerach. Scale Out Master obsługuje wysoką dostępność, a awaryjna obsługa dzienników wykonania przez pracowników Scale Out została zoptymalizowana. Katalog SSIS posiada teraz dodatkową globalną właściwość określającą Standard podczas wdrażania pakietów SSIS, a teraz obsługuje również serwer SQL w systemie Linux.

Korzystanie z systemu Linux z serwerem SQL 2017 Standard

Aby uzyskać dostęp do serwera SQL, użytkownicy mogą teraz korzystać z otwartego systemu operacyjnego Linux. Interfejs Open Database Connectivity Interface łączy się z serwerem SQL 2017 zarówno dla aplikacji Linux jak i C++. Podobnie, sterownik łączności z bazą danych Java nie stanowi już problemu dla aplikacji Java.

Usługi nauki maszyn SQL Server

W wersji SQL Server 2017 poprzednia nazwa SQL Server R Services została zmieniona na SQL Server Machine Learning Services. Nowa nazwa wskazuje na innowację dzięki wsparciu Pythona - oprócz poprzedniego języka programowania R. Oznacza to, że do wykonania mogą być używane skrypty R lub Python; możliwe jest również zainstalowanie Microsoft Machine Learning Server, aby zapewnić modele R i Python. W wersji 2017 programiści SQL Server mają dostęp do bibliotek ML i AI dla Pythona, które są dostępne w środowisku open source.

SQL Server 2017 Edition Standard w Wiresoft

Wersja SQL Server 2017 jest dostępna w różnych wydaniach, dostosowanych do specyficznych wymagań firm, instytucji i programistów. Główną różnicą pomiędzy wersjami Standard i Enterprise SQL Server 2017 jest wydajność, jak również zakres funkcji. Podczas gdy wersja Enterprise Edition zapewnia maksymalną pojemność obliczeniową dla każdej pojedynczej instancji, wersja Standard jest ograniczona do mniej niż 4 gniazd lub 24 rdzeni, lub określonej liczby GB, w zależności od aplikacji.

Standard of SQL Server 2017 to właściwy wybór dla podstawowych funkcji zarządzania i inteligencji biznesowej (BI) oraz dla obciążeń, które wymagają minimalnych zasobów informatycznych, takich jak te, które zwykle występują w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Wymagania sprzętowe dla SQL Server 2017 Standard

Procesor/moce: co najmniej 2 GHz i 2 rdzenie

Miejsce na dysku twardym: co najmniej 6 GB

Pamięć robocza: co najmniej 4 GB RAM

System operacyjny:

Windows: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 lub Windows 8 poprzez Windows 10

Linux: Red Hat Enterprise Linux 7.3, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 lub Ubuntu 16.04, Docker Engine 1.8+ dla wdrożeń kontenerowych, 3.25 GB RAM, XFS lub EXT4.

Również: .NET 4.6 dla wyboru silnika bazy danych, usług danych podstawowych i replikacji

Ekran: Rozdzielczość co najmniej 800 x 600 (Super VGA)

Dodatkowe wymagania zależą od konfiguracji systemu i zainstalowanych aplikacji.

Model licencyjny dla Microsoft SQL Server 2017

Wraz z wersją 2016 SQL Server, Microsoft wprowadził znaczącą zmianę w metryce licencjonowania w celu obliczenia zapotrzebowania firmy na licencje. Podstawą do dokładnego określenia wymagań licencyjnych dla edycji Standard, a zwłaszcza Enterprise, jest obecnie liczba rdzeni. Innowacja ta jest skierowana w szczególności do serwerów coraz większych firm, których procesory są znacznie potężniejsze niż dotychczas.

Dla małych lub mniejszych firm o odpowiednio niższej wydajności serwera, oprócz licencji głównej, Microsoft nadal oferuje kombinację licencji serwerowych i licencji dostępu (CAL) dla SQL Server 2017 Standard. Może to być tańsza opcja dla organizacji lub firmy.

Licencjonowanie SQL Server 2017 Standard z CAL-ami

Oddzielne licencjonowanie serwera i użytkowników lub urządzeń końcowych odróżnia użytkowanie (licencję) oprogramowania od jego wdrożenia w firmie.

Każda licencja na oprogramowanie przypisana do serwera uprawnia użytkownika do uruchamiania dowolnej liczby instancji oprogramowania serwerowego w fizycznym lub wirtualnym środowisku systemu operacyjnego.

Ponadto, aby móc korzystać z usług Microsoft SQL Server Standard 2017, pracownicy potrzebują pewnej liczby CAL-ów, które umożliwiają dostęp do serwera SQL tylko tym upoważnionym użytkownikom lub urządzeniom końcowym. Odmawia się w ten sposób dostępu do serwera osobom trzecim, które nie posiadają żadnej z tych dwóch licencji dostępu; oznacza to większą ochronę danych firmy przed nieautoryzowanym dostępem.

Różnica między numerami CAL użytkowników i numerami CAL urządzeń dla SQL Server Standard 2017

Istnieją dwa warianty licencji dostępu klienta dla SQL Server Standard 2017: User CAL oraz Device CAL - tj. licencja związana z użytkownikiem lub z urządzeniem, obie dostępne są w Wiresoft. Dwa warianty CAL pokrywają główne typy użycia SQL Server Standard. Poniżej znajduje się przegląd różnic pomiędzy tymi dwoma opcjami licencjonowania.

Wezwanie użytkownika dla serwera SQL

Dzięki Microsoft User CAL dla SQL Server, konkretny użytkownik indywidualny otrzymuje dostęp do aktualnej wersji SQL Server. Ponieważ CAL użytkownika nie jest powiązany z konkretnym urządzeniem, może być używany w różny sposób, albo z komputera PC, albo z laptopa lub innego urządzenia, niezależnie od tego, czy użytkownik urządzenia jest w pracy, w drodze, czy w Office. Licencjonowanie użytkowników sprawia, że korzystanie z SQL Server jest praktyczne, szczególnie w strukturach firmowych z elastycznymi stacjami roboczymi lub różnymi lokalizacjami.

Device CAL dla serwera SQL

Device CAL dla Microsoft SQL Server jest licencją sprzętową, co oznacza, że uprawnione jest tylko jedno urządzenie z technicznymi wymaganiami dostępu: EITHER a PC w firmie lub laptop lub inne urządzenie, np. tablet. Oznacza to, że każdy pracownik, który ma dostęp do licencjonowanego urządzenia końcowego, ma również prawa dostępu do każdego Standard SQL Server w swojej organizacji.

Urządzenie CAL jest więc odpowiednie dla komputerów PC, które są używane na przemian przez wielu różnych pracowników.

Który typ CAL jest najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy, dlatego też różni się w zależności od przypadku. Oprócz liczby pracowników i dominującego sposobu użytkowania w Państwa firmie, przy wyborze decydujące znaczenie mają również następujące czynniki:

Jeśli jeden lub więcej pracowników regularnie korzysta z serwera Windows SQL Server 2017, głównie z jednej stacji roboczej, najbardziej odpowiednim rozwiązaniem jest Device CAL. Jeśli natomiast określony pracownik ma dostęp do serwera SQL w sposób elastyczny (stacjonarny lub mobilny) z różnych urządzeń końcowych lub stacji roboczych, bardziej odpowiedni jest User CAL. W pewnych okolicznościach zalecane jest również połączenie połączenia Urządzenie i CAL Użytkownika.

Kup CALs dla SQL Server 2017 tanio w Wiresoft

Wiresoft oferuje wywołania Device and User CALs dla Microsoft SQL Server w wersji 2017 w szczególnie rozsądnej cenie. Dzięki temu można łatwo pokryć lub nawet rozszerzyć swoje indywidualne potrzeby w zakresie licencji serwerowych. Dla wszystkich oferowanych SQL CAL - niezależnie od tego, czy jest to licencja na urządzenie czy na użytkownika - obowiązują następujące zasady: Licencje dostępne w Wiresoft są zawsze oryginalnymi produktami Microsoft z obszaru Europy, które sprawdziliśmy pod kątem autentyczności dla Ciebie. Korzystasz z przewagi cenowej, kupując legalne, nieużywane licencje na oprogramowanie, które nabyliśmy od innych firm. Wielu z naszych klientów potwierdziło to.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące licencji Microsoft SQL Server 2017 Standard, prosimy o kontakt z nami. Doradzimy Ci indywidualną kombinację CAL.