Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
Trustmask
Nie znaleziono wyników filtrowania!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL
User CALs for Remote Desktop to Services Windows Server 2012 / R2 kup używane Aby móc uzyskać dostęp do Windows Server 2012 lub R2 poprzez REMOTE DESKTOP SERVICES, każdy użytkownik wymaga oddzielnej licencji dostępu klienta, RDS User...
123,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 DEVICE CAL
Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) System RDS zapewnia łatwy sposób na zapewnienie pracownikom w Twojej firmie bezpiecznego dostępu do danych firmy. Jako zamiennik dla poprzednich serwerów terminalowych, Remote Desktop...
123,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 USER CAL
Microsoft Windows Remote Desktop Services 2012 (RDS) Temat ochrony danych osobowych jest stałym zagadnieniem, jeśli chodzi o postępowanie z danymi klientów w firmie. Jeśli Twoja firma ma wiele wspólnego z poufnymi danymi klientów, często...
123,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 DEVICE CAL
Kup Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Remote Desktop Services Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) są następcą starych CAL-ów serwera terminalowego. RDS to scentralizowana platforma desktopów i aplikacji, która...
123,90 zł *

Przegląd architektury serwerów Remote Desktop Services 2012

Remote Desktop Services w wersji z 2012 r. zawierają następujące elementy:

 • Remote Desktop Connection Broker (RDCB)
 • Zdalny pulpit - host sesji (RDSH)
 • Remote Desktop Gateway (brama RD Gateway)
 • Zdalny dostęp do Internetu na pulpicie (RDWA)
 • Remote Desktop Virtualization Host (RDVH)
 • Licencjonowanie zdalnych komputerów stacjonarnych (RDS-CAL)

Poniżej znajduje się krótkie objaśnienie poszczególnych komponentów serwera.

Remote Desktop Connection Broker

Remote Desktop Connection Broker umożliwia maszynom klienckim, które posiadają licencję dostępu klienta, dostęp do wszystkich pulpitów i funkcji opartych na serwerze poprzez podłączenie ich do maszyn wirtualnych i pulpitów serwerów terminalowych w centrum danych.

Do zadań RDCB należy sprawdzanie danych użytkowników, zarządzanie obrazami pulpitu oraz przypisywanie użytkownika do pulpitu zdalnego, a także równoważenie obciążenia odpowiednich serwerów. W tym celu

Connection Broker - lokalna baza danych lub - przy odpowiedniej konfiguracji - baza danych SQL.

Remote Desktop Session Host

RDSH lub host sesji zdalnego pulpitu jest specyficzną rolą Remote Desktop Services). Udostępnia on odpowiednie aplikacje lub komputery stacjonarne, do których dostęp ma wielu użytkowników posiadających CAL równolegle w oddzielnych sesjach. W przypadku wirtualizacji komputerów stacjonarnych Session Host posiada dodatkową funkcję połączenia pomiędzy klientami a brokerem połączeń RD w trybie przekierowania.

Windows Server 2012 RDS oferuje również możliwość tworzenia tzw. zbiorów grup użytkowników, które organizują różne zasoby hosta (load balancing słów kluczowych).

Remote Desktop Gateway

Korzystając z RD Gateway - kolejnej roli Windows Server 2008 R2 - autoryzowani użytkownicy CAL mogą bezpiecznie uzyskać dostęp do hostów sesyjnych lub wirtualizacyjnych w wewnętrznej sieci firmowej przez Internet z dowolnego urządzenia końcowego. Dostęp do komputerów stacjonarnych i wirtualnych, jak również do poszczególnych aplikacji (RemoteApps) można uzyskać za pośrednictwem Desktop Gateway. Komunikacja pomiędzy urządzeniem końcowym a bramą odbywa się za pomocą protokołu Remote Desktop Protocol (RDP), który jest tunelowany za pomocą protokołu HTTPS. Narzędzie RD Gateway Manager może być również wykorzystywane do definiowania wytycznych dotyczących autoryzacji poszczególnych użytkowników (Connection Authorization Policies - CAPs).

Zdalny dostęp do Internetu na pulpicie

RD Web Access to kontrola dostępu do zdalnego lub wirtualnego pulpitu poprzez menu Start lub przeglądarkę internetową. Remote Desktop Web Access tworzy plik Remote Desktop Protocol, którego klient używa do uzyskania dostępu do infrastruktury korporacyjnej przez sieć Web.

W Windows Server 2008 R2 dostępna jest tutaj również tzw. filtracja programów Per User RemoteApp, dzięki której spersonalizowany, a więc również ograniczony, zakres aplikacji jest udostępniany licencjonowanemu użytkownikowi.

Remote Desktop Virtualization Host

RD Virtualization Host w Microsoft RDS 2012 R2 obsługuje scenariusze Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Obsługiwane są dwa rodzaje wirtualnych desktopów: Personal Virtual Desktops, które są przypisane do konkretnych użytkowników, lub puli desktopów, które są bardziej podobne do stacji roboczych używanych przez różnych użytkowników. Dzięki RDVH, aplikacje Windows mogą być również hostowane za pomocą Hyper-V.

Licencjonowanie zdalnych komputerów stacjonarnych

Aby użyć Remote Desktop Services Aby móc korzystać z oprogramowania, zwykle wymagany jest serwer licencyjny. RD Desktop Licensing zarządza wymaganymi licencjami w ramach infrastruktury RDS. Jeśli klient potrzebuje licencji dostępu - w skrócie RDS CAL - host sesyjny żąda jej od serwera licencyjnego, aby urządzenie końcowe mogło uzyskać dostęp do sesji lub wirtualnych pulpitów, pod warunkiem, że dostępny jest odpowiedni CAL.

Korzystanie z Remote Desktop Services 2012 / 2012 R2 z licencją dostępu klienta

Jeśli zakupiłeś wersję Microsoft Server Version 2012 lub R2 - dostępną w firmie Wiresoft - ta edycja zawiera dwie licencje dostępu administratora każda ex works. Mogą one jednak być wykorzystywane wyłącznie do zadań administracyjnych, ale nie uprawniają żadnego użytkownika ani urządzenia końcowego do zdalnego dostępu do Usług Zdalnych. Aby móc korzystać z tych usług, klient potrzebuje więc jednej z dwóch licencji dostępu - albo User CAL, albo Device CAL. Jedno z dwóch CAL-ów jest również wymagane, nawet jeśli używane jest oprogramowanie innych użytkowników.

W Wiresoft znajdziesz niedrogie CAL-y dla użytkowników i urządzeń do Remote Desktop Services dla Windows Server 2012 i 2012 R2. Dzięki CAL dla jednego z dwóch systemów serwerowych, użytkownicy mogą mieć dostęp również do starszych wersji (downgrade), jednak korzystanie z usług wyższej wersji serwera (upgrade) jest niedozwolone lub możliwe. Z drugiej strony, CAL dla Microsoft Server 2012 może być również używany w celu uzyskania dostępu do wersji 2012 R2.

Główne cechy Windows Server 2012 R2 RDS RDS CALs

Wersja 2012 usług Windows Desktop Services oferuje również następujące dodatkowe funkcje centralne:

 • Kompleksowa obsługa wielu monitorów
 • Ujednolicenie dostępu do stron internetowych RemoteApp i RD
 • Broker połączeń skalowalnych dla komputerów stacjonarnych sesji i VDI Desktops
 • Wszechstronna kompatybilność z szeroką gamą innych zastosowań
 • Zoptymalizowana akceleracja bitmap dla aplikacji 3D i treści multimedialnych opartych na Microsoft Silverlight i Flash
 • Obsługa nagrań i kanałów audio

Połączenia telefoniczne użytkowników oraz połączenia telefoniczne urządzeń dla dostępu do wersji RDS 2012 / R2

Jak wspomniano powyżej, Microsoft oferuje dwa różne rodzaje licencji dostępu klienckiego do Remote Desktop ServicesWindows Remote Desktop Services 2012 i 2012 R2: Połączenia telefoniczne użytkowników i połączenia telefoniczne urządzeń. Różnią się one tym, że w pierwszym przypadku użytkownik jest licencjonowany, a w drugim urządzeniu. W przypadku obu typów CAL, tylko jeden użytkownik lub urządzenie jest uprawnione do dostępu do Remote Desktop Services. Przeniesienie licencji dostępu na innego użytkownika lub urządzenie nie jest dozwolone w późniejszym czasie. Nie jest również możliwe przełączanie pomiędzy dwoma licencjami - z User CAL na Device CAL i odwrotnie.

W ten sposób użytkownik CAL upoważnia jednego konkretnego użytkownika do korzystania z RDS, niezależnie od urządzenia końcowego, którego używa w tym celu. W ten sposób, za pomocą CAL użytkownika, można uzyskać dostęp do usług serwera Windows Server 2012 i 2012 R2 z dowolnego urządzenia Windows. Nie ma znaczenia, czy jest to komputer stacjonarny na stacji roboczej w biurze, czy inne urządzenie końcowe, takie jak notebook w biurze domowym, czy też laptop używany w podróży.

Z kolei Device CAL jest licencją specyficzną dla danego urządzenia, która jest na stałe przypisana do konkretnego urządzenia. Może to być więc nie tylko komputer stacjonarny w biurze, ale także notebook - niezależnie od tego, kto z niego korzysta. Oznacza to, że każdy użytkownik, który jest uprawniony do korzystania z licencjonowanego urządzenia końcowego, może z niego korzystać w celu uzyskania dostępu do Remote Desktop Services, które są dla niego przeznaczone. Funkcja Device CAL jest również wymagana podczas konfigurowania serwera dla grup roboczych; szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Ponieważ większość firm lub organizacji rzadko korzysta tylko z jednego z dwóch sposobów korzystania z usług Windows Server 2012 lub 2012 R2 Remote Desktop Services, zaleca się zakupienie kombinacji CAL-ów użytkowników i CAL-ów urządzeń. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące indywidualnych wymagań CAL dla Remote Desktop Services Microsoft Remote Desktop Services 2012, skontaktuj się z nami - przygotujemy dla Ciebie indywidualny pakiet licencyjny, zawierający korzystną ofertę.

Konfiguracja RDS dla Windows Server 2012 na serwerze grupy roboczej

Ogólnie rzecz biorąc, każdy kompatybilny serwer licencji RDS może również hostować licencje z poprzednich wersji usług Remote Desktop Services, tj. serwer licencji RDS dla Windows 2012 R2 może hostować wszystkie wersje do Windows Server 2012 R2, ale nie wyższą wersję Remote Desktop Services.

Jeśli zamierzasz skonfigurować usługę Remote Desktop Service na serwerze grupy roboczej, musisz użyć programu Windows PowerShell do zarządzania rolą usług. Należy również zwrócić uwagę na następujące kwestie: Należy korzystać z usługi Device CAL zamiast User CAL. Istnieją również różnice w stosunku do licencji Client Access dla użytkowników. Poniższa lista zawiera przegląd wszystkich różnic pomiędzy dwoma typami CAL:

Urządzenie CAL

 • RDS Device CAL jest fizycznie przypisany do urządzenia.
 • RDS Device CAL jest śledzony przez serwer licencyjny, niezależnie od członkostwa w Active Directory.
 • Do 20% CAL-ów RDS może zostać odwołanych
 • Tymczasowe RDS CAL jest ważne od 52 do 89 dni.

CAL użytkownika

 • RDS User CAL jest przypisany do jednego użytkownika w Active Directory
 • Ten CAL użytkownika jest śledzony przez serwer licencyjny i nie może być śledzony w ramach grupy roboczej.
 • RDS User CALs nie mogą być odwołane i nie są tymczasowo dostępne
 • RDS User CALs mogą być przeciążone

Informacje te mogą być zmieniane lub aktualizowane przez firmę Microsoft.

Dodaj do zapotrzebowania na CAL dla Microsoft RDS 2012 z Wiresoftem

Dzięki zakupowi CAL-ów dla pojedynczego użytkownika i urządzenia dla Microsoft Remote Desktop Services 2012 i 2012 w firmie Wiresoft oszczędzasz pieniądze! Nasza oferta CAL dla najnowszego oprogramowania Windows Server pozwala na uzupełnienie istniejącej licencji o licencje dostępu klienta lub aktualizację do wyższej wersji. W Wiresoft korzystasz zwłaszcza z niedrogich, pojedynczych licencji, z którymi kupujesz tylko tyle CAL-ów, ile rzeczywiście potrzebujesz. Wszystkie oferowane przez nas produkty Microsoft są oryginalnymi prawami licencyjnymi z obszaru Europy. Są one nieużywane i pochodzą z firm, które są upoważnione przez prawo do ich odsprzedaży. Zostały one sprawdzone przez Wiresoft pod kątem autentyczności i pełnej funkcjonalności. Wielu klientów Wiresoft może potwierdzić korzyści płynące z zakupu usług CALs dla Remote Desktop Services 2012 u nas. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.