Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
Trustmask
Nie znaleziono wyników filtrowania!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 USER CAL
Kup Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Remote Desktop Services Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) są następcą starych CAL-ów serwera terminalowego. RDS to scentralizowana platforma desktopów i aplikacji, która...
99,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 DEVICE CAL
Kup Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Remote Desktop Services Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) są następcą starych CAL-ów serwera terminalowego. RDS to scentralizowana platforma desktopów i aplikacji, która...
99,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 USER CAL
Kup Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Remote Desktop Services Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) są następcą starych CAL-ów serwera terminalowego. RDS to scentralizowana platforma desktopów i aplikacji, która...
99,90 zł *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 DEVICE CAL
Kup Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Remote Desktop Services Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) są następcą starych CAL-ów serwera terminalowego. RDS to scentralizowana platforma desktopów i aplikacji, która...
99,90 zł *

Dlaczego CAL-y dla Windows RDS 2008 R2 są nadal tak popularne?

Wiele organizacji nadal używa systemu Windows Server 2008 jako systemu operacyjnego, często w połączeniu z Windows 7 na podłączonych do niego komputerach. Powodem jest często to, że starsza sieć nadal spełnia wszystkie wymagania i aktualizacja do nowszej wersji lub zupełnie nowej sieci serwerów jest niepotrzebna lub zbyt kosztowna.

W tym przypadku CAL dla usług terminalowych 2008 lub dla Remote Desktop Services 2008 R2 są rozsądnym i jednocześnie niedrogim rozwiązaniem, tym bardziej, że nowsze wersje RDS stawiają również większe wymagania wobec odpowiedniego sprzętu.

Terminal Server Services of Windows Server 2008 - co się zmieniło?

Windows Server 2008 R2 nie jest - w przeciwieństwie do tego, co sugeruje nazwa - zoptymalizowaną wersją Serwera 2008, ale niezależnym oprogramowaniem serwerowym, ponieważ jest również oparty na nowej wersji systemu operacyjnego Windows. W związku z tym usługi zdalnego pulpitu Windows Server 2008 R2 Remote Remote Desktop Services dla zdalnie sterowanych lub zdalnych użytkowników Windows również stanowią małą rewolucję, w ramach której oprócz szeregu nowych funkcji, wszystkie podstawowe funkcje usług terminalowych są również zawarte w Remote Desktop Services w kolejnej wersji.

Cezurę tę uwidacznia również zmiana nazwy funkcji centralnych poprzez zastąpienie terminu "terminal" terminem "zdalny". Nie tylko dawne usługi terminalowe (TS) zmieniły nazwę na Release 2 in Remote Desktop Services ale także jego poszczególnych składników: Terminal Services RemoteApp jest teraz nazywany tylko RemoteApp, Terminal Services Gateway staje się Remote Desktop Gateway, a Terminal Services Session Broker jest teraz nazywany Remote Desktop Connection Broker.

Korzyści z CAL dla Windows RDS 2008 R2

Głównym celem Windows Remote Desktop Services jest umożliwienie użytkownikom korzystania z typowych aplikacji Windows na różnych urządzeniach końcowych (klientach), niezależnie od systemu operacyjnego. Sam używany program Windows zawsze działa na serwerze Remote Desktop Server, do którego użytkownik jest podłączony przez CAL za pomocą protokołu Remote Desktop Protocol (RDP).

Serwer terminalowy udostępnia w ten sposób wszystkie programy i te również są na nim wykonywane. Tak więc zamiast Windows, użytkownik potrzebuje tylko prostego komputera - zwanego również ThinClientem lub ZeroClientem, który wystarczy podłączyć do serwera Terminal i zalogować się na nim, a także licencji dostępu klienta. Moc obliczeniowa serwera jest dostępna na wszystkich stacjach roboczych, dlatego też wydajność rzeczywistych stacji roboczych nie ma znaczenia.

Przez Remote Desktop Services W szczególności administratorzy również korzystają z wielu zalet: Oprócz scentralizowanego zarządzania obrazami systemu operacyjnego, co umożliwia świadczenie poszczególnych usług, obejmuje to również znacznie łatwiejszą konserwację, ponieważ aktualizacje i dodatkowe programy nie muszą być instalowane na wszystkich urządzeniach końcowych.

Zwiększa to również bezpieczeństwo w firmie, jeśli użytkownicy mogą korzystać z usług świadczonych tylko zdalnie. Wreszcie, RDS dla Windows Server 2008 R2 również obniża koszty operacyjne, ponieważ starsze modele mogą być nadal używane zamiast nowych, drogich komputerów.

Co nowego i ulepszonego w Remote Desktop Services Windows Remote Desktop Services 2008 R2

Podczas gdy usługi terminalowe w Windows Server 2008 zostały już znacząco ulepszone przez komponenty RemoteApp, TS Web Access i TS Gateway, Remote Desktop Services 2008 R2 koncentruje się na wirtualizacji desktopów, która odgrywa coraz większą rolę w przedsiębiorstwach.

Istniejące narzędzia Terminal Services zostały już zoptymalizowane w wersji 2008 R2, ale przede wszystkim dodane zostały nowe funkcje: nowe scenariusze infrastruktury wirtualnego pulpitu są również dostarczane poprzez RDS.

Dzięki przypisaniu wirtualnych adresów IP, każda sesja w sieci może być teraz jasno zdefiniowana. Kolejną nowością jest możliwość udostępniania desktopów użytkownikom w środowisku wirtualnym poprzez Hyper-V.

Wszystkie komponenty Windows RDS 2008 R2 w skrócie

Następujące funkcje i narzędzia tworzą razem usługę Remote Desktop Services w wersji 2008 R2:

  • Remote Desktop Session Host (RDSH) zapewnia dostęp do odpowiednich komputerów stacjonarnych lub programów RemoteApp dla użytkowników posiadających CAL.
  • Remote Desktop Connection Broker (RDCB) łączy zdalny pulpit użytkownika z odpowiednim serwerem w przedsiębiorstwie. W przypadku przerwania sesji, Connection Broker ponownie łączy użytkownika z jego pierwotną sesją, zachowując programy uruchomione podczas sesji.
  • Remote Desktop Gateway (brama RD Gateway) łączy się z wirtualnymi desktopami i programami RemoteApp przez Internet.
  • Remote Desktop Virtualization Host (RDVH) obsługuje wirtualne komputery stacjonarne w środowisku Virtual Desktop Infrastructure (VDI).
  • Remote Desktop Web Access (RDWA) umożliwia dostęp do aplikacji poprzez menu Start systemu Windows 7 lub Windows 8.
  • Zdalne licencjonowanie komputerów stacjonarnych (RDS-CAL) zarządza licencjami na wdrożenie systemu RDS.

Dlaczego usługi CAL są wymagane w przypadku Remote Desktop Services?

W celu skorzystania z usług terminalowych Windows 2008 lub Remote Desktop Services W przypadku Windows Server 2008 R2 potrzebna jest licencja dostępu klienta - jest ona dostępna jako CAL użytkownika lub CAL urządzenia.

Systemy operacyjneWindows Server zazwyczaj zawierają tylko dwa prawa zdalnego dostępu dla administratorów. Są one używane tylko do zarządzania serwerem i dostarczania usług, nie mogą być używane do dostępu do rzeczywistych Remote Desktop Services jako użytkownik w ramach sesji. Te CAL-y muszą być zakupione oddzielnie: dla użytkowników indywidualnych lub dla urządzenia końcowego, z którym są one dostępne. Wspomniany powyżej system zdalnego licencjonowania komputerów stacjonarnych RDS-CAL kontroluje poprawność licencjonowania.

Licencjonowanie RDS 2008 / R2 za pomocą CAL-ów użytkowników i urządzeń

Jak wskazano powyżej, istnieją dwa różne rodzaje licencji dostępu klienckiego dostępnych do korzystania z usług Windows Remote Desktop Services 2008 i 2008 R2: Połączenia telefoniczne użytkowników i połączenia telefoniczne urządzeń. Różnica między tymi dwoma typami polega na tym, że User CAL udziela licencji na jednego użytkownika, a Device CAL na jedno urządzenie.

Należy pamiętać, że późniejsze przeniesienie licencji dostępu na innego Użytkownika lub Urządzenie nie jest dozwolone, a jakiekolwiek inne wykorzystanie dwóch rodzajów licencji - User CAL jako Device CAL i vice versa - nie jest możliwe.

CAL użytkownika dla RDS 2008 R2

CAL użytkownika uprawnia jednego konkretnego użytkownika do korzystania z systemu RDS, niezależnie od użytego w tym celu urządzenia końcowego. Aplikacja User CAL działa również niezależnie od miejsca, w którym znajduje się użytkownik - czy to na komputerze stacjonarnym w biurze, czy też dostęp zdalny odbywa się za pośrednictwem notebooka w domowym biurze lub w drodze.

CAL urządzenia dla RDS 2008 R2

Urządzenie CAL jest na stałe związane z określonym urządzeniem końcowym, niezależnie od tego, czy jest to komputer stacjonarny w biurze, czy notebook itp. Oznacza to, że każdy użytkownik, który jest upoważniony do korzystania z tego licencjonowanego urządzenia końcowego, może również uzyskać za jego pośrednictwem dostęp do Remote Desktop Services.

Ważna uwaga na temat połączenia połączeń telefonicznych urządzeń z połączeniami telefonicznymi użytkowników

O ile połączenie CAL-ów użytkownika i urządzenia nie stanowi problemu w przypadku CAL-ów dla Windows Server CAL-ów, to technicznie nie jest łatwe do wdrożenia w przypadku CAL-ów dla Remote Desktop Services. Wynika to głównie z faktu, że RDS Device CAL jest fizycznie przypisany do urządzenia końcowego, natomiast User CAL jest przypisany do użytkownika w Active Directory.

Wersja Zgodność CAL dla RDS 2008 i 2008 R2

Jak wspomniano wcześniej, Windows Server 2008 R2 jest samodzielną wersją oprogramowania systemowego Microsoft Server. Podczas gdy inne oprogramowanie serwerowe Microsoft nie pozwala na korzystanie z konkretnej wersji z licencją dostępu klienta dla niższej wersji (upgrade), można również uzyskać dostęp do Remote Desktop Services w wersji 2008 R2 z CAL dla RDS 2008. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź także Wiresoft Chat.

Uzupełnij swoje potrzeby w zakresie Remote Desktop Services 2008 i 2008 R2 CAL za pomocą Wiresoft

Dzięki praktycznym pojedynczym licencjom dla użytkowników i urządzeń CAL dla Microsoft Remote Desktop Services 2008 R2 oraz wersji 2008 w Wiresoft, możesz skorzystać z naszych szczególnie korzystnych cen końcowych. Ponieważ wszystkie produkty Microsoft oferowane w sklepie internetowym Wiresoft są oryginalnymi licencjami na oprogramowanie z obszaru Europy, które oficjalnie nabyliśmy od firm. Dzięki temu są one nieużywane, a także w pełni sprawne i zostały sprawdzone przez Wiresoft dokładnie pod kątem ich autentyczności.

Wielu klientów już teraz docenia korzyści płynące z zakupu usług CAL dla Remote Desktop Services od Wiresoft. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat niestandardowych licencji.