Chat with us, powered by LiveChat
AUTORYZOWANY ORYGINALNY PRODUKT
WYSYŁKA W CIĄGU 24 GODZIN
CZAT, E-MAIL I WSPARCIE TELEFONICZNE
BEZPŁATNA INFOLINIA +48 22 1530637
 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 10 PACK DEVICE CAL

MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 10 PACK DEVICE CAL

6 599,00 zł *

zVAT

Gotowy do natychmiastowej wysyłki, czas dostawy 24h


Jesteś klientem biznesowym lub masz pytania prawne?

Jestem tu dla ciebie.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

 • SW10402
 • 359-06555
 • Korzyści

  - Szybka dostawa
  - Autoryzowany produkt oryginalny
  - Wysyłka w ciągu 24 godzin
  - Czat, e-mail i wsparcie telefoniczne
10x Device CALs dla MS SQL Server 2017 jako oprogramowanie używane W przypadku licencjonowania...więcej
Informacje o produkcie "MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 10 PACK DEVICE CAL"

10x Device CALs dla MS SQL Server 2017 jako oprogramowanie używane

W przypadku licencjonowania Microsoft SQL Server 2017 w wersji Standard Edition do korzystania z powiązanych usług wymagana jest dodatkowo licencja dostępu klienta w postaci SQL Server 2017 Device CALs: daje to dziesięciu pojedynczym, zarejestrowanym urządzeniom końcowym prawa dostępu do SQL Server. Wynika to z faktu, że przy tej formie licencjonowania serwer/CAL dla SQL 2017 Server licencja serwerowa nie zawiera żadnych rzeczywistych praw użytkownika; te muszą być nabyte oddzielnie, np. w formie Device CAL dla urządzenia końcowego. Urządzenie to jest zatem uprawnione do dostępu do serwera SQL Server wyłącznie za pośrednictwem własnego Device CAL.

Device CALs dla SQL Server 2017 jako używane oprogramowanie od Wiresoft mają tutaj dużą przewagę cenową w porównaniu z ofertami jako nowe towary, a ich zaletą jest również to, że są dostępne również pojedynczo. Używane licencje dostępu do klienta urządzenia dla SQL Server 2017 posiadają te same funkcjonalności, co nowe licencje dostępne w oficjalnym programie licencjonowania wolumenowego Microsoft.

Korzystaj z wszystkich zalet MS SQL Server Standard 2017 z używanym urządzeniem Device CAL

Oprócz wielu optymalizacji, SQL Server 2017 Standard Edition zawiera również dodatkowe cechy i funkcje, które już teraz oferują mniejszym i średnim firmom większą elastyczność w korzystaniu z istotnych dla systemu danych, jak również kompleksową ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich, a wszystko to dostępne jest już za pomocą używanego Device CAL. Ta potężna wersja platformy danych firmy Microsoft posiada również wszystkie ważne funkcje bazy danych, raportowania i analizy, aby spełnić wszystkie wymagania nowoczesnego, wysokowydajnego systemu zarządzania relacyjną bazą danych (RDMS). Posiadając licencję client access na SQL Server 2017, korzystasz m.in. z In-Database Advanced Analytics with R, a także Python, w tym z interaktywnych wizualizacji. Poza poprawą wydajności Master Data Services (MDS) i Reporting Services (SSRS), wprowadzono również następujące funkcje:

 • Nowe funkcje silnika bazy danych, w tym poprawiona wydajność z CLR assemblies, jak również adaptacyjne złącza w adaptacyjnym przetwarzaniu zapytań
 • Rozszerzenia usług SQL Server Analysis Services (SSAS) o opcje instalacji dla modeli tabelarycznych i Get Data for Power Query
 • SQL Server 2017 Integration Services (SSIS) z optymalizacją skalowania i uproszczonym wykonywaniem na wielu komputerach, a także obsługą wysokiej dostępności dla skalowalnego mastera
 • Wykorzystanie systemu Linux z SQL Server 2017 oraz aplikacji Java poprzez Java Database Connectivity Driver
 • Usługi uczenia maszynowego SQL Server zastępują usługi SQL Server R Services z obsługą Pythona

Używane urządzenia Device CALs dla SQL Server Standard Edition 2017

W porównaniu z nieużywaną licencją, używany Device CAL firmy Wiresoft nie różni się pod względem funkcjonalności, aby móc korzystać ze wszystkich usług SQL Server 2017 Standard Edition. Dzięki temu licencjonowaniu na serwer/CAL, szczególnie małe i średnie firmy mogą zaoszczędzić pieniądze:

Licencjonowanie SQL Server 2017 z licencjami serwerowymi i CAL

Licencjonowanie SQL Server 2017 z licencją na serwer plus uzupełniające Device CALs jest zdefiniowane przez Microsoft w regulaminie licencjonowania jako alternatywna opcja dla wersji Standard Edition: ten model licencjonowania jest zwykle określany jako licencjonowanie Server/CAL. W przeciwieństwie do licencjonowania bazującego na rdzeniu, zarządzanie licencjami Microsoft rozróżnia pomiędzy licencją serwera SQL a dodatkowym licencjonowaniem poszczególnych urządzeń końcowych (lub użytkowników): tak więc przy licencjonowaniu serwer/CAL każdy serwer, na którym ma być uruchomiona instancja serwera SQL, wymaga standardowej licencji serwera SQL 2017 oraz oddzielnej licencji dostępowej (Device CAL) na licencjonowany serwer SQL dla każdego dedykowanego urządzenia końcowego. Mimo, że do licencji serwera dołączone są dwa CALe, mają one tylko uprawnienia administratora!

Tylko zwykły Device CAL upoważnia komputer PC, laptop itp. do korzystania z funkcji SQL Server w wersji 2017. Licencja dostępu klienckiego dla urządzeń końcowych nie zawiera żadnego dodatkowego oprogramowania, które należy jeszcze zainstalować, a jedynie prawa dostępu w środowisku klient/serwer dla SQL Server 2017.

Należy przestrzegać zgodności wersji Device CALs i licencji SQL Server

Dzięki Device CAL for SQL Server 2017, urządzenie końcowe otrzymuje prawa dostępu do SQL Server 2017, a także do starszych wersji SQL Server, np. 2016 (downgrade). Jednak urządzenie końcowe wyposażone w Device CAL dla SQL Server 2017 nie może uzyskać dostępu do wyższej wersji SQL Server, takiej jak 2019 (upgrade). Dlatego przy zakupie Device CALs dla SQL Server 2017 należy zawsze zwracać uwagę na kompatybilność licencji serwerowej i dostępowej. Wiresoft oferuje również używane Device CALs dla poprzednich i następnych wersji SQL Server 2017 tutaj.

Dlaczego dla SQL Server 2017 Standard Edition dostępna jest alternatywna opcja licencjonowania z CAL-ami?

Dla standardowych edycji SQL Server w wersji 2017, oprócz licencjonowania według rdzeni, Microsoft oferuje licencjonowanie urządzeń lub użytkowników w oparciu o CAL. Ta forma licencjonowania dostępu do SQL Servera uwzględnia możliwości sprzętowe małych i średnich przedsiębiorstw, których SQL Server często ma mniejszą wydajność i tylko jeden lub kilka rdzeni, które są wystarczające dla ich potrzeb. W tym przypadku licencjonowanie serwera/CAL z dokupieniem licencji na dostęp do klienta urządzenia jest często tańsze niż licencjonowanie serwera na rdzenie.

Oprócz licencji SQL Server, w modelu licencjonowania Microsoft oferowane są dwa rodzaje CAL-ów na dostęp do SQL Server 2017:

 • SQL Server 2017 Device CAL: daje prawa dostępu do SQL Server na dedykowane urządzenie końcowe z obsługą systemu Windows (komputer, laptop, tablet, telefon)
 • SQL Server 2017 User CAL: nadaje prawa dostępu do SQL Server dedykowanemu, indywidualnemu użytkownikowi

O czym należy pamiętać przy licencjonowaniu SQL Server 2017 z Device CALs?

Device CAL przyznaje prawa dostępu do SQL Server 2017 do pojedynczego urządzenia końcowego (urządzenia). Po zakończeniu rejestracji, praw tych nie można już przenieść na inny komputer. Nie jest również możliwa zmiana typu CAL dla Device CAL - z Device na User CAL. Ograniczenia te zapobiegają niewłaściwemu wykorzystaniu Device CALs, a jednocześnie zapewniają większe bezpieczeństwo, ponieważ uniemożliwiają nieuprawniony dostęp do firmowego serwera SQL Server zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Jakie są zalety Device CALs dla SQL Server 2017?

W zasadzie funkcjonalność Device CAL nie różni się od User CAL dla SQL Server 2017, jednak typowe możliwości w każdym przypadku widać w rodzaju regularnego dostępu do SQL Server: firmy różnią się np. liczbą stacji roboczych, a także przepływem pracy, w którym wykorzystywany jest SQL Server: W MŚP wielu pracowników często korzysta z jednego urządzenia końcowego, aby uzyskać dostęp do serwera SQL, podczas gdy w innych środowiskach pracy jeden użytkownik robi to za pomocą zupełnie innych urządzeń końcowych.

Licencja na urządzenie dla SQL Server 2017, która jest związana z pojedynczym urządzeniem końcowym obsługującym system Windows - a nie z konkretnym użytkownikiem, oferuje zatem różne sposoby dostępu do serwera SQL: Jeśli licencjonowane urządzenie końcowe jest przenośnym laptopem lub tabletem, dany użytkownik może uzyskać dostęp do SQL Server lokalnie również samodzielnie - np. w podróży lub w biurze domowym - a nie tylko w miejscu pracy w firmie. Dzięki temu urządzenie CAL może być używane także w podróży.

Wniosek

To, czy Device CAL dla SQL Server 2017 oferuje lepsze możliwości zastosowania, zależy od typowego przepływu pracy w firmie. Wpływa to na decyzję przy zakupie odpowiedniego licencjonowania dostępu klienckiego dla SQL Server 2017, gdyż jak już wspomniano powyżej, system licencjonowania Microsoft nie pozwala na późniejszą zmianę Device CAL na User CAL lub odwrotnie.

Oprócz głównego sposobu użytkowania licencjonowanych urządzeń końcowych należy również wziąć pod uwagę liczbę pracowników: Ponieważ jeśli tylko różni pracownicy korzystają naprzemiennie z jednego i tego samego komputera, aby uzyskać dostęp do serwera SQL, niezależnie od tego, czy jest on używany wewnętrznie czy mobilnie, licencjonowanie oparte na urządzeniach oferuje więcej korzyści.

Kup dowolną liczbę używanych Device CALs dla Microsoft SQL Server 2017 w sklepie internetowym Wiresoft

Device CALs dla SQL Server 2017 dostępne są w Sklepie Internetowym Wiresoft już od jednej licencji, ponieważ pozostałe regulacje dotyczące licencji wolumenowych nie dotyczą oprogramowania używanego - przy czym określenie "używane" nie pociąga za sobą żadnych niedogodności w korzystaniu z Device CALs.

Czym są Device CALs dla SQL Server 2017 jako licencje używane?

Device CALs (a także inne typy CAL) dla SQL Server 2017, oferowane przez Wiresoft jako licencje używane, są zwykłymi użytkowymi licencjami dostępowymi na jedno urządzenie końcowe każda, tak jak są one również oferowane w programie licencyjnym Microsoft; różnica w stosunku do nich polega na tym, że wcześniej należały do licencji wolumenowej na urządzenie końcowe dla SQL Server 2017, która została zakupiona przez firmę, która odsprzedała niepotrzebne indywidualne licencje dostępowe lub również kompletną licencję wolumenową do Wiresoft. Wiresoft rozbił tę licencję wolumenową i przekonwertował ją na licencje indywidualne, a następnie oznaczył powstałe w ten sposób Device CALs jako używane oprogramowanie. Jak już wspomniano, pomimo takiego oznakowania, używane urządzenie CAL jest tak samo zdatne do użytku jak nowe, ponieważ nie ma zużycia oprogramowania, ale też nie ma innych ograniczeń funkcjonalności czy okresu użytkowania.

Dlaczego używane urządzenia Device CALs dla SQL Server 2017 są bezpieczne?

Używane oprogramowanie, takie jak Device CALs dla SQL Server w firmie Wiresoft, nie tylko jest korzystniejsze cenowo dla naszych klientów, ale jest również tak samo bezpieczne jak nowe - bez ukrytych ograniczeń i ryzyka! Jest on dostępny natychmiast po zakończeniu procesu płatności poprzez natychmiastowe pobranie i natychmiastową aktywację licencji za pomocą dołączonego klucza licencji objętościowej, z zachowaniem zwykłych zabezpieczeń kupującego.

Skąd się biorą Device CALs dla SQL Server 2017?

Licencje Device Client Access dla SQL Server 2017 oferowane przez Wiresoft pochodzą z zapasów licencyjnych firm i organizacji. W tym przypadku zastosowanie ma zatem obowiązująca jurysdykcja, która wyraźnie zezwala na handel używanym oprogramowaniem za pomocą Microsoft CALs, co zostało również wielokrotnie potwierdzone w różnych orzeczeniach sądowych.

Co to oznacza dla Ciebie jako klienta firmy Wiresoft?

Zarówno zakup używanych Device CALs for SQL Server 2017 lub innych licencji dostępu do klienta oferowanych przez Wiresoft, jak i ich użytkowanie zapewniają bezpieczeństwo prawne, ponieważ ani Ty, ani Wiresoft nie naruszacie żadnych przepisów prawa. 

Korzyści przy zakupie używanych CALs dla SQL Server 2017

Device CALs dla SQL Server 2017 jako używane oprogramowanie od Wiresoft z lub innymi licencjami dostępowymi oferują klientom tanią alternatywę dla ofert większości innych dostawców licencji z tych wszystkich powodów, właśnie dlatego, że dla Device CALs nie ma ograniczeń wynikających ze skal licencyjnych. Daje to swobodę wyboru w licencjonowaniu usług SQL Server, aby dopasować je do rzeczywistego wykorzystania w firmie, co również obniża koszty licencjonowania serwera.

W sklepie internetowym Wiresoft znajdziesz nie tylko Device CALs jako licencje dostępowe Used Software, ale także odpowiadające im User CALs dla SQL Server 2017 - w tym licencje dostępowe z innych wersji MS SQL Server wraz z wymaganymi dla nich licencjami serwerowymi. Zmniejsza to również koszty zakupu nowszych urządzeń końcowych lub ryzyko problemów z kompatybilnością ze względu na różne wersje oprogramowania.

Oprócz Device CALs dla SQL Server 2017 w Wiresoft Software Shop znajdziesz również licencje dostępowe dla klientów oraz licencje serwerowe dla innych serwerów Microsoft - również tutaj ze wszystkimi zaletami używanego oprogramowania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Device CALs for SQL Server 2017 lub dowolnego innego produktu Microsoft, prosimy o kontakt poprzez czat, email lub telefonicznie.

Czytaj, pisz oceny i prowadź dyskusje...więcej
Oceny klientów dla "MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 10 PACK DEVICE CAL"
Napisz ocenę
Oceny zostaną aktywowane po ich weryfikacji.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Zwróciłem uwagę na privacy policy".

Ostatnio oglądany