Chat with us, powered by LiveChat
AUTORYZOWANY ORYGINALNY PRODUKT
WYSYŁKA W CIĄGU 24 GODZIN
CZAT, E-MAIL I WSPARCIE TELEFONICZNE
BEZPŁATNA INFOLINIA +48 22 1530637
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK DEVICE CAL

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK DEVICE CAL

2 337,00 zł *

zVAT

Gotowy do natychmiastowej wysyłki, czas dostawy 24h


Jesteś klientem biznesowym lub masz pytania prawne?

Jestem tu dla ciebie.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

 • SW10442
 • 6VC-03222
 • Korzyści

  - Szybka dostawa
  - Autoryzowany produkt oryginalny
  - Wysyłka w ciągu 24 godzin
  - Czat, e-mail i wsparcie telefoniczne
10 Pack - Device CALs for Remote Desktop Services for Windows Server 2016 kup używane Aby móc...więcej
Informacje o produkcie "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK DEVICE CAL"

10 Pack - Device CALs for Remote Desktop Services for Windows Server 2016 kup używane

Aby móc korzystać z usług pulpitu zdalnego (RDS) systemu Windows Server 2016, dla każdego użytkownika wymagana jest odpowiednia licencja RDS Client Access Licence (RDS CAL), która umożliwia lokalny i niezależny dostęp do programów Windows itp. w sieci firmowej. Konwencjonalny certyfikat CAL dla Windows Server nie obejmuje tych uprawnień. Jedną z możliwości są Device CALs dla Remote Desktop Services, które regulują dostęp dla konkretnego zarejestrowanego urządzenia końcowego (urządzenia) dla sesji zdalnego pulpitu. RDS Device 2016 CALs jako używane oprogramowanie od Wiresoft mają zaletę niższej ceny w porównaniu do RDS CALs od konwencjonalnych dostawców licencji, oferują te same funkcjonalności, co licencje dostępu klienta do Remote Desktop Services zdefiniowane w oficjalnym programie licencjonowania wolumenu Microsoft dla Windows Server.

Jakie są korzyści z RDS CALs dla Windows Server 2016?

Remote Desktop Services - w poprzednich wersjach określane jako Terminal Services - to dedykowana rola serwera dla użytkowników, którzy korzystają z usług itp. z Windows Server 2016 lub innych wersji serwera bez konieczności instalacji odpowiednich programów Windows na lokalnej maszynie. CALs dla RDS 2016 regulują ten dostęp, są one udostępniane licencjonowanemu urządzeniu końcowemu poprzez odpowiedni Windows Server jako host w kontekście sesji zdalnego pulpitu. Każdy użytkownik korzystający z komputera PC, laptopa itp. posiadający odpowiednią licencję dostępu klienta - tj. RDS Device CAL - może korzystać z niego lokalnie niezależnie (zdalnie), ale również w miejscu sieci firmowej poprzez połączenie internetowe.

Zalety usług Remote Desktop Service Device CALs dla Windows Server 2016 dla użytkowników

Każdy użytkownik, który korzysta z zarejestrowanego urządzenia końcowego z RDS Device CAL dla Windows Server 2016, może uzyskać dostęp do ujednoliconego środowiska pracy Windows dla każdej sesji. Podczas sesji zdalnego pulpitu programy Windows są wykonywane przez hosta na odpowiednim serwerze; odbywa się to oddzielnie od innych połączeń klienckich, tak że użytkownik widzi tylko swoją własną sesję.

Dzięki RDS Device CAL 2016 użytkownicy mogą również korzystać ze starszych urządzeń końcowych, których sprzęt lub wydajność są słabsze, ponieważ korzystają one z wydajności serwera Windows za pośrednictwem Usług pulpitu zdalnego; dzięki RDS Device CALs 2016 dla urządzeń końcowych nie ma potrzeby dostarczania sprzętu o większej mocy.

Korzyści dla administratorów wynikające z zastosowania RDS CALs w Windows Server 2016

Poza korzyściami, jakie dają RDS Device (i User) CALs 2016 dla użytkowników, oferują one również wiele praktycznych funkcji dla administratorów, gdyż znacznie usprawniają administrowanie wszystkimi użytkownikami: Oprogramowanie Windows może być w ten sposób centralnie dostarczane i zarządzane w sieci korporacyjnej, zamiast instalowania go na każdym urządzeniu końcowym. Odbywa się to wyłącznie za pośrednictwem serwera Windows, na którym jest udostępniany i w razie potrzeby aktualizowany.

RDS Device CALs definiują również odpowiednie prawa dla licencjonowanego urządzenia końcowego, dzięki czemu autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do serwera tylko za pomocą odpowiednich opcji dostępu. Dzięki RDS Device CALs dla Windows Server 2016 nakłady na utrzymanie i udostępnianie stacji roboczych są znacznie zredukowane.

Informacje techniczne dotyczące usług Remote Desktop Service Device CALs dla Windows Server 2016

Wdrożenie lub wykorzystanie RDS Device CALs do zdalnych połączeń z serwerem Windows obejmuje różne funkcje; ponadto należy zwrócić uwagę na kompatybilność CAL i serwera.

Role serwera w usługach pulpitu zdalnego

Device (jak również User) CALs dla RDS systemu Windows Server 2016 zawierają kilka ról, które łącznie pozwalają na korzystanie z programów Windows itp. dla licencjonowanego urządzenia końcowego lub użytkownika:

 • Za pomocą Remote Desktop Licensing Manager reguluje się lub udostępnia korzystanie z RDS dla urządzenia końcowego z Device CAL dla serwera.
 • Dla każdej sesji, Remote Desktop Session Host zarządza pulpitami lub programami udostępnionymi punktowi końcowemu (lub użytkownikowi).
 • Remote Desktop Connection Broker zapewnia połączenie RDS dla sesji, a w przypadku przerwania sesji, również wznawia połączenie.
 • Remote Desktop Gateway służy do kontroli dostępu za pomocą terminala do pulpitu Windows w sieci publicznej.
 • FunkcjaWeb Access for Remote Desktop Services zapewnia dostęp dla określonych użytkowników lub grup za pośrednictwem RDS CAL poprzez portal internetowy.

Zgodność wersji CAL-ów Device CALs usługi pulpitu zdalnego dla Windows Server 2016

Każdy RDS CAL - czy to dlaurządzenia końcowego, czy dla użytkownika - musi być kompatybilny z wersją Windows Server, do której jest podłączony. Dla RDS-CAL dla Windows Server 2016, oznacza to, że mogą być używane do dostępu do Windows Server 2016 LUB starszej wersji Windows Server (downgrade). Jednakże, RDS-CAL 2016 nie może być używany do dostępu do wyższej wersji Windows Server. Wymaga to odpowiedniej wersji CAL usługi Remote Desktop Services.

Porównanie numerów CAL urządzenia (Device CALs) i CAL użytkownika (User CALs) dla usług pulpitu zdalnego w systemie Windows Server 2016

Zasadniczo, jak już wspomniano, obowiązuje następująca zasada: Wdrożenie określonego oprogramowania Microsoft Server, np. wersji 2016, jest oddzielone od jego rzeczywistego użytkowania - w tym celu zawsze wymagana jest jedna z dwóch odpowiednich licencji dostępu klienta. Prawa dostępu do korzystania z Windows Server są regulowane przez firmę Microsoft we własnym systemie licencjonowania, który opiera się na licencjach dostępu klienta (Client Access Licences lub CALs).

Oprócz konwencjonalnych licencji dostępowych dla serwera Windows wymagane są również licencje Device lub User CALs dla Remote Desktop Services, aby uzyskać niezależny od lokalizacji - zdalny - dostęp do serwera Windows przez sieć. System RDS CAL nie tylko oferuje administratorom serwerów zróżnicowane zarządzanie prawami dostępu, ale również oznacza dodatkowe bezpieczeństwo, ponieważ obcy użytkownicy lub niezarejestrowane urządzenia końcowe bez tej licencji dostępu (RDS Device CAL) nie mają dostępu do dostępnych usług i danych serwera.

Microsoft oferuje dwa różne typy CAL-ów dla Usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server 2016:

 • Device CAL dla RDS: daje prawa dostępu do określonego urządzenia końcowego (PC, laptop, tablet, telefon komórkowy)
 • Użytkownik CAL dla RDS: zapewnia konkretnemu użytkownikowi prawa dostępu

Typowe cechy Device CAL dla Usług pulpitu zdalnego 2016

RDS Device CAL jest ważny tylko dla jednego, dedykowanego urządzenia końcowego, które jest dla niego zarejestrowane. Device CAL for Remote Desktop Services służy do kontroli praw dostępu do serwera Windows lub hosta dla każdej sesji Remote Desktop. Każdy pracownik, który korzysta z komputera, laptopa itp. wyposażonego w RDS Device CAL może korzystać z Usług pulpitu zdalnego dla Windows Server 2016. Dla laptopów, tabletów lub innych urządzeń mobilnych, które mogą być używane niezależnie od lokalizacji, RDS Device CAL oferuje tę zaletę, że dany użytkownik ma możliwość korzystania z RDS w siedzibie firmy, w drodze lub w biurze domowym.

Przy pierwszym nawiązaniu połączenia między komputerem klienckim a urządzeniem końcowym, dla każdego urządzenia w trybie licencjonowania wydawana jest tymczasowa licencja dostępu. Kiedy sesja pulpitu zdalnego łączy się z serwerem jako host po raz drugi, dla urządzenia wydawany jest stały Device RDS CAL - pod warunkiem, że jest on dostępny w Remote Desktop Licensing Manager.

Wszystkie funkcje RDS Device CALs dla Windows Server 2016 w skrócie

 • Device CAL jest zawsze fizycznie przypisany do konkretnego urządzenia końcowego - a nie do konkretnego użytkownika
 • Każdy RDS Device CAL jest śledzony przez odpowiedni serwer licencyjny,
 • niezależnie od rejestracji w Active Directory
 • Tymczasowe RDS CALs dla urządzeń końcowych są ważne od 52 do 89 dni
 • Liczba Device CALs określona w każdym przypadku nie może być nadmiernie wykorzystana

Wniosek

Z powyższego wynika, że odpowiedź na pytanie, który typ usługi Remote Desktops Service CAL oferuje więcej korzyści w firmie, zależy od indywidualnego przypadku. Decyzja o formie licencjonowania dostępu klienta RDS musi być podjęta przed zakupem, ponieważ nie ma możliwości późniejszej zmiany Device CAL na User CAL lub odwrotnie. Przy zakupie RDS Device CAL, liczba pracowników i stacji roboczych odgrywa rolę: Jeśli kilku pracowników korzysta z jednego urządzenia końcowego lub pracuje głównie stacjonarnie, wtedy Device CAL dla RDS oferuje większą korzyść.

Kup Microsoft Device CALs for Remote Desktop Services 2016 w niskiej cenie jako pojedynczą licencję od Wiresoft w naszym sklepie internetowym

RDS Device CALs dla Windows Server 2016 są już dostępne jako pojedyncza licencja w sklepie internetowym Wiresoft - jako używane oprogramowanie mają również szczególnie korzystną cenę bez żadnych wad w zakresie użyteczności.

Jakie są używane RDS Device CALs dla Windows Server 2016?

Device CALs dla Usług Pulpitu Zdalnego Windows Server 2016 oferowane w Sklepie Internetowym Wiresoft są typowymi licencjami dostępowymi, pochodzą z odpowiadającej im licencji wolumenowej na urządzenia końcowe, którą firma wcześniej zakupiła. Wszystkie licencje dostępowe dla urządzeń końcowych, które nie były wymagane lub nawet cała licencja wolumenowa została wykupiona przez Wiresoft, przy czym licencja wolumenowa została podzielona i jest oferowana w sklepie jako RDS Client Access Individual Licences for Devices.

Poprzez podział i odsprzedaż tych CALs, są one następnie oznaczane jako używane oprogramowanie. Nie oznacza to ogólnego zużycia funkcji Urządzenia RDS CAL, ani ograniczenia ich użyteczności pod względem funkcji lub czasu trwania.

Jakie zabezpieczenia oferują Remote Desktop Services Device CALs dla Windows Server 2016 jako używane oprogramowanie?

W firmie Wiresoft zakup używanych RDS CALs jest nie tylko tańszy dla klientów, ale również bezpieczny! A Single User CAL for Remote Desktop Services of Microsoft Windows Server 2016 jest nie tylko dostępny w niższej cenie w porównaniu z porównywalnymi nowymi towarami, ale także oferuje bezpieczeństwo kupującego dzięki natychmiastowemu pobraniu wraz z aktywacją licencji poprzez dołączony ważny klucz licencji woluminu.

RDS Device CALs for Windows Server 2016 oferowane przez Wiresoft pochodzą wyłącznie z zapasów licencyjnych firm lub organizacji mających siedzibę w UE, co oznacza, że do tych transakcji zastosowanie ma prawo UE. Oznacza to, że zarówno zakup CALs dla RDS lub innych licencji klienckich Microsoft jako używanego oprogramowania, jak i ich wykorzystanie przez naszych klientów, jest prawnie chronione i nie oznacza naruszenia przepisów prawnych, ponieważ sprzedaż lub zakup, jak również wykorzystanie RDS CALs jest prawnie dozwolone, co zostało również wyraźnie potwierdzone przez różne orzeczenia sądowe.

Twoje korzyści z Device CALs dla Remote Desktop Services 2016 jako używanego oprogramowania

Oferowanie przez Wiresoft licencji RDS Device CALs dla Windows Server 2016 - lub innych licencji na dostęp do klienta - jako oprogramowania używanego, stanowi dla naszych klientów nie tylko tańszą alternatywę dla porównywalnych, dostępnych na rynku ofert licencjonowania zdalnego dostępu do usług Windows Server, ale również swobodny wybór liczby wymaganych CALs.

Dodatkowo firma Wiresoft oferuje możliwość zakupu w sklepie internetowym RDS CALs dla Windows Server 2016, a także wcześniejszych lub nowszych wersji odpowiadających im licencji dla Windows Server. Oznacza to, że można również zakupić licencje dostępu do klienta RDS dla starszych wersji Windows Server i w ten sposób uniknąć problemów z kompatybilnością lub konieczności zakupu nowego sprzętu. Skorzystaj z szerokiej oferty oprogramowania używanego przez firmę Wiresoft, obejmującej różne wersje RDS CALs dla Windows Server!

W Wiresoft Software Shop znajdziesz Device i User CALs dla Windows Server, jak również inne programy Microsoft Server oraz licencje dostępowe dla klientów - zawsze w niskich cenach jako oprogramowanie używane i z możliwością natychmiastowego pobrania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące RDS Device CALs for Windows Server 2016 lub dowolnego innego produktu Microsoft, skontaktuj się z nami poprzez czat, email lub telefonicznie.

Czytaj, pisz oceny i prowadź dyskusje...więcej
Oceny klientów dla "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK DEVICE CAL"
Napisz ocenę
Oceny zostaną aktywowane po ich weryfikacji.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Zwróciłem uwagę na privacy policy".

Ostatnio oglądany