Chat with us, powered by LiveChat
AUTORYZOWANY ORYGINALNY PRODUKT
WYSYŁKA W CIĄGU 24 GODZIN
CZAT, E-MAIL I WSPARCIE TELEFONICZNE
BEZPŁATNA INFOLINIA +48 22 1530637
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 USER CAL

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 USER CAL

68,00 zł *

zVAT

Gotowy do natychmiastowej wysyłki, czas dostawy 24h


Jesteś klientem biznesowym lub masz pytania prawne?

Jestem tu dla ciebie.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

 • SW10071
 • R18-04281
 • Korzyści

  - Szybka dostawa
  - Autoryzowany produkt oryginalny
  - Wysyłka w ciągu 24 godzin
  - Czat, e-mail i wsparcie telefoniczne
Kup używane konta User CAL dla Microsoft Windows Server 2012 R2 Aby móc korzystać z funkcji...więcej
Informacje o produkcie "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 USER CAL"

Kup używane konta User CAL dla Microsoft Windows Server 2012 R2

Aby móc korzystać z funkcji dostępnych w systemie Microsoft Windows Server 2012 R2 - który jest dostępny w ofercie Wiresoft w wersji Standard i Datacenter - oprócz licencji serwerowej wymagana jest również licencja na dostęp klienta na użytkownika: Windows Server 2012 R2 User CAL. Przyznaje on zarejestrowanemu użytkownikowi odpowiednie prawa dostępu, które może on następnie wykorzystać na dowolnym urządzeniu końcowym obsługującym system Windows.

Zgodnie z postanowieniami zarządzania licencjami Microsoft, licencja serwerowa dla Windows Server 2012 R2 nie zawiera żadnych dodatkowych praw użytkownika, dlatego należy je nabyć dodatkowo w postaci User CAL. Tylko użytkownik zarejestrowany w tym miejscu jest uprawniony do dostępu do funkcji serwera Windows.

Licencje User CALs dla Windows Server 2012 R2 są dostępne w firmie Wiresoft nie tylko w wyjątkowo niskich cenach jako używane oprogramowanie - można je również nabyć już za jedną licencję dostępu klienta, co umożliwia elastyczne licencjonowanie pracowników w zależności od potrzeb. Używane licencje dostępu do oprogramowania dla Windows Server 2012 R2 oferują te same funkcjonalności, co odpowiadające im licencje User CALs oferowane w programie licencji wolumenowych Microsoft jako nowe towary - o ile w ogóle są tam dostępne.

Wykorzystaj w pełni możliwości systemu Windows Server 2012 R2 dzięki używanej usłudze User CAL

Używane już User CALs oferują również wszystkie możliwości wykorzystania wersji serwerowej 2012 R2, następcy Windows Server 2012: Dzięki obsłudze Windows 8 jest on również gotowy do pracy w chmurze, dzięki czemu można utworzyć serwer w chmurze, aby korzystać z danych za pośrednictwem urządzenia końcowego w chmurze.

Jakie funkcje i korzyści są dostępne w edycjach Datacenter i Standard systemu Windows Server 2012 R2 z usługą User CAL?

Wersja Windows Server 2012 R2 jest dostępna w ofercie firmy Wiresoft w wersji Standard i Datacenter Edition. Zakres funkcji jest taki sam, ale różnią się one różnym stopniem wirtualizacji funkcji:

Windows Server 2012 R2 Standard Edition jest przeznaczony dla firm, które albo w ogóle nie korzystają z wirtualizacji, albo obsługują tylko kilka maszyn wirtualnych, natomiast Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition zawiera wszystkie funkcje do obsługi zwirtualizowanego środowiska chmury, a także dowolnej liczby maszyn wirtualnych w roli Hyper-V na zastosowanym serwerze Windows.

Oprócz licznych optymalizacji funkcji w zakresie sieci, pamięci masowej i administracji - np. z ulepszonym dostępem i ochroną informacji oraz infrastrukturą pulpitu wirtualnego z interfejsem użytkownika zoptymalizowanym pod kątem ekranów dotykowych - Microsoft Windows Server 2012 R2 zawiera również funkcję serwera IP Address Management (IPAM) oraz następujące nowe funkcje, które są dostępne również z używaną usługą User CAL:

 • Nowy, bardziej rozbudowany Menedżer zadań
 • Internet Information Service 8.0 z zarządzaniem certyfikatami Extended Validation
 • SMB 3.0 dla szybszego i łatwiejszego dostępu przy udostępnianiu plików
 • Hyper-V oferuje wyższy stopień wirtualizacji z dostępem do wirtualnych serwerów w oparciu o RDP
 • PowerShell 3.0 do efektywnego zarządzania ustawieniami systemu
 • Sesje Remote Desktop Protocol (RDP) odbywają się za pośrednictwem hosta, eliminując potrzebę bezpośredniego połączenia RDP z serwerem wirtualnym
 • System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 obsługuje Windows Server 2012 R2 i Hyper-V Server 2012 R2 dla pracy równoległej
 • Maszyny wirtualne generacji 2 obsługują Secure Boot i standard BIOS-u UEFI
 • Ulepszona obsługa systemu Linux z pamięcią dynamiczną dla klientów systemu Linux
 • Deduplikacja danych na wirtualnych dyskach twardych
 • Przestrzenie magazynowe łączą dyski SSD i SATA
 • NTFS został uzupełniony o system plików Resilient File System

Użytkownik CAL w systemie licencjonowania Microsoft

Wraz z premierą Windows Server 2012 R2, Microsoft zaktualizował model licencjonowania. W zależności od edycji możliwe jest albo licencjonowanie według rdzeni serwera, dzięki czemu nie są wymagane dodatkowe licencje User CALs, albo licencjonowanie serwera wraz z wymaganą liczbą licencji Client Access Licences (CALs). Ten drugi wariant licencjonowania dostępu za pomocą User CALs jest więc często korzystniejszym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W takim przypadku do każdej licencji serwerowej dołączane są np. licencje User CALs, które nadają użytkownikowi odpowiednie uprawnienia do korzystania z typowych funkcji serwera Windows. Poza tymi prawami dostępu dla środowiska klient/serwer systemu Windows Server 2012 R2, User CAL nie zawiera żadnego innego oprogramowania.

Używanie User CAL jako używanego oprogramowania w edycjach Windows Server 2012 R2 Standard i Datacenter

User CALs oferowane jako używane oprogramowanie w Wiresoft Shop nie różnią się zatem od nowych User CALs: oferują takie same możliwości korzystania z usług dostępnych w Windows Server 2012 R2 per Standard lub Datacenter Edition. Dla wielu firm i organizacji używane User CALs są bardziej ekonomiczną opcją wyposażenia pracowników w licencję dostępu do serwera, a ponadto takie starsze wersje CAL zwykle nie są już oferowane jako nowe. Poniższy przegląd podsumowuje wszystkie zalety i cechy szczególne stosowanego oprogramowania CAL.

Które typy CAL są dostępne w edycjach Windows Server 2012 R2 Standard i Datacenter?

Licencjonowanie dostępu klienta dla Windows Server 2012 R2 jest dostępne w postaci dwóch typów CAL:

 • User CAL dla Windows Server 2012 R2 - dla jednego użytkownika
 • Device CAL dla Windows Server 2012 R2 - dla jednego urządzenia końcowego (np. komputer PC, laptop, tablet, telefon)

Jakie są różnice pomiędzy User CAL a Device CAL w systemie Windows Server 2012 R2?

User CAL i Device CALs dla Windows Server 2012 R2 nie różnią się pod względem dostępnych funkcji i usług. Zasadnicza różnica polega na sposobie przyznawania autoryzacji dostępu dla Windows Server: Za pomocą konta CAL użytkownika osoba fizyczna jest uprawniona do dostępu do usług serwera Windows; za pomocą tego osobistego konta może ona używać w tym celu na przemian i niezależnie od lokalizacji zupełnie innych urządzeń końcowych, pod warunkiem, że są one przystosowane do obsługi systemu Windows i mają zgodną wersję systemu operacyjnego. Oznacza to, że użytkownik może, na przykład, korzystać z laptopa lub tabletu w podróży, z komputera stacjonarnego w miejscu pracy, z osobistego komputera PC lub laptopa w biurze domowym itd. Licencjonowanie za pomocą User CALs może być zatem bardziej korzystne niż licencjonowanie za pomocą urządzeń końcowych, jeśli pracownicy w firmie często pracują w ruchu i często sprawdzają pocztę elektroniczną lub mają dostęp do danych serwera itp. w przeciwieństwie do sytuacji, w której kilku użytkowników korzysta z jednego i tego samego zarejestrowanego urządzenia końcowego.

Jaki zakres zastosowań oferuje used User CAL for Windows Server 2012 R2 w każdej z edycji Standard i Datacenter?

W zależności od tego, czy w firmie zainstalowana jest wersja Standard czy Datacenter Edition systemu Windows Server 2012 R2, za pośrednictwem User CAL dostępne są różne funkcje: Możliwe jest korzystanie z wersji Datacenter Edition systemu Windows Server 2012 R2 przy użyciu User CAL dla wersji Standard Edition - dostępna jest jednak tylko ograniczona funkcjonalność wersji Standard Edition. Usługa User CAL for the Datacenter Edition oferuje rozszerzony zakres cech i funkcji systemu Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Jeśli za pomocą tego User CAL uzyskuje się dostęp do systemu Windows Server 2012 R2 Standard Edition, dostępna jest tylko funkcjonalność wersji Standard Edition.

Uwaga zgodność wersji User CALs dla Windows Server 2012 R2

User CAL dla Windows Server 2012 R2 daje zarejestrowanemu użytkownikowi, oprócz praw do korzystania z funkcjonalności dostępnych w zależności od edycji, prawa do korzystania ze starszych wersji Windows Server (downgrade). Z kolei User CAL dla Windows Server w wersji 2012 R2 nie zawiera uprawnień dla wyższych wersji serwera, takich jak 2016 (upgrade). Przed zakupem licencji User CALs dla Windows Server 2012 R2 należy więc wziąć pod uwagę nie tylko funkcje dostępne w danej edycji, ale także zwrócić uwagę na kompatybilność pomiędzy istniejącą licencją Windows Server a licencją na dostęp kliencki.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przy zakupie używanych dysków User CAL dla systemu Windows Server 2012 R2?

Jak już wspomniano, User CAL dla Windows Server 2012 R2 licencjonuje tylko jednego użytkownika i wyposaża go w prawa dostępu zdefiniowane dla danej edycji. Od momentu zakończenia rejestracji użytkownika, CAL użytkownika nie może być przekazywane innemu użytkownikowi. W zasadzie niemożliwa jest również zmiana typu CAL i użycie User CAL jako Device CAL.

Przepisy dotyczące User CALs określone w Microsoft Licence Management mają na celu uniemożliwienie nieuprawnionego dostępu do systemu Windows Server 2012 R2, co zapewnia firmom większą ochronę danych i bezpieczeństwo komunikacji, ponieważ bez User CAL nie można uzyskać dostępu do usług i danych serwera.

Wnioski dotyczące używanych usług User CAL dla systemu Microsoft Windows Server 2012 R2

To, który typ licencji dostępu do klienta oferuje większą elastyczność, jak również bardziej opłacalne licencjonowanie w firmie, jest określane indywidualnie dla każdego przypadku. Oprócz liczby licencjonowanych pracowników uzyskujących dostęp do serwera Windows ważna jest również liczba używanych urządzeń końcowych: gdy większość użytkowników uzyskuje dostęp do serwera Windows Server 2012 R2 za pośrednictwem różnych urządzeń końcowych i lokalnie niezależnie, licencjonowanie za pomocą User CALs oferuje więcej korzyści.

Najlepszym punktem wyjścia do wyboru typu CAL jest zatem dokładna znajomość typowych procesów zachodzących w firmie podczas korzystania z systemu Windows Server 2012 R2. W opisanej powyżej przykładowej sytuacji licencjonowanie za pomocą User CAL s jest korzystniejsze dla firmy niż licencjonowanie za pomocą Device CALs, ponieważ należy zakupić mniejszą liczbę licencji dostępowych dla klientów.

Program User CALs dla Microsoft Windows Server 2012 R2 jako oprogramowanie używane w Sklepie Internetowym Wiresoft

User CALs jako używane oprogramowanie dla Windows Server 2012 R2 są dostępne w sklepie internetowym Wiresoft już za jedną licencję - nie obowiązują tu żadne obowiązujące w innych przypadkach przepisy Microsoftu dotyczące skalowania licencji, używane oprogramowanie nie oferuje żadnych różnic w postaci wad lub ograniczeń w porównaniu z nowymi licencjami - również dlatego, że oprogramowanie zasadniczo nie może się zużywać.

Skąd pochodzi używane przez firmę Wiresoft oprogramowanie User CALs dla Windows Server 2012 R2?

Używane licencje User CALs dla Windows Server 2012 R2 oferowane przez Wiresoft są oryginalnymi licencjami z programu licencyjnego Microsoft; jako takie stanowiły część licencji User Volume Licence dla Windows Server 2012 R2, która została zakupiona przez firmę, a następnie sprzedana Wiresoft. W ten sposób całe licencje wolumenowe zostały podzielone na licencje indywidualne, a powstałe w ten sposób indywidualne licencje User CALs są określane jako oprogramowanie używane, ale mogą być używane jak nowa licencja na dostęp do systemu Windows Server 2012 R2, ponieważ mogą być ponownie wykorzystane do rejestracji, gdyż nie różnią się od nowych licencji ani ograniczeniami funkcjonalności, ani okresem użytkowania.

Bezpieczeństwo nabywcy z używanymi kontami User CAL dla Windows Server 2012 R2

Oferta używanego oprogramowania User CALs dla Windows Server 2012 R2 firmy Wiresoft zapewnia klientom bezpieczeństwo przy licencjonowaniu Windows Server 2012 R2! Używane wersje CAL zawierają zatem typowe dla kupującego zabezpieczenie w postaci natychmiastowego pobrania po zakupie, w tym natychmiastową aktywację licencji za pomocą ważnego klucza licencji woluminu.

Czy zakup i wykorzystanie używanych kart User CAL dla Windows Server 2012 R2 jest legalne?

Kupując używane User CALs dla Windows Server 2012 R2, jak również korzystając z nich, klienci firmy Wiresoft mogą być pewni, że nie naruszają żadnych przepisów prawa. Używane licencje User CALs dla Windows Server 2012 R2 - podobnie jak inne licencje dostępowe dla klientów dostępne w sklepie internetowym Wiresoft Shop - pochodzą z zapasów licencyjnych firm. Dlatego też w przypadku handlu używanymi User CALs zastosowanie ma obowiązujące orzecznictwo, które wyraźnie zezwala na sprzedaż, jak również zakup i wykorzystanie używanych Microsoft User CALs; zostało to wielokrotnie wyraźnie potwierdzone w różnych orzeczeniach sądowych. Używane oprogramowanie firmy Wiresoft oferuje tutaj również bezpieczeństwo audytu dzięki kompletnym dowodom wszystkich poprzednich nabywców!

Zalety używanych usług User CALs dla Windows Server 2012 R2 w skrócie

Używane oprogramowanie firmy Wiresoft dla User CALs dla Windows Server 2012 R2 jest nie tylko korzystne cenowo, ale w porównaniu z ofertą CAL większości dostawców oprogramowania jest nadal dostępne tutaj w sklepie, nawet jeśli nie jest to aktualna wersja - te zalety dotyczą również innych licencji klienckich Microsoft i licencji serwerowych jako używanego oprogramowania.

Ponadto licencjonowanie z wykorzystaniem CAL-ów User CALs eliminuje często spotykany podział na poziomy, dzięki czemu można licencjonować dokładną liczbę urządzeń końcowych w firmie - zgodnie z rzeczywistym wykorzystaniem usług Windows Server.

Używane CALs firmy Wiresoft oferują praktyczną możliwość uzupełnienia również starszych zapasów oprogramowania, ponieważ oferta jest dostępna zarówno dla aktualnych, jak i starszych wersji oprogramowania; oznacza to, że można uniknąć problemów z kompatybilnością, które mogłyby być spowodowane równoległym używaniem różnych wersji oprogramowania, co również obniża koszty zakupu nowego sprzętu.

Oprócz User CALs dla edycji Windows Server 2012 R2, w sklepie Wiresoft Software Shop można znaleźć również odpowiadające im Device CALs jako używane oprogramowanie. Ponadto w ofercie oprogramowania używanego Wiresoft dla oprogramowania Microsoft znajdują się również inne programy - ze wszystkimi wyżej wymienionymi zaletami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące usługi User CALs for MS Windows Server 2012 R2 lub dowolnego innego produktu Microsoft, prosimy o kontakt poprzez czat, email lub telefonicznie.

Czytaj, pisz oceny i prowadź dyskusje...więcej
Oceny klientów dla "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 USER CAL"
Napisz ocenę
Oceny zostaną aktywowane po ich weryfikacji.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Zwróciłem uwagę na privacy policy".

Ostatnio oglądany