Chat with us, powered by LiveChat
AUTORYZOWANY ORYGINALNY PRODUKT
WYSYŁKA W CIĄGU 24 GODZIN
CZAT, E-MAIL I WSPARCIE TELEFONICZNE
BEZPŁATNA INFOLINIA +48 22 1530637
 
MICROSOFT EXCEL 2021

MICROSOFT EXCEL 2021

740,00 zł *

zVAT

Plik dostępny do natychmiastowego pobrania


Jesteś klientem biznesowym lub masz pytania prawne?

Jestem tu dla ciebie.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

Microsoft Excel 2021 jako pojedyncza licencja Microsoft Excel  to również w obecnej...więcej
Informacje o produkcie "MICROSOFT EXCEL 2021"

Microsoft Excel 2021 jako pojedyncza licencja

Microsoft Excel to również w obecnej wersji 2021 dotychczas niedoścignione oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego do tworzenia skomplikowanych obliczeń handlowych i statystycznych, uzupełnione o wiele funkcji umożliwiających również logiczne i biznesowe obliczenia matematyczne oraz korzystanie z tabel przestawnych. Wyniki analizy mogą być prezentowane w sposób przejrzysty i informacyjny przy użyciu szerokiego wyboru typów wykresów. Excel 2021 współpracuje z PowerBI, potężną usługą analizy biznesowej firmy Microsoft, która umożliwia również eksport danych bezpośrednio do innych środowisk.

Dzięki Microsoft Excel 2021 możliwe są jeszcze bardziej obszerne lub złożone obliczenia dzięki rozszerzonym formułom i nowym funkcjom łączenia i wybierania danych. Ważne dane można zaznaczyć kolorem, aby je wyróżnić. Nowe diagramy oferują więcej opcji reprezentacji graficznej.

Dostępny w tym celu program Microsoft Excel Online może być używany we wszystkich popularnych przeglądarkach, umożliwiając tworzenie tabel i edycję danych w czasie rzeczywistym oraz udostępnianie ich innym użytkownikom. Ulepszona obsługa dotykowa ułatwia korzystanie z programu Excel na tabletach i smartfonach.

Ponadto pojawiły się nowe narzędzia, takie jak rysowanie z wolnej ręki, oraz ulepszone możliwości łatwego tworzenia dostępnych tabel i skoroszytów.

Korzystanie z usług w chmurze ułatwia dzielenie się dokumentami z innymi użytkownikami w celu współpracy.

Przy okazji: Aby móc korzystać z programu Excel 2021 na komputerze lub innym urządzeniu końcowym, musi być zainstalowany system Windows 10. W sklepie internetowym firmy Wiresoft można nabyć nie tylko aktualny program Word Excel w wersji 2021, ale również jego poprzednika i inne programy Office w szczególnie niskich cenach w wersji dla jednego użytkownika, bez subskrypcji oprogramowania. Wszystkie ważne nowe funkcje w programie Word 2021 można znaleźć w poniższym przeglądzie.

Przegląd nowych funkcji programu Excel w wersji 2021

Excel 2021 zawiera nie tylko ulepszenia w stosunku do poprzedniej wersji, ale również wiele nowych funkcji, z których część była wcześniej dostępna tylko w modelu subskrypcji Office 365 - teraz są one dostępne również w wersji zakupowej.

Specyficzne funkcje tabel programu Excel

Do łączenia tabel z rozszerzonymi zapytaniami Excel 2021 został uzupełniony o kilka nowych praktycznych funkcji:

 • TEXT CHAIN: Na pierwszy rzut oka funkcja ta nie zawiera nic znacząco nowego w porównaniu do poprzedniej funkcji CHAIN, ale w przeciwieństwie do niej jest krótsza i można ją łatwiej wprowadzić. Ponadto funkcja TEXT CHAIN obsługuje również odwołania do zakresów, podczas gdy wcześniej możliwe były tylko odwołania do pojedynczych komórek. Oznacza to, że TEXT CHAIN może brać pod uwagę również zakres komórek lub całe kolumny.
 • Za pomocą funkcji ŁĄCZENIE TEKSTÓW można łączyć teksty z kilku zakresów, przy czym każdy element oddzielony jest określonym przez użytkownika separatorem. Dzięki temu można np. połączyć w zdanie słowa podzielone na komórki.
 • IF: Funkcja ta upraszcza wprowadzanie skomplikowanych funkcji IF, ponieważ odpowiednie warunki są testowane w uprzednio zdefiniowanej kolejności. W tym celu funkcja MAXWENNS określa największą liczbę w zdefiniowanym zakresie, która spełnia przynajmniej jedno z kryteriów; to samo dotyczy funkcji MINWENNS dla najmniejszej liczby.
 • Odznacz: W poprzednich wersjach programu Excel nie było możliwości ponownego wykluczenia pojedynczych komórek, wierszy lub kolumn w uprzednio wybranym zakresie. W programie Excel 2021 użytkownicy mogą teraz dezaktywować zbędne wiersze, które zostały na przykład wybrane zbyt często lub nieprawidłowo.

Optymalizacja dla tabeli przestawnej

PivotTable, potężne narzędzie Excela do analizy i oceny dużych ilości danych, w tym przejrzystej prezentacji wyników w dokumentach, zostało uzupełnione w wersji 2021 o kilka praktycznych funkcji:

 • Spersonalizowane układy standardowe tabeli przestawnej: funkcja ta umożliwia teraz indywidualne ustawienie tabeli przestawnej według własnych pomysłów, w tym wyświetlanie wyników częściowych, jak również wyników ogólnych oraz pożądanej formy układu raportu, a następnie zapisanie tych ustawień domyślnych jako układu standardowego, tak aby był on natychmiast dostępny następnym razem.
 • Automatyczne rozpoznawanie związków: Funkcja ta opiera się na często wykorzystywanych w analizach krokach, tworząc automatycznie relacje między tabelami, które zostały już użyte w modelu danych skoroszytu. Na przykład program Excel rozpoznaje, kiedy do analizy należy połączyć co najmniej dwie tabele i powiadamia o tym użytkownika. Wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać dostęp do odpowiednich relacji.
 • Miary zdefiniowane przez użytkownika można tworzyć i edytować w programie Excel 2021 bezpośrednio na liście pól tabeli przestawnej, a także można je usuwać.
 • Tabele przestawne OLAP mogą być tworzone jeszcze szybciej: W przypadku korzystania z serwerów OLAP (Online Analytical Processing) dla tabel przestawnych, zapytanie jest teraz jeszcze szybsze. Dotyczy to nie tylko tabel przestawnych podłączonych do Microsoft SQL Server Analysis Services, ale również do innych serwerów OLAP firm trzecich.
 • Inteligentna zmiana nazwy: W programie Excel 2021, jeśli w skoroszycie zmieniono nazwę tabel i kolumn modelu danych, Excel automatycznie aktualizuje również wszystkie odpowiadające im powiązane tabele i obliczenia, w tym wszystkie arkusze i formuły DAX, za każdym razem, gdy dokonywana jest zmiana.
 • Power Query: Dzięki optymalizacji istniejących konektorów, a także nowych - jak np. konektor SAP Hana - dane z różnych źródeł mogą być importowane do Excela 2021 jeszcze szybciej i łatwiej w procesach ETL (Extract, Transform & Load).

Nowe diagramy i modele 3D

Do analiz i raportów Excel 2021 oferuje teraz szereg dodatkowych diagramów oraz trójwymiarowych modeli, aby objąć jeszcze więcej obszarów oceny.

 • Wykresy map: Ta nowa funkcja w programie Excel 2021 umożliwia wyświetlanie wartości geograficznych. Statystyczne rozkłady danych mogą być dzięki temu szybko i wyraźnie wyświetlane na mapie według obszarów - od widoków globalnych, przez regiony geograficzne, po okręgi administracyjne, a nawet według kodów pocztowych.
 • Wykresy lejkowe: Ta forma diagramu może w przejrzysty sposób przedstawiać dystrybucję i dane procesu w kilku fazach, na przykład w procesach sprzedaży lub pozyskiwania klientów.
 • Modele 3D: Nowością w Excelu 2021 są trójwymiarowe modele do ilustrowania raportów - tutaj użytkownicy mogą albo wybierać spośród różnych, dostępnych od razu reprezentacji, które można również obracać o 360°, albo tworzyć je samodzielnie i wstawiać od razu do dokumentu.
 • Skalowalna grafika wektorowa: Pliki SVG (Scalable Vector Graphics) mają tę zaletę, że można je dowolnie powiększać, zmniejszać, a nawet obracać bez utraty jakości obrazu. Integracja grafiki wektorowej w Excelu 2021 jest więc szczególnie praktyczna dla prezentacji.

Funkcje ogólne

Oprócz specyficznych funkcji Excela, Excel 2021 oferuje również szereg innych funkcji, które są dostępne również w innych programach pakietu Office.

Nowe opcje dla widoków i funkcji pulpitu

 • Nowe motywy: poprzednie motywy zostały rozszerzone o ciemnoszary i biały, a także czarny w Excelu. Czerń oferuje najsilniejszy kontrast.
 • Wstążkowy interfejs użytkownika: Znany wcześniej wyświetlacz wstążkowy został połączony z wyglądem kafelków, który jest typowy dla systemu operacyjnego Windows 10. Często używane elementy i funkcje są umieszczone w widocznym miejscu, dzięki czemu są szybciej dostępne dla użytkowników. Oczywiście można również dostosować ten widok do własnych potrzeb i np. pokazać tylko wygląd wstążki.

Narzędzie Freehand do pisania i rysowania

Również w Excel 2021 dostępnych jest teraz wiele nowych funkcji i efektów swobodnych. Nowe narzędzie Freehand Drawing może być używane nie tylko za pomocą pióra i obsługi dotykowej, ale także za pomocą myszy komputerowej do zaznaczania obszarów lub wstawiania i edytowania formuł lub samodzielnie narysowanych diagramów.

 • W tym celu dostępne są pisaki cyfrowe o różnych grubościach i kolorach: ołówek do rysowania, długopis do pisania oraz zakreślacz do podkreślania fragmentów tekstu. Metaliczne pisaki i efekty freehand takie jak tęcza, galaktyka, lawa, ocean, złoto, srebro i inne rozszerzają możliwości podczas projektowania.
 • Użytkownicy mogą również wstawiać złożone formuły matematyczne do skoroszytu za pomocą funkcji "Freehand FormulaInsert".
 • Wybór Lasso: Za pomocą palców można wybrać określony obszar rysunku odręcznego do edycji. Jest to również możliwe przy użyciu pióra Surface Pen.

Zoptymalizowana dostępność

Na stronie Excel 2021 dostępne są również udoskonalone i nowe funkcje optymalizujące treść tak, aby była ona łatwiejsza do czytania i edytowania dla użytkowników niepełnosprawnych. Wspierająca korekcja błędów sugeruje poprawę tutaj po aktywacji, zintegrowane funkcje obejmują następujące elementy:

 • Stosowanie norm obowiązujących w skali międzynarodowej.
 • Po kliknięciu na "Sprawdź" pod "Sprawdź dostępność" program przedstawia sugestie, które można natychmiast wdrożyć za pomocą jednego kliknięcia.
 • Funkcja cue audio aktywnie wspiera użytkownika poprzez dźwiękowe sprzężenie zwrotne z efektami dźwiękowymi i podpowiedziami dźwiękowymi, np. w przypadku (niezamierzonej) zmiany określonych funkcji lub jako potwierdzenie wysłania wiadomości e-mail lub usunięcia treści.

Inne funkcje w Excelu 2021

Również inne nowe funkcje ułatwiają pracę zespołową z programem Excel:

 • Zmiany w udostępnionych skoroszytach mogą być szybciej wyświetlane i w razie potrzeby cofane, a osoby biorące w nich udział są również wymieniane.
 • Tłumacz: Tłumaczenie pojedynczych słów, fragmentów lub całych tekstów jest teraz jeszcze łatwiejsze w programie Excel: podczas gdy wcześniej użytkownicy musieli wywoływać strony internetowe przez przeglądarkę, aby je przetłumaczyć, teraz jest to możliwe bezpośrednio w programie Excel dzięki zintegrowanej funkcji tłumaczenia i automatycznemu rozpoznawaniu języka. W Tłumaczu Microsoft dostępnych jest ponad 60 języków.
 • Zintegrowana funkcja ochrony przed utratą danych (DLP) jeszcze bardziej ułatwia przestrzeganie zasad ochrony danych: zawartość może być przeszukiwana w czasie rzeczywistym na podstawie wcześniej zdefiniowanych wytycznych dotyczących szczególnie poufnych typów danych, takich jak numery kont, kart kredytowych itp.

Wymagania systemowe dla programu Excel 2021

 • System operacyjny: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019 /2022
 • Procesor: min. 1,6 GHz
 • Miejsce na dysku twardym: Min. 16 GB (32 bit) lub 20 GB (64 bit)
 • RAM: Min. 2 GB RAM (32 Bit) lub 4 GB RAM (64 Bit) - zalecane: 4 GB RAM
 • Karta graficzna: Min. 1.280 x 768 pikseli, min. DirectX 9 z WDDM 2.0 - zalecana: DirectX 10

Kup Excel 2021 jako samodzielny program biurowy w Wiresoft po niskiej cenie

MS Excel jest nieodzownym, stałym elementem pakietu biurowego Microsoft Office. W firmie Wiresoft nie musisz kupować programu Excel 2021 jako części odpowiedniego pakietu Office, ale możesz również kupić to oprogramowanie jako samodzielny program - w przeciwieństwie do wielu innych dostawców oprogramowania.

Twoja korzyść: Dzięki licencji dla jednego użytkownika nie musisz podejmować długoterminowych, kosztownych zobowiązań abonamentowych ani akceptować ograniczeń czasowych w użytkowaniu. Dlatego warto kupić Excel 2021 firmy Wiresoft jako samodzielny program, ponieważ nie trzeba wtedy pobierać aktualizacji, za które pobierana jest opłata.

Ta samodzielna licencja na program Excel dla jednego użytkownika ma taki sam zakres funkcji jak program Excel, który jest również zawarty w pakiecie Office Suite 2021 . Oznacza to, że również mniejsze firmy lub freelancerzy mogą korzystać z zalet Excela 2021 i jednocześnie oszczędzać pieniądze - ponieważ oprogramowanie dla jednego użytkownika jest w Wiresoft szczególnie tanie.

Nie tylko Excel, ale także wszystkie inne licencje oprogramowania Microsoft, które możesz kupić w Wiresoft Software Shop są oryginalnymi produktami Microsoft. Często pochodzą one z licencji wolumenowej lub zostały ponownie wydane przez firmę, co nie ogranicza ich użyteczności ani nie wchodzi w szarą strefę prawną. Wraz ze sprzedażą firmie Wiresoft, poprzednio zainstalowane oprogramowanie zostało usunięte i dzięki temu jest znowu wolne i możliwe do wykorzystania przez innego użytkownika. Jako renomowany dystrybutor oprogramowania, Wiresoft oferuje również tylko pełne wersje, które są nieograniczone i w 100% użyteczne.

Jeśli masz pytania dotyczące Excel 2021 lub innego programu biurowego, możesz również skorzystać z naszych kompetentnych porad przez e-mail, telefon i czat.

Czytaj, pisz oceny i prowadź dyskusje...więcej
Oceny klientów dla "MICROSOFT EXCEL 2021"
Napisz ocenę
Oceny zostaną aktywowane po ich weryfikacji.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Zwróciłem uwagę na privacy policy".

Ostatnio oglądany