Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Przy każdym zakupie w firmie Wiresoft wspierasz Kinderschutzbund..

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL

Gotowy do natychmiastowej wysyłki, czas dostawy 24h

 • SW10462
 • 6VC-00981
 • Stale Obowiązuje
 • Wszystkie języki
 • EU
P Otrzymujesz Punkty bonusowe
OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA + LICENCJA
367,90 zł * 407,90 zł * (9,81% oszczędzasz)

zVAT

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Przy każdym zakupie w firmie Wiresoft wspierasz Kinderschutzbund..


Jesteś klientem biznesowym lub masz pytania prawne?

Jestem tu dla ciebie.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

SZCZEGÓŁY  
Ilość 1x User CAL
System  Serwer Windows
CAL RDS User CAL
Zakres dostawy Identyfikator licencji + Kod uwierzytelniający 
Czas działania Nieograniczony
Języki Wszystkie języki
Serwer terminali Kompatybilny


Dzięki usługom pulpitu zdalnego (RDS) dla Windows Server 2022 , udostępnione aplikacje mogą być dostarczane centralnie dla autoryzowanych użytkowników. Aby mogli oni korzystać z nich zdalnie za pomocą urządzenia końcowego obsługującego system Windows, zawsze wymagana jest licencja Client Access License (User CAL), która upoważnia ich tylko do łączenia się za pośrednictwem wybranego urządzenia końcowego z systemem Windows Server 2022 w celu sesji pulpitu zdalnego. Pracownik posiadający osobiste prawa dostępu w postaci RDS User CAL może następnie uzyskać dostęp do serwera Windows za pomocą dowolnego urządzenia końcowego z systemem operacyjnym Windows, np. w celu korzystania z dostępnych programów i usług, uzyskania dostępu do innego komputera - np. w celu uzyskania pomocy technicznej - lub pracy z infrastrukturą pulpitu wirtualnego (VDI).

W przypadku dalszych pytań dotyczących produktu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Informacje o produkcie "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL"

Najnowsza wersja User CAL dla Usług pulpitu zdalnego dla systemu Windows Server 2022

Dzięki Usługom pulpitu zdalnego (RDS) dla systemu Windows Server 2022 aplikacje udostępniane za ich pomocą mogą być centralnie udostępniane autoryzowanym użytkownikom. Aby mogli oni korzystać z nich zdalnie za pomocą urządzenia końcowego z systemem Windows, zawsze wymagana jest licencja Client Access License (User CAL), która upoważnia ich jedynie do łączenia się za pomocą wybranego przez nich urządzenia końcowego z serwerem Windows 2022 w celu przeprowadzenia sesji zdalnego pulpitu. Pracownik, który posiada osobiste prawa dostępu w postaci RDS User CAL, może następnie korzystać z dowolnego urządzenia końcowego z systemem operacyjnym Windows, aby uzyskać dostęp do serwera Windows, np. w celu korzystania z dostępnych programów i usług, uzyskania dostępu do innego komputera - np. w celu uzyskania pomocy technicznej - lub pracy z infrastrukturą wirtualnego pulpitu (VDI).

W Wiresoft można teraz znaleźć Remote Desktop Services User CALs for Windows Server 2022 w niskich cenach jako oprogramowanie używane. Można również skorzystać z możliwości zakupu dowolnej liczby RDS User CALs - bez podziału na poziomy - w celu uzyskania licencji dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Jakie są zalety RDS User CAL dla systemu Windows Server 2022?

W systemie Windows Server 2022 Usługi pulpitu zdalnego pełnią rolę dedykowanego serwera, który kontroluje zdalny dostęp do aplikacji dostępnych za pośrednictwem odpowiedniego serwera Windows, pełniącego w tym celu rolę hosta. Tylko użytkownik posiadający odpowiednią osobistą licencję na dostęp do klienta może w ten sposób uzyskać dostęp do wybranego komputera PC, laptopa itp. lokalnie niezależnie, tzn. zdalnie, przez połączenie internetowe z serwerem Windows podczas sesji. Programy są wykonywane na serwerze.

Windows Server 2022 oferuje także wiele optymalizacji istniejących i nowych funkcji w kontekście sesji pulpitu zdalnego - zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa sieci  , ale także w zakresie migracji danych i serwerów, przechowywania i wirtualizacji aplikacji oraz tworzenia kontenerów za pomocą Windows i Kubernetes.

Windows Server 2022 obsługuje na przykład zagnieżdżoną wirtualizację z wykorzystaniem procesorów AMD, zawiera nową wersję Shielded Virtual Machines (SVM), Transmission Control Protocol (TCP), a także RACK (Recent ACKnowledgment) i RSC (Receive Segment Coalescing) oraz wykorzystuje teraz Microsoft Edge jako standardową przeglądarkę. Użytkownicy mogą również korzystać z najnowszych wersji technologii Software-Defined Networking (SDN), Storage Spaces Direct (SSD) i Storage Replica, a także Transport Layer Security, Virtual OSE i Hyper-V, aby tworzyć wysoce bezpieczne infrastruktury wirtualizacji i zarządzać nimi.

Zalety programu Remote Desktop Services User CAL dla użytkowników

Z RDS User CAL dla Windows Server 2022 korzystają na wiele sposobów przede wszystkim pracownicy firmy. Na każdym urządzeniu końcowym, niezależnie od tego, czy jest ono wyposażone w aktualny, czy starszy system operacyjny Windows, otrzymują ujednolicone środowisko pracy Windows.

Oznacza to, że użytkownicy mogą również korzystać ze starszych urządzeń końcowych, które mają słabszy sprzęt lub wydajność, które w przeciwnym razie nie byłyby wystarczające do uzyskania bezpośredniego dostępu do systemu Windows Server 2022. Dzieje się tak dlatego, że każda aplikacja, do której licencjonowany użytkownik uzyskuje dostęp za pomocą RDS User CAL w kontekście sesji pulpitu zdalnego za pośrednictwem hosta, jest wykonywana tylko na serwerze, a nie na urządzeniu końcowym. Dana sesja pulpitu zdalnego jest niezależna od innych połączeń klienckich i wyświetlana jest tylko własna sesja użytkownika. W ten sposób usługi User CAL dla Usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server 2022 mogą pomóc w zmniejszeniu kosztów związanych z zapewnieniem obecnego sprzętu lub w całkowitym ich uniknięciu, ponieważ umożliwiają również korzystanie z cienkich klientów.

Zalety RDS CALs dla administratorów

Wreszcie, wykorzystanie RDS User CAL dla Windows Server 2022 oznacza również wiele praktycznych korzyści dla administratorów, ponieważ może znacznie zmniejszyć wysiłek wymagany do zarządzania wieloma urządzeniami końcowymi w firmie, a także znacznie usprawnić na przykład wdrażanie. Nowe oprogramowanie lub aktualizacje mogą być dostarczane centralnie w środowisku firmowym, zamiast instalować je na każdym urządzeniu końcowym, ponieważ wszystkie aplikacje są udostępniane centralnie na serwerze Windows lub aktualizowane z tego miejsca.

Za pomocą RDS User CAL można również indywidualnie zdefiniować prawa dostępu poszczególnych użytkowników, ponieważ Usługi pulpitu zdalnego mogą być wykorzystywane do przypisywania uprawnień zarejestrowanym pracownikom. Dzięki temu znacznie zmniejsza się całkowity nakład pracy związany z utrzymaniem istniejących lub budową nowych stacji roboczych.

Zarządzanie licencjami Microsoft dla CAL-ów dla Usług pulpitu zdalnego

W przypadku wszystkich programów serwerowych firmy Microsoft obowiązuje zasada, że wdrożenie jest niezależne od użytkowania. W związku z tym do każdego dostępu do serwera Windows, bezpośredniego lub zdalnego, zawsze wymagana jest oddzielna licencja kliencka (CAL). Odpowiednio zdefiniowane prawa dostępu do korzystania z programów Windows Server są określane przez firmę Microsoft w ramach tzw. zarządzania licencjami. Opiera się ona na licencjach dostępu klienta (Client Access Licenses - CAL), które są dostarczane użytkownikom lub urządzeniom końcowym.

Na przykład, certyfikaty User CAL dla Usług pulpitu zdalnego gwarantują, że tylko użytkownik, który je posiada, ma osobisty dostęp do serwera Windows. Według firmy Microsoft ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i usług udostępnianych na serwerze, ponieważ osoby niezarejestrowane, czyli nieposiadające RDS User CAL, nie mają do nich dostępu. Firma Microsoft oferuje CAL-i ogólnie - a więc także dla Usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server 2022 - w dwóch różnych typach:

 • RDS User CAL, dzięki któremu dedykowany użytkownik otrzymuje własne prawa dostępu
 • Device CAL dla RDS, dzięki któremu określone urządzenie końcowe (np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy) otrzymuje prawa dostępu

Każda usługa Remote Desktop Services CAL dla Windows Server 2022 składa się z kilku komponentów, które jako całość umożliwiają użytkownikowi lub urządzeniu korzystanie z Usług Windows Server:

 • Rzeczywiste licencjonowanie Remote Desktop Licensing reguluje korzystanie z danego CAL i udostępnia go użytkownikowi lub urządzeniu.
 • Host sesji pulpitu zdalnego zarządza pulpitami lub programami, które są udostępniane użytkownikowi podczas sesji zdalnej.
 • Remote Desktop Connection Broker zarządza połączeniami zdalnymi i przywraca je w przypadku przerwania sesji.
 • Remote Desktop Gateway kontroluje dostęp użytkownika do pulpitu systemu Windows w sieci publicznej.
 • Web Access for Remote Desktop Services zapewnia dostęp dla użytkowników lub grup za pośrednictwem portalu internetowego.

Jakie są specjalne zalety RDS User CAL dla systemu Windows Server 2022?

Jak już wspomniano, RDS User CAL zarządza prawami dostępu licencjonowanego użytkownika do serwera Windows lub hosta dla każdej sesji zdalnego pulpitu. Użytkownik może korzystać z dowolnego dostępnego urządzenia końcowego - komputera, laptopa, tabletu itp. - aby uzyskać dostęp do Usług pulpitu zdalnego, nawet niezależnie od lokalizacji lokalnego serwera, pod warunkiem że urządzenie to obsługuje system Windows i jest podłączone do Internetu. RDS User CAL oferuje zatem większe korzyści, jeśli pracownik często korzysta z różnych urządzeń końcowych, np. z komputera w biurze domowym i laptopa w podróży itp.

Uwzględnienie zgodności wersji dla RDS User CALs dla Windows Server

Wielką zaletą zakupu aktualnego RDS User CAL 2022 dla Windows Server jest to, że obejmuje on prawa dostępu dla najnowszej wersji Windows Server, jak również dla starszych wersji serwera, takich jak 2019 (downgrade). W przypadku uaktualnienia lub zakupu systemu Windows Server 2022 aktualna wersja RDS User CAL 2022 jest również wymagana, na przykład w celu uzyskania dostępu zdalnego (zgodność wersji). Poprzednia wersja programu RDS User CAL nie może być używana do połączeń zdalnych z systemem Windows Server 2022.

Wnioski dotyczące RDS User CALs

To, który typ usługi Remote Desktop Services CAL dla Windows Server 2022 oferuje więcej korzyści w firmie, zależy od jej struktury. Jeśli pracownicy korzystają na przemian z różnych urządzeń końcowych, np. w różnych lokalizacjach, wówczas RDS User CAL oferuje więcej możliwości i dlatego potrzebna jest mniejsza liczba licencji na dostęp kliencki.

Decyzja o wyborze jednego rodzaju licencji na dostęp klienta musi być podjęta w momencie zakupu, ponieważ nie jest dozwolona późniejsza zmiana RDS Device CAL na User CAL lub odwrotnie. Wystarczy zapytać przedstawiciela firmy Wiresoft o najbardziej odpowiednią dla Ciebie formę licencjonowania Remote Desktop Services CALs for Windows Server 2022.

Bezpieczeństwo Twojego kupującego dzięki używanym RDS User CALs dla Microsoft Windows Server 2022 od Wiresoft

Aktualne licencje User CALs dla Remote Desktop Services for Windows Server 2022 są dostępne w Sklepie Internetowym Wiresoft jako używane oprogramowanie już od licencji na dostęp dla jednego klienta. Korzyścią jest nie tylko niższa cena używanego oprogramowania dla RDS CALs w porównaniu z porównywalnym nowym oprogramowaniem, ale także bezpieczeństwo kupującego dzięki następującym zaletom:

 • Przy zakupie jednego lub więcej RDS User CALs jako Oprogramowania Używanego, klienci Wiresoft otrzymują oryginalne pojedyncze licencje Microsoft, które zostały wcześniej zakupione przez firmy i sprzedane Wiresoft.
 • Podstawą prawną obrotu Oprogramowaniem używanym, takim jak Licencje dostępu klienta do Microsoft Windows Server 2022 Remote Desktop Services, jest obowiązujące prawo, które zezwala na jego odsprzedaż oraz zakup i użytkowanie.
 • W momencie odsprzedaży, RDS User CAL do Windows Server 2022 zostanie oznaczony przez Wiresoft jako używany, mimo że "używany" nie oznacza żadnych ograniczeń funkcjonalności tej Licencji Dostępu Klienta.
 • Jeśli RDS User CAL oznaczony jako używany został już aktywowany przez poprzedniego nabywcę, został on usunięty przed odsprzedażą do Wiresoft i dlatego jest w 100% wolny do ponownego użycia przy sprzedaży w Wiresoft Shop.
 • Licencje na dostęp klienta do Remote Desktop Services lub inne rodzaje licencji Microsoft oferowane do sprzedaży przez Wiresoft jako używane nie są licencjami ograniczonymi czasowo ani licencjami o ograniczonych funkcjach, lecz oryginalnymi produktami oprogramowania Microsoft autoryzowanymi wyłącznie dla użytkownika po dokonaniu zakupu, które przed sprzedażą zostały sprawdzone przez Wiresoft pod kątem ich pełnej użyteczności.

Kupując używaną licencję oprogramowania, taką jak RDS User CAL for Windows Server 2022 k od firmy Wiresoft, możesz mieć pewność, że zawsze kupujesz i używasz oryginalnego produktu firmy Microsoft.

Linki przekierowujące do "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL"
Oceny klientów dla "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL"
Napisz ocenę
Oceny zostaną aktywowane po ich weryfikacji.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Zwróciłem uwagę na privacy policy".

Kategorie