Chat with us, powered by LiveChat
AUTORYZOWANY ORYGINALNY PRODUKT
WYSYŁKA W CIĄGU 24 GODZIN
CZAT, E-MAIL I WSPARCIE TELEFONICZNE
BEZPŁATNA INFOLINIA +48 22 1530637
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 10 PACK USER CAL

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 10 PACK USER CAL

5 220,00 zł *

zVAT

Gotowy do natychmiastowej wysyłki, czas dostawy 24h


Jesteś klientem biznesowym lub masz pytania prawne?

Jestem tu dla ciebie.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

10x najnowsza wersja User CAL dla Remote Desktop Services for Windows Server 2022 Dzięki...więcej
Informacje o produkcie "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 10 PACK USER CAL"

10x najnowsza wersja User CAL dla Remote Desktop Services for Windows Server 2022

Dzięki usługom Remote Desktop Services (RDS) dla Windows Server 2022 , dostarczone aplikacje mogą być udostępniane centralnie dla autoryzowanych użytkowników. Aby mogli oni korzystać z nich zdalnie za pomocą urządzenia końcowego obsługującego system Windows, zawsze wymagana jest licencja Client Access License (User CAL), która upoważnia ich jedynie do połączenia się za pomocą wybranego przez nich urządzenia końcowego z serwerem Windows 2022 w celu przeprowadzenia sesji pulpitu zdalnego. Pracownik, który posiada osobiste prawa dostępu w postaci RDS User CAL, może następnie użyć dowolnego urządzenia końcowego z systemem operacyjnym Windows, aby uzyskać dostęp do serwera Windows, np. w celu korzystania z dostępnych programów i usług, w celu uzyskania dostępu do innego komputera - np. w celu uzyskania pomocy technicznej - lub w celu pracy z infrastrukturą wirtualnego pulpitu (VDI).

Na Wiresoft można teraz znaleźć Remote Desktop Services User CALs for Windows Server 2022 w niskich cenach jako używane oprogramowanie. Możesz również skorzystać z zakupu dowolnej liczby RDS User CALs - bez tieringu - dla Twojego indywidualnego licencjonowania.

Jakie są zalety RDS User CAL dla Windows Server 2022?

W systemie Windows Server 2022 Usługi pulpitu zdalnego stanowią dedykowaną rolę serwera, która kontroluje zdalny dostęp do aplikacji dostępnych za pośrednictwem odpowiedniego serwera Windows, który pełni w tym celu rolę hosta. Tylko użytkownik posiadający odpowiednią osobistą licencję na dostęp do klienta może w ten sposób samodzielnie lokalnie, tzn. zdalnie, poprzez połączenie internetowe z serwerem Windows podczas sesji uzyskać dostęp do wybranego przez siebie komputera PC, laptopa itp. Programy są wykonywane na serwerze.

Windows Server 2022 oferuje również wiele optymalizacji istniejących, jak i nowych funkcji w kontekście sesji zdalnego pulpitu - szczególnie w obszarze bezpieczeństwa sieci  , ale także w migracji danych i serwerów, do przechowywania i wirtualizacji aplikacji oraz do tworzenia kontenerów z Windows i Kubernetes.

Windows Server 2022 obsługuje m.in. zagnieżdżoną wirtualizację z wykorzystaniem procesorów AMD, zawiera nową wersję Shielded Virtual Machines (SVM), Transmission Control Protocol (TCP) oraz RACK (Recent ACKnowledgment) i RSC (Receive Segment Coalescing), a także wykorzystuje teraz Microsoft Edge jako standardową przeglądarkę. Użytkownicy mogą również korzystać z najnowszych wersji Software-Defined Networking (SDN), Storage Spaces Direct (SSD) i Storage Replica, a także Transport Layer Security, Virtual OSE, Hyper-V, aby tworzyć i zarządzać wysoce bezpiecznymi infrastrukturami wirtualizacji.

Zalety programu Remote Desktop Services User CAL dla użytkowników

Szczególnie pracownicy firmy odnoszą wiele korzyści z RDS User CAL dla Windows Server 2022. Znajdują oni ujednolicone środowisko pracy Windows na każdym urządzeniu końcowym, niezależnie od tego, czy jest ono wyposażone w aktualny czy starszy system operacyjny Windows.

Oznacza to, że użytkownicy mogą również korzystać ze starszych urządzeń końcowych, które mają słabszy sprzęt lub wydajność, które w przeciwnym razie nie byłyby wystarczające do uzyskania bezpośredniego dostępu do systemu Windows Server 2022. Dzieje się tak, ponieważ każda aplikacja, do której licencjonowany użytkownik posiadający RDS User CAL uzyskuje dostęp w kontekście sesji zdalnego pulpitu za pośrednictwem hosta, jest wykonywana tylko na serwerze, a nie na urządzeniu końcowym. Dana sesja zdalnego pulpitu jest niezależna od innych połączeń klienckich i wyświetlana jest tylko własna sesja użytkownika. W ten sposób User CALs dla Remote Desktop Services systemu Windows Server 2022 mogą przyczynić się do zmniejszenia lub całkowitego uniknięcia kosztów związanych z zapewnieniem obecnego sprzętu, ponieważ umożliwiają one również korzystanie z cienkich klientów.

Zalety RDS CALs dla administratorów

Wreszcie, korzystanie z RDS User CAL dla Windows Server 2022 oznacza również wiele praktycznych korzyści dla administratorów, ponieważ może znacznie zmniejszyć wysiłek związany z zarządzaniem wieloma urządzeniami końcowymi w firmie, ponieważ sprawia, że np. wdrażanie jest znacznie bardziej efektywne. Nowe oprogramowanie lub aktualizacje mogą być dostarczane centralnie w środowisku firmowym, zamiast instalować je na każdym urządzeniu końcowym, ponieważ wszystkie aplikacje są dostarczane centralnie na serwerze Windows lub aktualizowane z tego miejsca.

Dzięki RDS User CAL, prawa dostępu poszczególnych użytkowników mogą być również definiowane indywidualnie, ponieważ Remote Desktop Services może być użyty do przypisania praw do zarejestrowanych pracowników. Dzięki temu znacznie zmniejszają się nakłady na konserwację istniejących lub budowę nowych stanowisk pracy.

Zarządzanie licencjami Microsoft dla CAL dla Usług pulpitu zdalnego

W przypadku wszystkich programów serwerowych firmy Microsoft obowiązuje zasada, że implementacja jest niezależna od użytkowania. W związku z tym dla każdego dostępu do serwera Windows, bezpośredniego lub zdalnego, zawsze wymagana jest oddzielna licencja dostępu klienta (CAL). Odpowiednio zdefiniowane prawa dostępu do korzystania z programów Windows Server są określane przez firmę Microsoft w ramach tzw. zarządzania licencjami. Opiera się on na licencjach dostępu klienta (Client Access Licenses - CALs), które są dostarczane użytkownikom lub urządzeniom końcowym.

Na przykład, User CALs dla Remote Desktop Services zapewniają, że tylko użytkownik w nie wyposażony ma osobisty dostęp do serwera Windows. Według Microsoftu ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i usług udostępnianych na serwerze, gdyż osoby niezarejestrowane, czyli nieposiadające RDS User CAL, nie mają do nich dostępu. Firma Microsoft oferuje CAL-i w ogóle - a więc także dla Usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server 2022 - w dwóch różnych typach:

 • RDS User CAL, dzięki któremu dedykowany użytkownik otrzymuje swoje własne prawa dostępu
 • Device CAL dla RDS, dzięki któremu określone urządzenie końcowe (np. komputer PC, laptop, tablet, telefon komórkowy) otrzymuje prawa dostępu

Każdy Remote Desktop Services CAL for Windows Server 2022 składa się z kilku komponentów, które jako całość umożliwiają użytkownikowi lub urządzeniu korzystanie z usług Windows Server Services:

 • Właściwe Licencjonowanie Pulpitu Zdalnego reguluje wykorzystanie danego CAL i udostępnia go użytkownikowi lub urządzeniu.
 • Host sesji pulpitu zdalnego zarządza pulpitami lub programami, które są udostępniane użytkownikowi podczas sesji zdalnej.
 • Remote Desktop Connection Broker zarządza połączeniami zdalnymi i przywraca je w przypadku przerwania sesji.
 • Remote Desktop Gateway kontroluje w szczególności dostęp użytkownika do pulpitu Windows w sieci publicznej.
 • Web Access for Remote Desktop Services zapewnia dostęp dla użytkowników lub grup za pośrednictwem portalu internetowego.

Jakie są specjalne zalety RDS User CAL dla Windows Server 2022?

Jak już wspomniano, RDS User CAL zarządza prawami dostępu licencjonowanego użytkownika do serwera Windows lub hosta dla każdej sesji zdalnego pulpitu. Użytkownik może korzystać z dowolnego dostępnego urządzenia końcowego - komputera, laptopa, tabletu itp. - aby uzyskać dostęp do Usług pulpitu zdalnego, nawet niezależnie od lokalizacji lokalnego serwera, pod warunkiem, że urządzenie obsługuje system Windows i jest podłączone do Internetu. RDS User CAL oferuje zatem większe korzyści, jeśli pracownik często korzysta z różnych urządzeń końcowych, np. z komputera PC w biurze domowym i laptopa w podróży, itp.

Uwzględnienie zgodności wersji dla RDS User CALs dla Windows Server

Ogromną zaletą zakupu aktualnego RDS User CAL 2022 dla Windows Server jest to, że oprócz praw dostępu dla najnowszej wersji Windows Server, zawiera on również te dla starszych wersji serwera, takich jak 2019 (downgrade). W przypadku aktualizacji lub zakupu Windows Server 2022 , aktualny RDS User CAL 2022 jest również wymagany do zdalnego dostępu, na przykład (zgodność wersji). Poprzednia wersja RDS User CAL nie może być zatem używana do zdalnych połączeń z Windows Server 2022.

Wnioski dotyczące RDS User CALs

To, który typ Remote Desktop Services CAL for Windows Server 2022 oferuje więcej korzyści do wykorzystania w przedsiębiorstwie, zależy od struktury firmy. Jeśli pracownicy korzystają z różnych urządzeń końcowych na zmianę, np. w różnych lokalizacjach, wówczas RDS User CAL oferuje więcej możliwości i dlatego potrzebna jest mniejsza liczba licencji dostępu klienta.

Decyzja o wyborze jednego typu licencjonowania dostępu klienta musi być podjęta w momencie zakupu, ponieważ nie jest dozwolona późniejsza zmiana RDS Device CAL na User CAL lub odwrotnie. Wystarczy zapytać przedstawiciela firmy Wiresoft o najbardziej odpowiednią dla Ciebie formę licencjonowania Remote Desktop Services CALs for Windows Server 2022.

Bezpieczeństwo Twojego kupującego dzięki używanym RDS User CALs dla Microsoft Windows Server 2022 od Wiresoft

Aktualne User CALs dla Remote Desktop Services for Windows Server 2022 dostępne są w Sklepie Internetowym Wiresoft jako używane oprogramowanie już od licencji na dostęp do jednego klienta. Skorzystasz nie tylko z niższej ceny używanego oprogramowania dla RDS CALs w porównaniu do porównywalnego nowego oprogramowania, ale także z bezpieczeństwa kupującego z następującymi korzyściami:

 • Przy zakupie jednego lub więcej RDS User CALs jako Oprogramowania Używanego, klienci Wiresoft otrzymują oryginalne pojedyncze licencje Microsoft, które zostały wcześniej zakupione przez firmy i sprzedane Wiresoft.
 • Podstawą prawną obrotu używanym oprogramowaniem takim jak Client Access Licences for Remote Desktop Services z Microsoft Windows Server 2022 jest obowiązujące prawo, które zezwala na ich odsprzedaż, jak również na ich zakup i użytkowanie.
 • W momencie odsprzedaży, RDS User CAL do Windows Server 2022 zostanie oznaczony przez Wiresoft jako używany, nawet jeśli "używany" nie oznacza żadnych ograniczeń funkcjonalności tej Licencji Dostępu Klienta.
 • Jeśli RDS User CAL oznaczony jako używany został już aktywowany przez poprzedniego nabywcę, został on usunięty przed odsprzedażą do Wiresoft i dlatego jest w 100% zdatny do ponownego użycia przy sprzedaży w Wiresoft Shop.
 • Licencje dostępu klienta do Remote Desktop Services lub inne rodzaje licencji Microsoft oferowane do sprzedaży przez Wiresoft jako używane nie są ani licencjami ograniczonymi czasowo, ani licencjami o ograniczonych funkcjach, lecz są oryginalnymi produktami oprogramowania Microsoft autoryzowanymi wyłącznie dla użytkownika po dokonaniu zakupu, które zostały sprawdzone przez Wiresoft pod kątem pełnej użyteczności przed sprzedażą.

Kupując używaną licencję oprogramowania, taką jak RDS User CAL for Windows Server 2022 k od firmy Wiresoft, masz pewność, że zawsze kupujesz i używasz oryginalnego produktu firmy Microsoft.

Czytaj, pisz oceny i prowadź dyskusje...więcej
Oceny klientów dla "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 10 PACK USER CAL"
Napisz ocenę
Oceny zostaną aktywowane po ich weryfikacji.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Zwróciłem uwagę na privacy policy".

Ostatnio oglądany