Chat with us, powered by LiveChat
PRAWNA
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
+48 22 1530637
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Przy każdym zakupie w firmie Wiresoft wspierasz Kinderschutzbund..

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK DEVICE CAL

Gotowy do natychmiastowej wysyłki, czas dostawy 24h

 • SW10471
 • 6VC-00979
 • Stale Obowiązuje
 • Wszystkie języki
 • EU
P Otrzymujesz Punkty bonusowe
OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA + LICENCJA
8 727,90 zł * 9 696,90 zł * (9,99% oszczędzasz)

zVAT

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Przy każdym zakupie w firmie Wiresoft wspierasz Kinderschutzbund..


Jesteś klientem biznesowym lub masz pytania prawne?

Jestem tu dla ciebie.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

SZCZEGÓŁY  
Ilość 25x Device CAL
System  Serwer Windows
CAL RDS Device CAL
Zakres dostawy Identyfikator licencji + Kod uwierzytelniający
Czas działania Nieograniczony
Języki Wszystkie języki
Serwer terminali Kompatybilny


Dzięki usługom pulpitu zdalnego (RDS) dla systemu Windows Server 2022, powiązane aplikacje mogą być udostępniane użytkownikom centralnie. Aby użytkownicy mogli uzyskać do nich zdalny dostęp za pomocą określonego urządzenia końcowego z systemem Windows, wymagana jest licencja CAL dla tego urządzenia (Device CAL) Client Access License (Device CAL), która uprawnia użytkownika do łączenia się z serwerem Windows Server 2022 wyłącznie w ramachsesji pulpitu zdalnego   . Każdy pracownik, który ma prawa dostępu do odpowiedniego urządzenia końcowego wyposażonego w RDS Device CAL, może następnie uzyskać dostęp do serwera Windows, np. w celu uzyskania pomocy technicznej, dostępu do innego komputera lub korzystania z infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI).

W przypadku dalszych pytań dotyczących produktu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Informacje o produkcie "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK DEVICE CAL"

25x najnowsza wersja Device CAL dla Remote Desktop Services dla Windows Server 2022

Usługi pulpitu zdalnego (RDS) dla systemu Windows Server 2022 umożliwiają centralne udostępnianie użytkownikom odpowiednich aplikacji. Aby użytkownicy mogli z nich korzystać zdalnie za pomocą określonego urządzenia końcowego z systemem Windows, wymagane jest posiadanie przez to urządzenielicencji Client Access License (Device CAL), która upoważnia do połączenia z serwerem Windows 2022 wyłącznie w ramachsesji zdalnego pulpitu   . Każdy pracownik, który posiada prawa dostępu do danego urządzenia końcowego wyposażonego w RDS Device CAL, może uzyskać dostęp do serwera Windows, np. w celu uzyskania pomocy technicznej, dostępu do innego komputera lub korzystania z infrastruktury wirtualnego pulpitu (VDI).

W firmie Wiresoft można już znaleźć RDS Device CALs dla Windows Server 2022 jako niedrogie używane oprogramowanie. Można również skorzystać z możliwości swobodnego wyboru dowolnej liczby RDS Device CALs w celu uzyskania licencji dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Jakie są zalety RDS Device CAL dla systemu Windows Server 2022?

W systemie Windows Server 2022 Usługi pulpitu zdalnego pełnią rolę dedykowanego serwera, który kontroluje zdalny dostęp do różnych aplikacji systemu Windows dostępnych za pośrednictwem odpowiedniego serwera Windows pełniącego rolę hosta. Tylko użytkownicy posiadający odpowiedniąlicencję client access licence - np. dla urządzenia końcowego - mogą zatem korzystać z serwera Windows i usług dostępnych za jego pośrednictwem lokalnie niezależnie (zdalnie) poprzez połączenie internetowe z wyposażonym w niego komputerem PC, laptopem itp.

Windows Server 2022 oferuje również wiele nowych funkcji i optymalizacji w zakresie bezpieczeństwa sieci, tworzenia kontenerów z Windows i Kubernetes, a także migracji danych i serwerów, pamięci masowej i wirtualizacji w sesjach Remote Desktop . Dostępne są między innymi: najnowsza wersja zabezpieczeń warstwy transportowej, sieci definiowane programowo (SDN), Storage Spaces Direct (SSD), a także Storage Replica, Virtual OSE, Hyper-V i Shielded Virtual Machines (SVM), które umożliwiają tworzenie wysoce bezpiecznych infrastruktur wirtualizacji i zarządzanie nimi.

System Windows Server 2022 obsługuje także wirtualizację zagnieżdżoną z wykorzystaniem procesorów AMD, nowe wersje protokołu TCP (Transmission Control Protocol), RACK (Recent ACKnowledgment) i RSC (Receive Segment Coalescing) oraz domyślnie używa przeglądarki Microsoft Edge.

Zalety RDS CALs dla administratorów

Administratorzy mają również wiele praktycznych korzyści z RDS Device CAL for Windows Server 2022, ponieważ znacznie zmniejszają one nakład pracy potrzebny do zarządzania urządzeniami końcowymi w firmie, a tym samym znacznie usprawniają np. wdrażanie. Oprogramowanie i aktualizacje mogą być dostarczane centralnie w środowisku firmowym i nie muszą być już instalowane indywidualnie na każdym urządzeniu końcowym. Aplikacje są udostępniane na serwerze lub aktualizowane wyłącznie za jego pośrednictwem.

Administrator może również kontrolować indywidualny dostęp użytkowników korzystających z RDS Device CAL, ponieważ Usługi pulpitu zdalnego umożliwiają również przypisanie różnych praw dla każdego zarejestrowanego pracownika. Dzięki temu znacznie zmniejsza się ogólny nakład pracy związany z udostępnianiem i konserwacją stacji roboczych.

Typowe zalety usług Remote Desktop Services Device CAL dla użytkowników

Przede wszystkim jednak to pracownicy firmy odnoszą różne korzyści z RDS Device CAL for Windows Server 2022 . Korzystają oni ze znormalizowanego środowiska pracy Windows, niezależnie od lokalizacji zarejestrowanego urządzenia końcowego, za pomocą którego uzyskują dostęp do systemu.

Do tego celu można wykorzystać również starsze urządzenia końcowe, które mają słabszą wydajność lub sprzęt, który zazwyczaj nie spełnia wymagań sprzętowych systemu Windows Server 2022. Dzieje się tak dlatego, że gdy tylko licencjonowany komputer uzyskuje dostęp do określonej aplikacji za pośrednictwem CAL urządzenia w ramach sesji pulpitu zdalnego za pośrednictwem hosta, aplikacja ta jest wykonywana wyłącznie na serwerze. Odbywa się to niezależnie od innych połączeń klienckich, a danemu pracownikowi wyświetlana jest tylko jego własna sesja. Dzięki certyfikatowi Device CAL dla Remote Desktop Services systemu Windows Server 2022 można zmniejszyć lub uniknąć kosztów związanych z zakupem nowego sprzętu; możliwe jest także korzystanie z cienkich klientów.

Zarządzanie licencjami Microsoft dla CAL-ów Usługi pulpitu zdalnego

Zasadniczo wdrożenie dowolnego oprogramowania serwerowego firmy Microsoft jest zawsze oddzielone od jego rzeczywistego wykorzystania. Dla każdego dostępu do serwera Windows, bezpośredniego lub zdalnego, zawsze wymagana jest odpowiednia licencja dostępu klienta (CAL). Firma Microsoft reguluje prawa dostępu do korzystania z programów Windows Server za pomocą własnego systemu zarządzania licencjami, który opiera się na licencjach dostępu klienta (Client Access Licenses - CALs).

I tak na przykład Device CALs dla Remote Desktop Services zapewniają, że dostęp do serwera Windows jest możliwy tylko dla urządzenia końcowego posiadającego autoryzację. Według firmy Microsoft zapewnia to również bezpieczeństwo danych i usług świadczonych przez serwer, ponieważ niezarejestrowane urządzenia końcowe, tj. nieposiadające odpowiedniej licencji dostępu, nie mają dostępu do usług lub danych dostępnych za pośrednictwem serwera.

Firma Microsoft oferuje dwa różne typy CAL-ów Usług pulpitu zdalnego dla systemu Windows Server 2022:

 • Device CAL dla RDS, za pomocą którego dedykowane urządzenie końcowe (komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy) otrzymuje prawa dostępu
 • CAL użytkownika dla RDS, który nadaje prawa dostępu określonemu użytkownikowi

CAL dla Usług pulpitu zdalnego w Windows Server 2022 składa się z różnych komponentów, które razem umożliwiają urządzeniu końcowemu lub użytkownikowi korzystanie z Usług serwera Windows:

 • Rzeczywiste licencjonowanie Remote Desktop Licensing reguluje wykorzystanie danego CAL i udostępnia go urządzeniu lub użytkownikowi.
 • Host sesji pulpitu zdalnego zarządza wszystkimi pulpitami lub programami, które są udostępniane podczas sesji zdalnej.
 • Remote Desktop Connection Broker zarządza wszystkimi połączeniami zdalnymi i przywraca je w przypadku przerwania sesji.
 • Remote Desktop Gateway kontroluje dostęp za pomocą terminala do pulpitu systemu Windows w sieci publicznej.
 • Web Access for Remote Desktop Services zapewnia dostęp określonym użytkownikom lub grupom za pośrednictwem portalu internetowego.

Jak już wspomniano, funkcja Device CAL for Remote Desktop Services reguluje prawa dostępu do określonego urządzenia końcowego, które jest rejestrowane za jej pośrednictwem. W procesie licencjonowania, przy pierwszym nawiązaniu połączenia między urządzeniem końcowym a komputerem klienckim, temu pierwszemu przyznawana jest tymczasowa licencja dostępu. Gdy użytkownik po raz drugi połączy się z serwerem głównym w ramach sesji pulpitu zdalnego, zostanie wydane stałe urządzenie RDS-CAL.

Jakie są szczególne zalety RDS Device CALs?

Następnie RDS Device CAL zarządza odpowiednimi prawami dostępu do serwera Windows lub hosta dla każdejsesji pulpitu zdalnego . Każdy pracownik, który jest upoważniony lub może korzystać z tego urządzenia końcowego - niezależnie od tego, czy jest to komputer PC, laptop, tablet itp. - może korzystać z usług pulpitu zdalnego, zwłaszcza lokalnie, niezależnie od lokalizacji serwera. Program RDS Device CAL jest zatem bardziej przydatny, gdy kilku pracowników korzysta z tego samego urządzenia końcowego.

Zgodność wersji jest ważna dla RDS Device CALs dla Windows Server

Podczas licencjonowania RDS Device CAL należy upewnić się, że wersja licencji na dostęp klienta jest zawsze zgodna z aktualną wersją systemu Windows Server. Możliwe jest również obniżenie wersji, ale nie podwyższenie: Dzieje się tak dlatego, że serwer RDS Device CAL 2022 zawiera prawa dostępu dla systemu Windows Server 2022, jak również dla starszych wersji serwera, takich jak 2019, ale nie dla przyszłych wyższych wersji serwera. W związku z tym poprzednia wersja RDS Device CAL nie może być używana do połączeń zdalnych z systemem Windows Server 2022.

Więcej informacji na temat RDS Device CALs dla Windows Server 2022

 • RDS Device CAL jest fizycznie przypisany do konkretnego urządzenia końcowego - nie do pojedynczego użytkownika
 • Każdy RDS Device CAL jest śledzony przez odpowiedni serwer licencyjny, niezależnie od jego rejestracji w Active Directory
 • Tymczasowo dostępne urządzenie RDS Device CAL jest ważne przez okres od 52 do 89 dni
 • Nie można przekroczyć liczby wstępnie zdefiniowanych Device CALs

Wnioski dotyczące urządzeń RDS Device CALs

To, który typ usługi Remote Desktop Services CAL dla systemu Windows Server 2022 oferuje większe korzyści w firmie, zależy od indywidualnego przypadku lub wielkości firmy. Zwłaszcza jeśli kilku pracowników korzysta z urządzenia końcowego na zmianę, np. podczas pracy zmianowej, wówczas RDS Device CAL oferuje więcej opcji użytkowania, dzięki czemu potrzeba mniej licencji na dostęp klienta.

Ponieważ nie ma możliwości późniejszej zamiany RDS DeviceCAL na User CAL i odwrotnie, decyzja o wyborze jednego typu licencjonowania dostępu klienta musi być podjęta w momencie zakupu. Dlatego też należy zapytać pracownika firmy Wiresoft o najlepszy sposób licencjonowania CAL-ów na usługi Remote Desktop Services.

Bezpieczeństwo Twojego kupującego dzięki firmie Wiresoft dla używanych RDS Device CALs dla Microsoft Windows Server 2022

Aktualne Device CALs dla Remote Desktop Services for Windows Server 2022 są dostępne w Sklepie Internetowym firmy Wiresoft jako używane oprogramowanie już od jednej licencji dostępu klienta. Skorzystaj nie tylko z niższej ceny używanego oprogramowania CAL w porównaniu z porównywalnym nowym oprogramowaniem, ale także z bezpieczeństwa kupującego dzięki następującym zaletom:

 • Przy zakupie jednego lub więcej używanych RDS Device CALs, klienci Wiresoft otrzymują oryginalne pojedyncze licencje Microsoft, które zostały wcześniej zakupione przez firmę i sprzedane Wiresoft.
 • Podstawą prawną legalnego obrotu tzw. używanymi licencjami na dostęp klienta do Usług pulpitu zdalnego systemu Microsoft Windows Server 2022 jest obowiązujące prawo, które wyraźnie zezwala na ich odsprzedaż, jak również na ich zakup i użytkowanie.
 • W przypadku odsprzedaży przez firmę Wiresoft, RDS Device CAL dla Windows Server 2022 jest oznaczony jako używany, mimo że "używany" nie oznacza żadnych ograniczeń funkcjonalności tej licencji dostępu klienta.
Linki przekierowujące do "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK DEVICE CAL"
Oceny klientów dla "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK DEVICE CAL"
Napisz ocenę
Oceny zostaną aktywowane po ich weryfikacji.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Zwróciłem uwagę na privacy policy".

Kategorie