Chat with us, powered by LiveChat
AUTORYZOWANY ORYGINALNY PRODUKT
WYSYŁKA W CIĄGU 24 GODZIN
CZAT, E-MAIL I WSPARCIE TELEFONICZNE
BEZPŁATNA INFOLINIA +48 22 1530637
 
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL

MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL

5 737,00 zł *

zVAT

Gotowy do natychmiastowej wysyłki, czas dostawy 24h


Jesteś klientem biznesowym lub masz pytania prawne?

Jestem tu dla ciebie.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

 • SW10396
 • 359-06320
 • Korzyści

  - Szybka dostawa
  - Autoryzowany produkt oryginalny
  - Wysyłka w ciągu 24 godzin
  - Czat, e-mail i wsparcie telefoniczne
10x Device CALs dla MS SQL Server 2016 jako oprogramowanie używane Poza licencjonowaniem...więcej
Informacje o produkcie "MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL"

10x Device CALs dla MS SQL Server 2016 jako oprogramowanie używane

Poza licencjonowaniem Microsoft SQL Server 2016 w wersji Standard Edition, do użytkowania wymagane są dodatkowe licencje dostępowe dla klientów, np. w postaci SQL Server 2016 Device CALs; daje to dziesięciu indywidualnym, zarejestrowanym urządzeniom końcowym prawa dostępu do SQL Server. Wynika to z faktu, że przy licencjonowaniu Server/CAL dla SQL 2016 Server w wersji Standard Edition, licencja na serwer nie zawiera żadnych dalszych praw użytkownika, te muszą być nabyte oddzielnie, np. dla urządzenia końcowego w postaci Device CAL. Dla każdego urządzenia końcowego wydawany jest pojedynczy Device CAL, który nadaje wyposażonemu w niego komputerowi jedynie uprawnienia dostępu do serwera.

SQL Server 2016 Device CALs jako używane oprogramowanie od Wiresoft nie tylko mają dużą przewagę cenową nad porównywalnymi ofertami z handlu oprogramowaniem, ale są również dostępne pojedynczo. Posiadają one takie same funkcjonalności jak licencje dostępu do klienta urządzenia dla SQL Server 2016 dostępne w oficjalnym programie licencjonowania wolumenowego Microsoft.

Korzystaj ze wszystkich zalet MS SQL Server 2016 nawet z używanym Device CAL

SQL Server 2016 Standard Edition oferuje funkcje zarówno do projektowania, jak i zarządzania hybrydowymi, skalowalnymi platformami bazodanowymi. Funkcje zawarte w tej wersji wspierają również m.in. wykonywanie inteligentnych aplikacji krytycznych dla biznesu. Dzięki Device CAL użytkownicy korzystają z integracji z Hadoop i chmurą, analiz R i rozszerzonych opcji zapytań; zwiększone bezpieczeństwo SQL Server 2016 wspiera wydajne i bezpieczne procesy firmowe. Inne nowe funkcje i ulepszenia obejmują:

 • Zoptymalizowana wydajność serwera, w tym funkcje in-memory, tabele temporalne do historyzacji danych, in-memory column store i query store
 • SQL Server R Services wraz z językiem statystycznym R do przyspieszonego wykonywania skryptów R bezpośrednio na serwerze SQL
 • Usługi w zakresie danych wzorcowych w celu efektywnego administrowania i dostarczania zbiorów danych wzorcowych
 • SQL Server Reporting Services do tworzenia raportów mobilnych lub z podziałem na strony
 • Usługi analityczne w celu zapewnienia danych analitycznych dla raportów biznesowych i raportów usług sprawozdawczych
 • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki funkcjom Row-Level Security (RLS), Always Encrypted i Dynamic Data Masking (dynamiczne maskowanie danych)
 • Zwiększona obsługa chmury dzięki integracji z bazami danych Stretch
 • Wsparcie dla konwencjonalnych rozwiązań OLAP (Online Analytical Processing)
 • Transact-SQL dla maksymalnej wydajności serwera SQL
 • PolyBase do przetwarzania zapytań Transact-SQL z zewnętrznych źródeł danych

Device CALs dla SQL Server Standard Edition 2016

Używany Device CAL firmy Wiresoft posiada te same funkcjonalności, co wcześniej nieużywany, aby móc korzystać z usług SQL Server 2016 Standard Edition: Oznacza to, że szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają z licencjonowania poprzez Server/CAL, które, jak już wspomniano, wymaga oprócz licencji serwerowej określonej liczby licencji Client Access Licenses for Devices.

Licencjonowanie SQL Server 2016 z licencjami serwerowymi plus CALs

Alternatywna opcja licencjonowania dla SQL Server 2016 z licencją serwerową plus Device CALs jest zdefiniowana przez Microsoft w regulaminie licencyjnym: ten model licencjonowania jest tam określany jako Server/CAL licensing. W zarządzaniu licencjami Microsoft rozróżnia licencjonowanie podstawowe serwera SQL oraz licencjonowanie uzupełniające poszczególnych urządzeń końcowych lub użytkowników. Przy licencjonowaniu Server/CAL każdy serwer, na którym wykonywana jest instancja SQL Server wymaga licencji Standard Server Licence 2016, a dla dostępu do tak licencjonowanego SQL Servera osobnej licencji dostępowej(Device CAL) dla każdego dedykowanegourządzenia końcowego, które przeznaczone jest dla identycznej lub wyższej wersji serwera.

Tylko Device CAL upoważnia komputer PC, laptop itp. do korzystania z funkcji SQL Server w wersji 2016; CAL dołączone do licencji serwera oferują jedynie uprawnienia administratora! Ta licencja dostępu klienta dla urządzeń końcowych nie zawiera żadnego oprogramowania, które należy zainstalować, a jedynie składa się z praw dostępu w środowisku klient/serwer dla SQL Server 2016.

Należy przestrzegać zgodności wersji SQL Server 2016 i Device CALs

Dzięki Device CAL dla SQL Server 2016, urządzenie końcowe otrzymuje nie tylko prawa dostępu do SQL Server 2016, ale również do starszych wersji SQL Server, np. 2014 (downgrade). Jednak Device CAL dla SQL Server 2016 nie może być użyty do uzyskania dostępu do wyższej wersji SQL Server, takiej jak 2019 (upgrade). Dlatego przy zakupie Device CALs dla SQL Server 2016 należy zwrócić uwagę na kompatybilność licencji serwerowej i dostępowej.

Dlaczego istnieje alternatywne licencjonowanie dla SQL Server 2016 Standard Edition with CALs?

Dla standardowych edycji SQL Server w wersji 2016, Microsoft oprócz licencjonowania podstawowego oferuje również licencjonowanie urządzeń (urządzeń końcowych) lub użytkowników w oparciu o CAL. Przy tego typu licencjonowaniu dostępu do serwera uwzględniane są szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, których SQL Server ma często niższą wydajność, ale wystarczającą dla ich potrzeb. Zakup licencji na dostęp kliencki na kilka urządzeń jest wtedy zwykle tańszy niż licencjonowanie serwera na rdzenie.

Oprócz licencji serwerowej, model licencjonowania Microsoft oferuje dwa rodzaje CAL-ów na dostęp do SQL Server 2016:

 • SQL Server 2016 Device CAL: nadaje dedykowanemu urządzeniu końcowemu (PC, laptop, tablet, telefon) prawa dostępu do serwera
 • SQL Server 2016 User CAL: nadaje prawa dostępu do serwera dedykowanemu użytkownikowi

O czym należy pamiętać przy licencjonowaniu za pomocą Device CALs dla SQL Server 2016?

Dzięki Device CAL, określone urządzenie końcowe(urządzenie) otrzymuje prawa dostępu do SQL Server 2016. Po zakończeniu rejestracji nie można już tego zmienić w późniejszym terminie. W zasadzie nie jest możliwa zmiana typu CAL - z Device na User CAL lub odwrotnie. Ograniczenia te mają na celu zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu CAL-i, a ten system licencjonowania oferuje również większe bezpieczeństwo, ponieważ uniemożliwia dostęp do serwera firmy nieupoważnionym lub obcym użytkownikom.

Jakie są zalety Device CAL dla SQL Server 2016?

Funkcjonalność Device CAL nie różni się zasadniczo od licencji na dostęp kliencki dla użytkownika. Odpowiednie zalety można jednak dostrzec w rodzaju typowych lub najczęstszych dostępów do serwera SQL: przedsiębiorstwa, w których używany jest serwer SQL, mogą różnić się zarówno pod względem liczby powiązanych stacji roboczych, jak i typowych przepływów pracy, w których wykorzystywany jest serwer SQL: Zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach pracownicy współdzielą jeden komputer do realizacji różnych projektów lub korzystają z niego w systemie zmianowym, podczas gdy użytkownicy w innych środowiskach pracy regularnie uzyskują dostęp do serwera SQL za pośrednictwem zupełnie innych urządzeń końcowych.

Ponieważ licencja na urządzenie dla SQL Server 2016 jest związana z jednym urządzeniem końcowym z systemem Windows - a nie z konkretnym użytkownikiem, aby uzyskać dostęp do SQL Server - oferuje ona różne możliwości zastosowania: Jeśli licencjonowane urządzenie końcowe jest np. laptopem lub tabletem, który jest używany w podróży, jego użytkownik może uzyskać dostęp do SQL Server nie tylko w miejscu pracy w firmie, ale także lokalnie niezależnie - np. w podróży lub w biurze domowym. W przypadku korzystania z Device CAL za pośrednictwem komputera PC, dostęp do serwera SQL odbywa się naturalnie tylko w siedzibie firmy.

Wniosek

To, który typ CAL dla SQL Server 2016 umożliwia bardziej wszechstronne opcje użytkowania, zależy od typowego scenariusza zastosowań w firmie. Wiedza na ten temat jest o tyle istotna, że decyzja o odpowiednim typie licencjonowania dostępu klienckiego dla SQL Server 2016 musi być podjęta wraz z zakupem, gdyż system licencjonowania Microsoft nie przewiduje możliwości późniejszej zamiany Device CAL na User CAL lub odwrotnie i tym samym wyklucza taką możliwość.

Należy wziąć pod uwagę główne zastosowanie licencjonowanych urządzeń końcowych, jak również liczbę pracowników: Jeśli jeden i ten sam komputer jest używany na zmianę przez różnych pracowników do dostępu do SQL Server, to licencjonowanie Device CAL oferuje więcej korzyści, niezależnie od tego, czy urządzenie końcowe jest używane wewnętrznie, zewnętrznie czy mobilnie.

Kupuj Device CALs dla Microsoft SQL Server 2016 już od jednej licencji w Sklepie Internetowym Wiresoft

Device CALs dla MS SQL Server 2016 są również dostępne w Sklepie Internetowym Wiresoft jako licencje dla pojedynczego użytkownika - dla używanego oprogramowania nie obowiązują zwykłe zasady licencjonowania ilościowego, przy czym "używane" nie oznacza wad w użyteczności Device CALs, ponieważ oprogramowanie nie może się zużywać.

Co to są używane Device CALs dla SQL Server 2016?

Device CALs for SQL Server 2016 firmy Wiresoft są licencjami dostępowymi dla urządzeń końcowych, ponieważ są one również dostępne w ramach programu licencyjnego Microsoft, różnią się tym, że były one kiedyś częścią licencji wolumenowej dla urządzeń końcowych dla SQL Server 2016, która została wcześniej zakupiona przez firmę, a poszczególne licencje dostępowe dla urządzeń, które nie były wymagane przez tę firmę lub pełna licencja wolumenowa, zostały odsprzedane firmie Wiresoft. W firmie Wiresoft licencja wolumenowa została rozwiązana i zamieniona na licencje indywidualne, które oznaczały Device CALs jako oprogramowanie używane. Jak już wspomniano, używane urządzenia Device CAL są w pełni użyteczne pomimo takiego oznakowania, ponieważ nie występuje zużycie oprogramowania ani żadne inne ograniczenie funkcjonalności lub okresu użytkowania.

Jakie bezpieczeństwo oferują nabywcom używane urządzenia Device CALs dla SQL Server 2016?

Kupowanie używanego oprogramowania, takiego jak Device CALs dla SQL Server od Wiresoft, nie tylko oferuje klientom niedrogą alternatywę, ale jest tak samo bezpieczne! Nie tylko otrzymują Państwo pojedynczy Device CAL dla Microsoft SQL Server 2016 w cenie niższej niż porównywalne "nowe" oprogramowanie, ale również mają Państwo zapewnione zwykłe bezpieczeństwo kupującego po zakończonym procesie płatności poprzez natychmiastowe pobranie, jak również natychmiastową aktywację licencji za pomocą dołączonego klucza licencji objętościowej.

Skąd się biorą CAL-i dla SQL Server 2016? Licencje dostępu do urządzeń dla SQL Server 2016 dostępne w Wiresoft pochodzą z zapasów licencji różnych organizacji i firm. Dlatego zastosowanie ma tutaj zwykła jurysdykcja, która wyraźnie zezwala na handel używanym oprogramowaniem, co zostało również wyraźnie potwierdzone w kilku orzeczeniach sądowych.

Dla Ciebie jako klienta firmy Wiresoft zakup używanych Device CALs dla SQL Server 2016, jak i każdej innej oferowanej przez nas licencji dostępowej dla klienta oraz ich wykorzystanie oznacza bezpieczeństwo prawne, ponieważ ani my, ani Ty nie naruszamy żadnych przepisów prawa. Dzięki pełnej weryfikacji wszystkich kupujących ze strony Wiresoft, używane CAL są również odporne na audyt!

Twoje korzyści przy zakupie używanych CAL dla SQL Server 2016

Używane oprogramowanie firmy Wiresoft dla Device CALs dla SQL Server 2016 lub innych licencji dostępowych oferuje więc naszym klientom naprawdę tanią alternatywę w stosunku do ofert wielu innych dostawców, ale przede wszystkim również brak ograniczeń co do dokładnej liczby wymaganych Device CALs, dzięki czemu można dokładnie licencjonować rzeczywiste wykorzystanie usług SQL Server - w przeciwieństwie do nieelastycznego rozłożenia CALs - co obniża koszty licencjonowania serwerów.

W przypadku licencji dostępowych Used Software, sklep internetowy Wiresoft oferuje nie tylko Device CALs, ale również User CALs dla SQL Server 2016 - jak również inne wersje licencji dostępowych dla MS SQL Server, w tym odpowiednie licencje serwerowe. W ten sposób można uniknąć kosztów zakupu nowszego sprzętu lub ewentualnych problemów z kompatybilnością ze względu na różne wersje oprogramowania.

Oprócz Device i innych CAL-ów dla SQL Server 2016, w sklepie Wiresoft Software Shop znajdziesz również licencje na inne oprogramowanie Microsoft Server wraz z odpowiednimi wymaganymi CAL-ami - ze wszystkimi korzyściami Wiresoft dla używanego oprogramowania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Device CALs for SQL Server 2016 lub dowolnego innego produktu Microsoft, prosimy o kontakt poprzez czat, email lub telefonicznie.

Czytaj, pisz oceny i prowadź dyskusje...więcej
Oceny klientów dla "MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL"
Napisz ocenę
Oceny zostaną aktywowane po ich weryfikacji.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Zwróciłem uwagę na privacy policy".

Ostatnio oglądany