Chat with us, powered by LiveChat
AUTORYZOWANY ORYGINALNY PRODUKT
WYSYŁKA W CIĄGU 24 GODZIN
CZAT, E-MAIL I WSPARCIE TELEFONICZNE
BEZPŁATNA INFOLINIA +48 22 1530637
 

Sytuacja prawna

"Producent oprogramowania nie może sprzeciwiać się odsprzedaży swoich używanych licencji... Wyłączne prawo do dystrybucji (...) kopii programu jest wyczerpane przy pierwszej sprzedaży".

 

Sytuacja prawna w zakresie handlu używanym oprogramowaniem

ETS, wyrok z dnia 3.7.2012 r., sprawa C-128/11

Producenci oprogramowania nie mogą się bronić przed odsprzedażą używanego oprogramowania. Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu jest wyczerpane przy pierwszej sprzedaży. W wyroku tym Trybunał stwierdził, że zasada wyczerpania prawa do rozpowszechniania ma zastosowanie nie tylko w przypadku sprzedaży kopii oprogramowania na nośnikach danych, ale również w przypadku rozpowszechniania ich poprzez pobranie ze strony internetowej spółki.

Wyrok Münsterskiej Izby Zamówień Publicznych z dnia 01.03.2016 r., sygn. VK 1-2/16.

Wyłączenie z przetargów już wykorzystywanego oprogramowania narusza prawo zamówień publicznych. Izba Zamówień Publicznych rządu Münster wyjaśniła w ten sposób, że używane oprogramowanie nie może być już wykluczone z przetargów. Zaangażowanie Microsoft w nowe oprogramowanie narusza zasadę neutralności w procesie przetargowym. Takie ograniczenie nie może być już obiektywnie uzasadnione. Używane licencje nie odbiegały od oryginału. Wręcz przeciwnie, nie można ich odróżnić od wersji oryginalnej. VK Münster zaleca, aby nabywcy używanego oprogramowania otrzymali certyfikat potwierdzający, że jego kopia została odinstalowana. Można to uzgodnić w umowie w ramach tzw. porozumienia o wyłączeniu. Dalsze oznaczenie łańcucha praw nie jest konieczne i nie można się o nie ubiegać.

Wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17.7.2013 r., sprawa I ZR 129/08

Decyzją z roku 2013 BGH potwierdził, że handel używanymi licencjami na oprogramowanie jest zgodny z prawem. Mniej więcej rok po Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, BGH zajmował się również sytuacją prawną handlu używanymi licencjami na oprogramowanie. Potwierdziła ona w całości decyzję ETS.

BGH, wyrok z dnia 11.12.2014, Az. I ZR 8/13

Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) orzekł, że orzeczenie ETS ma również znaczenie dla ilościowych umów licencyjnych i ich podziału. Orzeczeniem tym BGH odrzucił w całości apelację Adobe. W związku z tym obecnie obowiązuje zasada, że licencje na oprogramowanie z ilościowych umów licencyjnych mogą być sprzedawane indywidualnie. Zakup poszczególnych używanych licencji z licencji ilościowych jest więc prawnie bezpieczny i nie jest w żaden sposób ryzykowny dla nabywców używanego oprogramowania.

Wiresoft Ltd. & Co KG jest wiarygodnym partnerem w zakresie zakupu i sprzedaży używanych licencji ilościowych. Oferujemy wyłącznie towary oryginalne, a ich łańcuch dostaw jest sprawdzany przez firmy audytorskie. To samo odnosi się do bezużyteczności licencji w przypadku poprzednich właścicieli. Wraz z zakupem otrzymasz wszystkie dokumenty potrzebne do zgodnego z prawem korzystania z używanego oprogramowania!

OLG, wyrok z sierpnia 2016 r., nr ref. 406 HKO 148/16.

Wyższy Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł, że nie można żądać ujawnienia łańcucha praw. Niniejszą decyzją Wyższy Sąd Okręgowy nie dopuszcza do stwierdzenia, że ujawnienie łańcucha praw, tj. poprzedniego właściciela licencji, jest niezbędne do prowadzenia handlu używanym oprogramowaniem.

Ostatnio oglądany