Magazin
Legal
Klienci biznesowi
telephone
Pomoc w ustawieniu
0800 - 20 44 222
 
Trustmask

 

Wiresoft AG
Oberneuhofstrasse 5
6340 Baar
Szwajcaria

Kontakt
Telefon: +48 (0)22 - 1530637
E-mail: [email protected]

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży
CHE-112.097.691

Wpis do rejestru
Sąd rejestrowy: Kanton Zug
Registernummer: CH-170.3.027.782-3

Platforma Komisji Europejskiej do rozwiązywania sporów online: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Nie mamy obowiązku uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed polubowną komisją konsumencką, ale co do zasady jesteśmy do tego przygotowani.

Wymienione znaki towarowe i nazwy marek są własnością ich właścicieli.
Wiresoft® jest znakiem towarowym zarejestrowanym w Niemieckim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych (DPMA).